لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۳۵

درخواست سرپرست کميسيون اروپا از کشور هاي جهان براي کمکهاي بيشتردر بازسازي افغانستان


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): سرپرست کميسيون اروپا از 28 کشورجهان، ازجمله 15 عضواتحاديه اروپا، خواست کمک های بيشتری به بازسازی کشورجنگ زده افغانستان اختصاص دهند. کريس پتن سرپرست کميسيون اروپا طی نامه هائی به عنوان وزيران امورخارجه کشورهای ايران، استراليا، چين، هند، ژاپن، مالزی، نروژ، پاکستان، روسيه، عربستان سعودی، سنگاپور، سويس، ترکيه وهمچنين پانزده عضواتحاديه اروپا، کوشش های کمک کنندگانی را که درنشست ژانويه سال 2002 درتوکيو شرکت کردند، ستود. آقای پتن درنامه خود که روزدوشنبه ازسوی نمايندگی کميسيون اروپا دردهلی نو منتشرشد، گفته است پاسخ جامعه بين المللی به افغانستان تا به امروز، تحسين برانگيز بوده وبه تعهدات نشست توکيو، کاملا احترام گذارده شده است. سرپرست کميسيون اروپا درنامه خود با توصيف افغانستان به عنوان کشوری که دريک مقطع زمانی بحرانی قراردارد و به آينده چشم دوخته است، گفت ما بايد درسازندگی اين کشور سهيم باشيم. آقای پتن سپس درنامه خود خاطرنشان ساخته است: بنابراين من ازدولت شما خواستارآن هستم اختصاص منابع بيشتری را به بازسازی افغانستان وبه ويژه اختصاص وجوه بيشتری را به بودجه عادی اين کشور مورد بررسی قراردهد. هند درماه مارس گذشته ودرجريان ديدارحامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان ازدهلی نو، اعلام کرد علاوه بر 100 ميليون دلارکه پرداخت آن را سال گذشته تعهد کرد، 70 ميليون دلارديگر نيزبه بازسازی افغانستان اختصاص می دهد. آقای کرزی طی سخنانی دراجلاس کمک کنندگان بين المللی درکابل درماه مارس گذشته گفت: 5/4 ميليارد دلار که پرداخت آن درنشست ژانويه سال 2002 توکيوبرای کمک به بازسازی افغانستان تعهد شد، کافی برای برآوردن نيازمندی های کشوراو نيست. آقای کرزی افزود افغانستان برای آن که به گونه ای موفقيت آميز به مقابله با خطرهای ناشی از تروريسم که هنوزهم اين کشور را تهديد می کند برخيزد، نيازبه 20 ميليارد دلار دارد. خبرگزاری فرانسه درگزارشی نوشت افغانستان بدون پول اضافی نمی تواند ازتجارت شکوفای ترياک که خيابان های اروپا را با هروئين پوشانده است جلوگيری کند و صنايع اين کشور را به رونق دوران پيش ازجنگ سال 1979 بازگرداند. سرپرست کميسيون اروپا از 28 کشور جهان، از جمله کشورهاي عضو اتحاديه اروپا خواسته است کمکهاي بيشتري براي بازسازي کشور جنگ زده افغانستان تخصيص دهند. کريس پتن سرپرست کميسيون اروپا طي نامه هايي به عنوان وزيران امور خارجه کشورهاي ايران، استراليا، چين، هند، ژاپن، مالزي، روسيه، نروژ، پاکستان، عربستان سعودي، سنگاپور، سوييس، ترکيه و همچنين 15 عضو اتحاديه اروپا، کوششهاي کمک کنندگاني را که در نشست ژانويه سال 2002 در توکيو شرکت کردند، ستود. آقاي پتن در نامه خود گفته است که پاسخ جامعه بين المللي به افغانستان تا کنون تحسين برانگيز بوده و به تعهدات نشست توکيو کاملا پاسخ داده شده است. وي در نامه خود با توصيف افغانستان به عنوان کشوري که دريک مقطع زماني بحراني قرار دارد و به آينده چشم دوخته است، گفت ما بايد در بازسازي اين کشور سهيم باشيم. وي از اين دولتها خواست که منابع بيشتري را براي بازسازي افغانستان و بودجه عادي اين کشور تخصيص دهند.
XS
SM
MD
LG