لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۴۱

مبارزه با اعتياد و مواد مخدر: وظيفه اصلي سازمان همكاري هاي اقتصادي منطقه (اكو)


(rm) صدا |
منطقه زير پوشش سازمان همكاري اقتصادي (اكو)، به يكي از مهم ترين كانون هاي توليد و مصرف مواد مخدر در جهان تبديل شده است. گزارشي را، در همين زمينه، از فريدون خاوند مي شنويم. سازمان همكاري اقتصادي (اكو) در 1985 با شركت ايران و پاكستان و تركيه به وجود آمد و سپس به پنج كشور آسياي ميانه و نيز آذربايجان و افغانستان گسترش يافت. هدف اصلي اين سازمان، همانگونه كه از نامش بر مي آيد، پيشبرد همگرايي اقتصادي منطقهاي است، ولي تحولي پيش بيني نشده وظيفه حياتي ديگري را نيز بر دوشش قرار داده و آن مبارزه با مواد مخدر است. در واقع منطقه زير پوشش اكو به يكي از مهم ترين كانون هاي توليد و مصرف مواد مخدر در جهان بدل شده است. خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) به نقل از مجتبي ارسطو، دبير كل «اكو»، مبارزه با اعتياد را يكي از اولويت هاي مهم اين سازمان عنوان مي كند. ارسطو مي گويد سازمان هاي بينالمللي بايد به منطقه «اكو»، كه از آن مواد مخدر به اروپا منتقل مي شود، كمك كنند. مسأله در آنجا است كه بخش مهمي از مواد مخدر توليد شده در منطقه زير پوشش «اكو» در همين منطقه مصرف مي شود. در واقع كشور هاي عضو اكو كه از لحاظ همگرايي اقتصادي توفيقي نيافتند، در عرصه مبادله مواد مخدر چهار اسبه پيش تاختند. افغانستان هفتاد تا هشتاد در صد ترياك جهان را توليد مي كند و بازار بزرگي را در كشور هاي همسايه مي يابد : يك ميليون و دويست هزار معتاد در ايران، پانصد هزار نفر در پاكستان و سيصد هزار در آسياي ميانه. گويا پانصد هزار نفر به درجات گوناگون در ايجاد اين همگرايي مرگبار منطقهاي مشاركت دارند. سازمان همكاري اقتصادي (اكو) در سال 1985 ميلادي با شركت پاكستان، جمهوري اسلامي و تركيه بوجود آمد و سپس به پنج كشور آسيايي ميانه و نيز آذربايجان و افغانستان گسترش يافت. هدف اين سازمان پيشبرد همگرايي اقتصادي منطقه اي است. ولي تحولي پيش بيني نشده وظيفه ديگري را نيز بر دوش اين سازمان گذاشت كه عبارت از مبارزه با موار مخدر است. منطقه زير پوشش اكو در حال حاضر يكي از بزرگترين كانون هاي توليد، پخش و مصرف مواد مخدر در جهان بشمار مي آيد. مجتبي ارسطو، دبير كل اكو، مبارزه با اعتياد را يكي از اولويت هاي مهم اين سازمان عنوان مي كند. گفته مي شود يك ميليون و 200 هزار نفر معتاد در ايران، 500 هزار نفر در پاكستان و 300 هزار در آسياي ميانه وجود دارند.
XS
SM
MD
LG