لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۵۰

گزارش علمي: كشف احتمال عدم ارتباط انسان مدرن با انسان نئاندرتال


(rm) صدا |
بنابر شواهد بدست آمده توسط دانشمندان ايتاليايي، انسان‌هاي اوليه و نئاندرتال ها احتمالا با يکديگر پيوند نخورده اند. دانشمندان مي‌دانند گرچه نئاندرتال ها و اجداد انسان هاي اوليه در يک زمان مي‌زيستند، اما گونه هاي متفاوتي بودند. اختلاف بر سر فرضيه هايي است که نئاندرتال ها را در حوضچه ژن انسان مدرن تاثير گذار مي‌داند. در اسکلتي که در پرتغال کشف شد هر دو ويژگي نئاندرتال ها و انسان ها را مي‌توان ديد. در آخرين تحقيق در دانشگاه فرارا در ايتاليا، مواد سازنده ژن نئاندرتال ها، کرومانيوم ها و اروپاييان مدرن را با يکديگر مقايسه کردند. با اين مقايسه دانشمندان دريافتند در حالي که بين انسان هاي مدرن و اجداد کرمانيومي آنها نشانه هاي آشکار ژنتيکي وجود دارد اما چنين شباهتي را بين دي ان اي نئاندرتال ها و دي ان اي اروپاييان نمي توان يافت.
XS
SM
MD
LG