لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۱۲

تداوم احضار و بازجوئي و بازداشت نويسندگان و شاعران، از ديد يك شاعر عضو هيات مديره كانون نويسندگان ايران


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): و اما روند احضار اهل قلم ايران به مراکز متعدد قضايي و امنيتي جمهوري اسلامي همچنان ادامه دارد و به گفته برخي ناظران تشديد شده و گسترش يافته است. اين تشديد و گسترش به خصوص از روزهاي پاياني سال گذشته آشکارتر شد و در اوايل سال جاري خورشيدي با انتظار ليست سياه نويسندگان بيشتر سينمايي، که گفته شد قوه قضاييه آن را تاييد کرده ادامه يافت. از کانون نويسندگان ايران سيد علي صالحي، شاعر، نويسنده و دبير اين کانون از احظار شدگان مکرر بوده و علي رغم چند نوبت بازجويي از او همچنان احظارش مي کنند. افزون بر سيد علي صالحي اعضاي ديگر کانون نويسندگان ايران نيز به مراکز قضايي و امنيتي حکومت احظار شده اند. فعاليتهاي کانون و محتواي نوشته هاي اين اهل قلم، حتي موضوع و محتواي شاعران احضار شده از موارد مطرح در بازجويي هاست. چگونگي برخورد حکومت با اهل قلم در ايران را با سيمين بهبهاني شاعر بزگ معاصر و از اعضاي قديمي کانون نويسندگان ايران در ميان مي گذاريم. اميرمصدق کاتوزيان (راديوفردا):خانم بهبهاني به نظر مي آيد که روند احظار نويسندگان و به ويژه اعضاي کانون نويسندگان ايران تشديد شده و گسترش پيدا کرده. اينطور است؟ سيمين بهبهاني (تهران): والله تشديد که نمي توانم بگويم يعني ادامه پيدا کرده. در يک سال کسي را که قرار بود که به اصطلاح بازداشتش خاتمه پيدا کرده باشد، باز دوباره براي دوازدهم تير احظارش کردند و يک دفعه هم در هفته قبل احظارش کردند، همچنين آقاي محسن حکيمي را. ا. م. ک.: خانم بهبهاني، در صحبتهايي که شده است در اين بازجويي ها، مساله کانون گويا پرسش محوري بازجوها و بازجويي ها بوده. چه فعاليتي دارد کانون نويسندگان که اينقدر مورد پرسش بازجويي هاست؟ سيمين بهبهاني: کانون نويسندگان ابدا" فعاليت مخفي، يا فعاليتي که غير قانوني باشد، ندارد. جلسات ما در حضور همه دوستان و در جاهاي خيلي علني تشکيل شده و هيچ نوع چيز مخفي يا پنهاني يا فعاليت زيرزميني نداشتيم و الان هم منتظر هستيم که چنانچه اجازه اي پيدا کنيم، جلسه عمومي سالانه را تشکيل دهيم و انتخابات مجددي داشته باشيم. ما هنوز دز اين انتظار هستيم که جوابي نگرفتيم. ا. م. ک.: يک نکته ديگري که در بازجوييها به طور کلي صحبت شده است، آن طور که شايع است اين است که محتواي نوشته ها و محتواي شعرهاي شاعران بار ديگر موضوع بازجويي ها شده. اين دستکم مي شود گفت که در سالهاي گذشته بي سابقه است. سيمين بهبهاني: به طور کلي من فکر مي کنم که اين بازجوييها اصلا" هيچ نوع تاثير مثبتي در هيچ روندي نمي تواند داشته باشد. به جز اينکه موجب آزار و جز مايه عدم اطمينان و بر هم زدن آرامش خاطر نويسنده ها مي شود، هيچ سود ديگري عايد نمي شود و براي حکومت هم خوب نيست که اصولا" هي نويسندگان را احظار کنيم و آنها را مورد آزار قرار دهيم. بسيار کار نابجايي است و هيچ موجبي من نمي بينم براي اينکه اينها احظار شوند و يا هيچ موجبي نمي بينم داخل اين شعرها کند و کاو شود چون اين يک شعر است و شعر يک چيزي نيست که بشود رويش يک حکمي صادر کرد و بگويند اين شعر را اينجايش اين جور گفتي و آنجايش را آنجايش را آن جور گفتي، شعر اصولا" هزار جانب دارد و به هيچ وجه قابل استناد نيست که بگويند شعر حتما بر يک موضوع خاصي دلالت دارد. روند احضار اهل قلم ايران به مراکز متعدد دستگاه هاي قضائي و امنيتي جمهوري اسلامي ادامه دارد و شدت گرفته است. از جمله احضار شدگان، سيدعلي صالحي، رئيس کانون نويسندگان ايران است. سيمين بهبهاني، شاعر برجسته، و عضو کانون نويسندگان در مصاحبه با راديوفردا مي گويد احضار مکرر و بازداشت نويسندگان و تداوم سختگيري ها، تاثير مثبتي در هيچ روندي نمي تواند داشته باشد و جز مايه آزار و ايجاد عدم اطمينان و برهم زدن آرامش خاطر آنها هيچ تاثير ديگري ندارد و براي حکومت هم خوب نيست که هي نويسندگان را احضار کند و آنها را مورد آزار قرار دهد و اين بسيار کار نابجائي است و موجبي براي احضار نويسندگان و کندو کار داخل شعرها و داستان هاي وجود ندارد و شعرچيزي نيست که بشود در باره آن حکم صادر کرد.
XS
SM
MD
LG