لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۱۵

رئيس جمهوري آمريکا خواستار برخورد سخت با حماس و گروههاي تندروي فلسطيني شد


(rm) صدا |
پرزيدنت بوش، رئيس جمهوري آمريكا، درپايان شرکت دريک مراسم مذهبي درکليسائي درايالت مين، طي سخناني به خبرنگاران گفت آن ها که خواهان صلح هستند، بايد مانع ازآن شوند که افراد قاتل فرصت نابودي صلح را پيدا کنند. روشن است که جهان آزاد و آن ها که دوستدار آزادي وصلح هستند، بايد برخورد سختي با حماس وافراد قاتل داشته باشند. ما راه را هموار کرده ايم ومن تصورمي کنم که مي توانيم شاهد استقرار يک کشورمسالمت آميزفلسطيني باشيم که درکناراسرائيل به حيات خود ادامه دهد. آقاي بوش گفت دستيابي به يک صلح با دوام، کاردشواري است. تا زماني که افرادي که براي جلوگيري ازاستقرار يک کشورفلسطيني مردم بي گناه را مي کشند به دست عدالت سپرده نشوند، خشونت ادامه خواهد داشت. ماموريت جهان آزاد وکساني که براي صلح اهميت قائل هستند اين است که نگذارند افرادي نظيرحماس فرصت خرابکاري وقتل پيدا کنند. من مطمئن هستم که ما مي توانيم به صلح دست يابيم. ما راه سختي درپيش داريم، ولي من تصميم گرفته ام به اين راه ادامه دهم. از زمان تجديد خشونت درخاورميانه وبه خطرافتادن اجراي طرح صلح نقشه راه، اين جامع ترين ابرازتعهد رئيس جمهوري آمريکا نسبت به روند صلح بوده است. درهمين حال يک هيئت جديد آمريکائي به رياست جان ولف معاون وزارت امورخارجه براي به گردش انداختن روند صلح خاورميانه روزشنبه راهي منطقه شد. کولين پاول وزيرامورخارجه آمريکا ونمايندگاني از سازمان ملل متحد، روسيه واتحاديه اروپا که بانيان طرح صلح نقشه راه هستند نيزجلسه اي درهمين هفته دراردن تشکيل خواهند داد. دشواري پايان دادن به خشونت هاي ميان دوطرف، يک بار ديگر درنخستين ساعت هاي روزيکشنبه درجريان مبادله آتش ميان سربازان اسرائيلي وفلسطينيان درشهرغزه نمايان شد. دراين جريان يک فلسطيني کشته شد وهفت نفرديگر مجروح شدند. از زمان اجلاس بندرعقبه دراردن با شرکت رئيس جمهوري آمريکا ونخست وزيران اسرائيل وفلسطيني در 4 ژوئن جاري براي کمک به اجراي طرح نقشه راه، تاکنون 63 نفردرخشونت هاي منطقه جان خود را ازدست داده اند. ازسوي ديگر، سناتور ريچارد لوگار، سناتورجمهوري خواه و رئيس کميته روابط خارجي مجلس سناي آمريکا، روز يکشنبه دريک برنامه تلويزيوني اعلام کرد نيروهاي آمريکا ممکن است به عنوان بخشي ازيک نيروي بين المللي، به متوقف ساختن حملات گروه حماس وساير گروه ها درخاورميانه کمک کنند. حماس گفته است هرگونه صلح ميان اسرائيل وتشکيلات خود مختارفلسطيني را رد خواهد کرد. سناتورلوگارگفت نيروهاي آمريکا مي توانند به آرام کردن منازعات اسرائيل وفلسطينيان کمک کنند وحتي دست به اقدامات مهمتري زده و تروريسم را درکانون بحران ريشه کن سازند. پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا روزيکشنبه اظهارداشت علي رغم خشونت هاي جاري، اميد خود را به دستيابي به صلح درخاورميانه ازدست نداده است وخواستار برخورد سخت با حماس و ساير گروه هاي ستيزه جوشد. پرزيدنت بوش گفت آن ها که خواهان صلح هستند، بايد مانع ازآن شوند که افراد قاتل فرصت نابودي صلح را پيدا کنند. آن ها که دوستدار آزادي وصلح هستند، بايد برخورد سختي با حماس وافراد قاتل داشته باشند.
XS
SM
MD
LG