لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۵۳

تلاش اصلاح طلبان براي بهره گيري از اعتراضات ضد حکومتي براي مقابله با نيروي شبه نظامي لباس شخصي


(rm) صدا |
با گذشت هر روز از اعتراضات جاري در ايران، جناح اصلاح طلب حکومت مي کوشد اين اعتراضها را به فرصتي تبديل کند براي مقابله با آنچه هميشه مي خواست انجام دهد ولي نمي توانست، يعني برخورد با لباس شخصي ها يا همان نيروهاي حزب الله. دولت از يکسو و مجلس از سوي ديگر که زير کنترل اصلاح طلبان است، مرتبا از نقش لباس شخصي ها از در تحريک معترضين مي گويند و هشدار مي دهند که تکيه حکومت بر آنها براي کنترل اوضاع نتيجه معکوس دارد. امروز مدير کل انتظامي استانداري تهران، وابسته به دولت، از رهبران يکي از نيروهاي انصار حزب الله به نام سعيد عسگر نام برد که به گفته او چنان قدرتي براي خود قائل است که به هيچ کس پاسخگو نيست. سعيد عسگر فردي است که به ترور سعيد حجاريان، مشاور رئيس جمهوري محکوم شد، اما در نا آراميهاي اخير نقشي فعال داشت. فاطمه حقيقت جو، نماينده اصلاح طلب تهران در مجلس از لباس شخصي هايي که دانشجويان را کتک زدند، با عنوان قوم مغول ياد کرد. هادي قابل، رئيس حزب مشارکت قم نيز گفت: بايد شناسايي و مقابله با گروههاي فشار در اولويت کاري قرار گيرد. دستگاههاي دولتي همواره گفته اند که مي دانند لباس شخصي ها که هستند، ولي ارگانهاي وابسته به محافظه کاران يعني قوه قضاييه و نيروي انتظامي برخوري با آنها نمي کند. با اينحال در جريان نا آراميهاي اخير، نيروي انتظامي تلاش نسبتا زيادي براي مهار قدرت نماييهاي لباس شخصي ها به کار برد، و حتي مورد ستايش برخي اصلاح طلبان نيز قرار گرفت. اما تلاش نيروي انتظامي در حدي نبود که بتواند رضايت دانشجويان معترض را فراهم کند يا اينکه از يکه تازي لباس شخصي ها در سطح خيابانها بکاهد. مسئولان نيروي انتظامي اطمينان مي دهند که نهايت تلاش خود را براي اين کار کرده اند، اما اظهارات دوپهلوي ديگري هم داشته اند که بيشتر جنبه سلب مسئوليت از لباس شخصي ها را داشت. جناح اصلاح طلب از يکسو مي کوشد از شدت نا آراميها بکاهد، اما مي خواهد همزمان نا آراميها را به زمينه اي براي سرکوب لباس شخصي ها تبديل کند. جناح اصلاح طلب حکومت مي کوشد اعتراضهاي ضد حکومتي را به فرصتي تبديل کند براي مقابله با لباس شخصي ها يا همان نيروهاي حزب الله. دولت از يکسو و مجلس از سوي ديگر مرتبا از نقش لباس شخصي ها از در تحريک معترضين مي گويند. امروز مدير کل انتظامي استانداري تهران از رهبر يکي از نيروهاي انصار حزب الله به نام سعيد عسگر نام برد که به گفته او به هيچ کس پاسخگو نيست. سعيد عسگر به ترور سعيد حجاريان، مشاور رئيس جمهوري محکوم شد، اما در نا آراميهاي اخير نقشي فعال داشت. فاطمه حقيقت جو، نماينده اصلاح طلب تهران نيز در مجلس از لباس شخصي هايي که دانشجويان را کتک زدند، با عنوان قوم مغول ياد کرد. در نا آراميهاي اخير، نيروي انتظامي تلاش نسبتا زيادي براي مهار قدرت نماييهاي لباس شخصي ها به کار برد.
XS
SM
MD
LG