لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۱۴

برنامه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي براي جمع آوري زنان خياباني، از ديد مسئول بخش زنان حزب كارگزاران سازندگي


(rm) صدا |
زنان پليس در 5 دايره مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعي، زنان خياباني را در تهران بزرگ جمع آوري خواهند کرد. کامليا انتخابي فرد(راديو فردا) : پس از ماه ها بحث و بررسي پديده تن فروشي در شهرهاي بزرگ ايران بخصوص تهران و مسکوت ماندن طرح خانه هاي عفاف، کماکان شهر تهران درگير معضل حضور بي پرواي زنان خياباني و مشتريان آنها در مراکز اصلي شهر و محافل اجتماعي مي باشد. سرگرد منصور غياثي مسوول پرونده زنان خياباني عنوان کرده است که در خصوص شيوه جمع آوري زنان ويژه در خيابان ها پليس هاي زن با لباس مبدل و در مناطق ويژه اقدام به دستگيري آنان خواهند کرد. در تهران دکتر احمد آملي کارشناس حقوق و مسوول راه اندازي بخش زنان حزب کارگزاران سازندگي در مورد تعريف زنان ويژه به راديو فردا مي گويد: دکتر احمد آملي: زنان ويژه هم در ايران يک تعريف خاص دارد يعني خانم هايي که معتاد هستند و خانم هايي که تن فروش هستند. كلمه خودفروش اساسا بسيار نگرش منفي دارد و هم زننده است. چون زن خودش را نمي فروشد. مشکلات بيکاري هست در کشور ما، با توجه به اينکه زنان ما در رابطه با رقابت هاي اشتغال مشکل دارند بخش بسيار ناچيزي از اين زنان کشيده مي شوند. آقاي آملي مي گويد که زنان پليس آموزش مخصوص ديده و در شناسايي زنان خياباني، دچار اشتباه نخواهند شد و از سوي ديگر اماکن حضور آنان نيز بطور کلي براي مردم شناخته شده است. دکتر آملي مي گويد که سال گذشته در پي اخطار قوه قضاييه در جمع آوري زنان ويژه سازمان بهزيستي اعلام کرد که جاي کافي براي نگهداري زنان خياباني ندارد. دكتر احمد آملي: جالب اين است که فرمانده نيروي انتظامي گفت اگر از من بخواهد چون رابط قوه قضاييه است گفت مي توانم در عرض 72 ساعت بخش عمده اي از اين خانم ها را دستگير کنم ولي جا کجاست؟ کامليا انتخابي فرد : از سوي ديگر تحقيقات نشان مي دهد که 60 درصد اين زنان معتاد هستند و احتياج به مراکز بازپروري داشته که امکانات آن نيز تاکنون فراهم نشده است. سرگرد غياثي به خبرگزاري کار گفته است که پس از دستگيري اين زنان و انتقال آنها به مراجع قضايي، متناسب با جرمشان مجازات هايي نظير زندان و شلاق خواهد داشت. آقاي دکتر آملي مي گويد عده اي مطرح کردند که شلاق و زندان و اينهاست. من بعيد مي بينم چيزي که اين مقام ارشد نيروهاي انتظامي گفته من بعيد مي دانم، چون جرمي واقع نشده که اين زن مورد مجازات قرار بگيرد. شلاق که اساسا مغاير با حقوق بشر است. من بعيد مي دانم. گروه قضايي چنين کاري نخواهد کرد و اينها را تحويل سازمان بهزيستي مي دهد. مسوول پرونده زنان خياباني معتقد است که اگر مددکاران زندان ها و سازمان هاي بهزيستي، شغل و شرايط مناسبي براي اين افراد فراهم کنند، آنها پس از آزاد شدن به سراغ کارهاي خود نمي روند. با اين حال دکتر آملي معتقد است که طرح خانه هاي عفاف؛ طرح خوبي بوده است و بازداشت زنان توسط قوه قضاييه حرکتي موقتي است و خود مراجع نمي دانند با بازداشت شدگان بايد چه رفتاري داشته باشند . وي مي گويد که بايستي کار اساسي از سوي دولت صورت بگيرد. زنان پليس در پنج دايره مركز مبارزه با مفاسد اجتماعي، زنان خياباني را در تهران بزرگ جمع آوري خواهند كرد. تهران همچنان درگير مسايل مربوط به زنان خياباني و حضور بي پرواي آنها و مشتريان آنهادر محافل اجتماعي شهر مي باشد. سرگرد منصور غياثي، مسئول پرونده زنان خياباني، اعلام كرده است كه در خصوص جمع آوري زنان ويژه، پليس هاي زن با لباس مبدل در مناطق ويژه اقدام به دستگيري انها خواهند كرد. دكتر احمد آملي، كارشناس حقوقي و مسئول راه اندازي بخش زنان كاگزاران سازندگي، در خصوص تعريف حقوقي زنان ويژه به راديو مي گويد: زنان ويژه در ايران يعني زناني كه معتاد هستند و زناني كه به كار تن فروشي مي پردازند.
XS
SM
MD
LG