لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۲۸

رئيس جمهوري آمريكا خواستار دستگيري عناصر ارشد القاعده در ايران شد


(rm) صدا |
پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا ظرف هفته آينده دردوکنفرانس درخاورميانه شرکت مي کند. درکنفرانس اول، آريل شارون نخست وزيراسرائيل ومحمود عباس نخست وزيرجديد فلسطيني شرکت دارند. درکنفرانس دوم، رهبران عربستان سعودي، اردن، مصر وهمچنين نخست وزير فلسطيني شرکت مي کنند. کنفرانس هاي خاورميانه به دنبال ديدارهاي آقاي بوش ازلهستان و روسيه و مشارکت اودرنشست سالانه کشورهاي صنعتي جهان درفرانسه برگزار مي شود. بيژن فرهودي (راديوفردا): رئيس جمهوري آمريکا قصد دارد درجريان سفر به خاورميانه، عميقا خود را درگيرصلح ميان اسرائيل وفلسطينيان کند. آقاي بوش گفت من با رهبران خاورميانه ديدارمي کنم زيرا مي خواهم درجهت راه حلي درمورد وجود دوکشوردرخاورميانه کارکنم. دوکشوراسرائيل وفلسطين که به گونه اي مسالمت آميزدرکناريکديگرزندگي کنند. به عبارت ديگر، من مي خواهم رهبران عرب ببينند که من تصميم گرفته ام براي انجام اين مقصود کارکنم. رئيس جمهوري آمريکا اين اظهارات را روزپنجشنبه درجريان چند مصاحبه به عمل آورد که گزارش آن روزجمعه درحالي که وي عازم لهستان بود، منتشرشد. آقاي بوش گفت به رهبران خاورميانه خواهد گفت آمريکا براي دستيابي به صلح به کمک نيازدارد. ما نيازبه آن داريم کشورهائي نظير مصر، عربستان سعودي، اردن وسايرين با يکديگرهمکاري کنند تا از رسيدن پول به تروريست ها جلوگيري شود ونگذارند قاتلان آزادانه به حرکت خود ادامه دهند و به ايجاد امنيت کمک کنند. رئيس جمهوري آمريکا گفت درحالي که يک کشورفلسطيني درافق پديدارمي شود، کشورهاي عربي بايد به محمود عباس نخست وزيرفلسطيني کمک کنند و اورا مشمول توصيه هاي خود قراردهند. من هرکس را مسئول تعهدات خود مي دانم. اقدامات رئيس جمهوري آمريکا درمورد روند صلح خاورميانه به دنبال جنگ درعراق به رهبري آمريکا صورت مي گيرد. آقاي بوش پيشتربه رهبران جهان اطمينان داده بود به محض پايان جنگ، اوکوشش هاي خود را درجهت روند صلح خاورميانه آغازمي کند. آقاي بوش همچنين درپاسخ به کساني که انتقاد مي کنند عراق با وجود سرنگون شدن صدام حسين همچنان جاي خطرناکي است، گفت براي ما آمريکائيان 13 سال طول کشيد تا درمورد يک قانون اساسي به توافق برسيم. من تصورمي کنم عده اي مي خواهند ما ظرف 13 روز اين کار را درعراق انجام دهيم. مسلما بيشترطول خواهد کشيد. آقاي بوش همچنين گفت آمريکا ازايران انتظاردارد با تروريست هائي که واشنگتن مي گويد درايران پناه گرفته اند، برخورد کند. آشکاراست ما ازگزارش هائي که مي گويد برخي ازاعضاي القاعده درايران به سرمي برند، خشمگين هستيم. ما فقط خواستارآنيم که مقامات ايران به موضوع توجه داشته باشند واعضاي القاعده را بازداشت کنند. اگراعضائي ازالقاعده درايران باشند وبخواهند عليه آمريکا توطئه کنند، مسلما باعث ناخوشنودي ما خواهد شد. رئيس جمهوري آمريکا افزود من اميدوارم مقامات ايران به پيام ما پاسخ دهند. پيام ما به صداي بلند گفته شده وپيامي روشن است وايرانيان آن را شنيده اند وفکرمي کنم به آن پاسخ خواهند داد. آقاي جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا، پيش از عزيمت به خاورميانه براي شركت در دو كنفرانسِ هائي با نخست وزيران اسرائيلي و فلسطيني و سران كشورهاي عرب منطقه، در مصاحبه اي گفت آمريکا ازايران انتظاردارد با تروريست هائي که واشنگتن مي گويد درايران پناه گرفته اند، برخورد کند. وي گفت: آشکاراست ما ازگزارش هائي که مي گويد برخي ازاعضاي القاعده درايران به سرمي برند، خشمگين هستيم. ما فقط خواستار آنيم اعضاي القاعده در ايران بازداشت شوند. وي گفت: اگر عضوي از القاعده درايران باشد وبخواهد عليه آمريکا توطئه کند، مسلما باعث ناخوشنودي ما خواهد شد. رئيس جمهوري آمريکا افزود من اميدوارم مقامات ايران به پيام ما پاسخ دهند. پيام ما به صداي بلند گفته شده وپيامي روشن است وايرانيان آن را شنيده اند وفکرمي کنم به آن پاسخ خواهند داد.
XS
SM
MD
LG