لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۰۰

تسليت رئيس جمهوري آمريكا به صدراعظم آلمان در پيامد مرگ چهارسرباز آلماني در جريان حمله تروريستي در كابل


(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): پرزيدنت بوش درتماس تلفني خود با گرهارد شرودر صدراعظم آلمان، ازکشته و مجروح شدن ماموران حافظ صلح آلمان درجريان يک حمله انتحاري درافغانستان در روزشنبه ابرازتاسف کرد. ليلي صدر (راديو فردا): يک حمله کننده بمبي را ظاهرا دريک اتومبيل تاکسي درنزديکي اتوبوسي که حامل کارکنان حافظ صلح آلمان درکابل پايتخت افغانستان بود منفجرکرد ودست کم چهارنفر را کشت وبيش ازبيست نفر را زخمي کرد. اين نخستين حمله مرگباربه نيروهاي بين المللي درافغانستان بود. آلمان وهلند درحال حاضردرفرماندهي اين نيروها شرکت دارند. جيني مامو سخنگوي کاخ سفيد گفت پرزيدنت بوش دريک تماس تلفني با گرهارد شرودر صدراعظم آلمان، مراتب همدردي خود را درمورد مرگ سربازان آلماني درحمله درافغانستان ابرازداشت. رهبران دوکشور دراين گفتگو، تصميم خود را نسبت به ادامه مبارزه با تروريسم مورد تاکيد قراردادند. سخنگوي کاخ سفيد افزود گفتگوي تلفني رئيس جمهوري آمريکا با صدراعظم آلمان، حدود هشت دقيقه به طول انجاميد. خبرگزاري آسوسيتدپرس درگزارشي نوشت از زماني که آقاي شرودر درجريان مبارزات انتخاباتي سال گذشته مخالفت خود را با سياست هاي آمريکا درمورد حمله به عراق ابرازداشت وهشدارداد حمله به عراق، خاورميانه را به آتش مي کشد، رهبران آمريکا وآلمان روابط تيره اي داشته اند. هنگامي که رئيس جمهوري آمريکا حمايت سازمان ملل متحد را درمورد حمله به عراق خواستارگرديد وآلمان درمخالفت با اين درخواست به فرانسه ملحق شد، مناسبات آمريکا وآلمان دچارتيرگي بيشتري شد. هنگامي که دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا به علت مخالفت آلمان با يک اتحاديه جديد غربي هوادارتهاجم به عراق با عضويت کشورهاي نظيرلهستان ازآلمان به عنوان بخشي از اروپاي قديم نام برد، حساسيت هاي آلمان بيشتربرانگيخته شد. با اين حال رئيس جمهوري آمريکا درنخستين گفتگوهاي خود با صدراعظم آلمان پس ازشش ماه در روزدوشنبه گذشته وپيش ازاجلاس سران کشورهاي گروه هشت در فرانسه، صحبت دوستانه اي با آقاي شرودر داشت. حمله تروريستي انتحاري به اتوبوس حامل سربازان آلماني در كابل، كه به مرگ چهار سرباز آلماني منجر شد، نخستين حمله مرگبار به نيروهاي بين المللي در افغانستان بود. آلمان و هلند درحال حاضر در فرماندهي اين نيروها شركت دارند. سخنگوي كاخ سفيد گفت پرزيدنت بوش در يك تماس تلفني با گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان مراتب همدردي خود را در مورد مرگ سربازان آلماني در افغانستان ابراز داشت. رهبران دو كشور در اين گفتگو، تصميم خود را براي مبارزه با تروريسم مورد تاكيد قرار دارند. سخنگوي كاخ سفيد افزود گفتگوي تلفني رئيس جمهوري آمريكا با صدر اعظم آلمان حدود 8 دقيقه به طول انجاميد.
XS
SM
MD
LG