لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۰۲

تاثير جنگ آمريكا درعراق بر حكومت ايران، از ديد يك خبرنگار آلماني


(rm) صدا |
بكتاش خمسه پور: (راديو فردا): گزارشگر روزنامه آلماني فرانكفورتر آلگماينه در تهران در مقاله اي به بررسي اثرهاي جنگ عراق در ايران پرداخته و از اين رهگذر دو برداشت و نگرش را در اينباره برجسته ساخته است. شهرام ميريان: (راديو فردا): روزنامه فرانكفورتر آلگماینه، در آغاز مقاله خود به بازتاب ديدار سه جوان ايراني در ارتباط با حمله آمريكا به ايران پرداخته كه اولي موافق حمله آمريكا به ايران است و دو تن ديگر مخالفند. خانم كريستين هوپمن، خبرنگار اين روزنامه آلماني در تهران، آنگاه به تجزيه و تحليل دو برداشت در ايران در پيوند با لشكركشي آمريكا به عراق مي پردازد و مي نويسد در نگاه اول جنگ آمريكا در كشور همسايه، عراق، دگرگونيهاي كمي در ايران در پي داشته است. در دو اردوگاه سياسي، اصلاح طلبان و مخالفان آنها همچنان به پيكار خود ادامه مي دهند و در اين ميان اصلاح طلبان، شكستي پس از شكست ديگر را تحمل نمي كنند. شوراي نگهبان هم لايحه تببين اختيارات رئيس جمهوري را كه محمد خاتمي ارائه كرده بود، تا ارائه قدرت نهادهاي نظارت را كم كند و اختيارات و آزاديهاي مجلس و رئيس جمهور را زياد كند، رد كرده است. فرانكفورتر آلگماينه، آنگاه به نگاه دوم مي پردازد و مي نويسد با اين نگاه اما جنگ عراق چيزهاي فراواني را تغيير داده است. آمريكا در كشور همسايه ايران، قدرت نظامي و عزم خود را براي دخالت به نمايش گذاشته است. خصومت ميان تهران و واشنگتن از آن زمان كه جرج بوش ايران را در رديف كشورهاي شرارت قرار داد، روز به روز به عنوان تهديدي عليه موجوديت سامانه سياسي ايران پررنگ تر مي شود. از پايان جنگ عراق به اين سو در آمريكا گفته مي شود كه ايران با برنامه سلاحهاي هسته اي خود، حمايت از تروريست در خاورميانه و نيز جانبداري از سازمان القاعده براي آمريكا بيش از عراق خطرناك است. اگرچه عمليات نظامي عليه ايران غير ممكن به نظر ميرسد، واشنگتن اما به قول اين روزنامه آلماني، در اين انديشه است كه چگونه ميتوان از طريق راه و روشهاي ديگر به تغيير حكومت در ايران دست زد. در اين ميان سخن از بي ثبات ساختن ايران از طريق يك خيزش و يا يك قيام همگاني در ميان است و يا حمايت از نيروهاي دموكرات در ايران. خانم كريستين هوفمن، خبرنگار فرانكفورتر آلگماينه در تهران، به تجزيه و تحليل دو برداشت در ايران در پيوند با لشكركشي آمريكا به عراق مي پردازد و مي نويسد در نگاه اول جنگ آمريكا در كشور همسايه، عراق، دگرگونيهاي كمي در ايران در پي داشته است و كشمكش هاي سياسي داخل ايران همچنان در جريان است. اما جنگ عراق چيزهاي فراواني را تغيير داد. آمريكا در كشور همسايه ايران، قدرت نظامي و عزم خود را براي دخالت به نمايش گذاشته است. خصومت ميان تهران و واشنگتن از آن زمان كه جرج بوش ايران را در رديف كشورهاي شرارت قرار داد، روز به روز به عنوان تهديدي عليه موجوديت سامانه سياسي ايران پررنگ تر مي شود.
XS
SM
MD
LG