لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۲۴

مخالفت يك روحاني ارشد شيعه با برگزاري مراسم سالانه بزرگداشت بابك خرم الدين، قهرمان مبارزه با خلفاي اسلامي


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديوفردا): بزرگداشت ياد يك شخصيت بزرگ تاريخي ايران كه در خطه آذربايجان، قرنها پيش عليه تسلط خلفاي عباسي قيام كرد، در سالهاي اخير در استان آذربايجان شرقي به يك جشن و رويداد ملي تبديل شده است. گرچه به گمان برخي تلاشهايي براي منحرف كردن اين احساسات مردمي و يا منتسب كردن آن به خواستاران تجزيه ايران نيز صورت گرفته است. انصافعلي هدايت، روزنامه نگار در آذربايجان به ماه منير رحيمي در اين باره چنين توضيح مي دهد. انصافعلي هدايت: در اين روزهايي كه به تيرماه نزديك مي شويم، ياد بابك خرمدين، بيشتر در آذربايجان ميچرخد و موجب حركتهاي مختلفي در اين منطقه از كشو رمي شود. آيت الله صافي گلپايگاني، فتوايي را در 5 سطر صادر كردند. اين دستورات سبب شده اكثر افرادي كه درباره فرهنگ، زبان و تاريخ آذربايجان كار مي كنند و حركتهايي را انجام مي دهند، نگران پيامدهاي منفي اين دستورالعمل مذهبي هستند، چرا كه ممكن است موجب پيدايش حركتهاي خودسر افراطيهاي مذهبي و حتي افراد سياسي و سازمانهاي مختلفي كه كارشناس هستند شود. از جمله آيت الله صافي گلپايگاني در اين فتوا گفته اند كه شبهه اي در كفر و الحاد بابك خرمدين نيست و در جمله دوم مي گويند كه ترويج افكار و دفاع از افكار بابك خرمدين، ترويج باطل و معارضه با اسلام و براي تضعيف هويت اسلامي جامعه است. در جمله سوم مي گويند كه صرف بيت المال و مال شخصي در جهت اشاعه نام و ياد او همه حرام است و ايشان مي گويند بايد مسئولين امور جدا از اين گرايشها جلو گيري كنند. و اينها همه باعث فشار به افراد اين قشر خواهد شد. ماه منير رحيمي: ( راديو فردا): آقاي هدايت تا حالا چه محدوديتهايي براي فعاليتهاي هواداران بابك خرمدين انجام شده؟ انصافعلي هدايت: در سال گذشته حدود صد هزار نفر در قلعه كديور، قلعه بابك جمع شده بودند، خيلي ها تلاش كردند كه جلوي حضور اينها را بگيرند و حتي آيت الله موسوي اردبيلي فتوايي را صادر كرده بودند كه ناديده گرفته شد، اما اين فتوي يك مقدار نفوذ بيشتري را دارد. همزمان با اين موضوع پليس هم كارهايي را انجام ميداده ، مثلا زماني كه مردم مي خواستند به قلعه بابك بروند، جلوي آنها را مي گرفتند، وسايل همراهشان را بازبيني مي كردند، آلات موسيقي را از آنها مي گرفتند و پرونده سازي هم براي آنها انجام شد. امسال هم نامه اي به دست من رسيده كه بدون تاريخ است. به امضاي رئيس اتحاديه چاپخانه داران و صنوف تابعه آذربايجان شرقي كه در آن به استناد بر نامه اداره نظارت بر اماكن عمومي آذربايجان شرقي و پليس آمده كه از اين به بعد هرچه كه در رابطه با قلعه بابك و بابك خرمدين براي چاپ و توزيع به چاپخانه ها بيايد، بايد قبل از چاپ به نظارت اداره چاپ و اماكن عمومي پليس برسد تا اگر اجازه داده شد چاپ شود. م ر: اين حساسيتها از كجا ناشي مي شود و براي چه هست؟ انصافعلي هدايت: اينها مي گويند كه كساني كه تجزيه طلب هستند از اين سنبل بابك خرمدين استفاده مي كنند و براي تجزيه ايران حركت مي كنند. درصورتيكه در كل آذربايجان اگر شما بچرخيد، شايد يك درصد هم افرادي پيدا نشوند كه براي تجزيه فكر بكنند. اما مي خواهند در دانشگاهها و مدارسشون، زبان و تاريخ و ادبيات و موسيقي خودشان، تدريس شود و بنويسند و آشنا باشند. برزگداشت ياد بابك خرم الدين، شخصيت بزرگ تاريخي كه درخطه آذربايجان قرن ها پيش عليه تسلط خلفاي عباسي قيام كرد، در سالهاي اخير در استان آذربايجان شرقي به يك جشن و رويداد ملي تبديل شده است، هرچند به گمان برخي تلاشهائي براي منحرف كردن اين رويداد مردمي يا منتسب كردن آن به هواخواهان تجزيه ايران نيز صورت گرفته است. انصافعلي هدايت، روزنامه نگار در آذربايجان در مصاحبه با راديوفردا مي گويد آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني در فتوائي پنج سطري باعث شد كه اكثر كساني كه در ارتباط با فرهنگ و زبان آذربايجان دارند كار مي كنند نگران پيامد هاي منفي آن هستند زيرا ممكن است موجب واكنش هاي افراطيون مذهبي شود. وي در اين فتوا گفت شبهه اي در كفر و الحاد بابك خرم الدين وجود ندارد و ترويج افكار او باطل و معارضه با اسلام و براي تضعيف هويت اسلامي جامعه است و صرف بيت المال و مال شخصي در اشاعه نام و ياد او حرام است
XS
SM
MD
LG