لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۱۵

برنامه هسته اي جمهوري اسلامي و تهديدات منطقه اي، از ديد يک استاد دانشگاه


(rm) صدا |
هرميداس باوند (استاد علوم سياسي دانشگاه، تهران): مسئله پروتکل در مورد ايران يک نقطه کلي است. در 200 سال اخير ايران همواره در مضان تهاجم و تجاوز بوده است. ما يک کارنامه اي نداريم که ايران به همسايگان يا ديگر کشورها تجاوزي کرده باشد. من در اين 200 سال که مي گويم، دو بار روسيه تزاري و دو بار انگلستان در رابطه با مسئله هرات، دو جنگ بين الملل اولي ايران بي طرف بود و بي طرفي اش ناديده انگاشته شد و اشغال شد. مسئله آذربايجان، تجاوز عراق به ايران در جنگ هشت ساله و کمک همه کشورها معظم وقت به عراق و حتي دادن سلاحهاي تهاجمي و استراتژيک به عراق و استفاده عراق از موشکهاي کوتاه برد و ميانبرد، استفاده از سلاحهاي شيميايي. به صورت کلي به عنوان ايران، جدا از رژيمها من صحبت مي کنم. بنا براين با چنين کارنامه و شرايطي، يک جامعه بايد براي دفاع از خودش حداقل يک دفاع متعارفي داشته باشد. وقتي تهران و ديگر نقاط ايران در تيررس حمله موشکهاي ميانبرد قرار مي گيرد، با اين همسايگاني که اکثرا هم غير مسئول هستند، جوامع بيماري هستند، شما دفاع متعارفتان بايد حداقل در قبال چنين رويدادهايي بتوانيد حداقل دفاع از خودتان را داشته باشيد. فراتر از آن ايران مواجه شده است با برخي از همسايگاني که داراي قدرت هسته اي هستند و مثل شمشير دامکلوس فرا گرفته است. روسيه هست بالقوه. قزاقستان هست. چين البته همسايه نيست، ولي در دنياي امروز همسايه دست دوم و سوم هم تبديل به همسايه دست اول مي شود. هند پاکستان، اسرائيل است و غيره. و يکي هم تفکيک بايد قائل شد بين تکنولوژي هسته اي و مسئله سلاح هسته اي که دو مقوله متفاوتي است. مسئله ايران قبل از انقلاب بوده است. دستيابي به تکنولوژي هسته اي و استفاده صلح جويانه که در خود اصول MPT هم پيش بيني شده است. و اما به هر حال ايران در مظان اين اتهامات قرار گرفته که قصد و نيت دستيابي به سلاحهاي هسته اي دارد، ضمن اينکه ايران بازرسي آژانس بين المللي انرژي اتمي را هم پذيرفته بود. ايران در 200 سال اخير همواره مورد تهاجم و تجاوز بوده است. با چنين شرايطي، يک جامعه بايد براي دفاع از خودش حداقل يک دفاع متعارفي داشته باشد. وقتي تهران و ديگر نقاط ايران در تيررس حمله موشکهاي ميانبرد قرار مي گيرد، با اين همسايگاني که اکثرا هم غير مسئول هستند و جوامع بيماري هستند، ايران بايد بتواند حداقل دفاع از خودش را بکند. و يکي هم تفکيک بايد قائل شد بين تکنولوژي هسته اي و مسئله سلاح هسته اي. ايران از قبل از انقلاب به دنبال دستيابي به تکنولوژي هسته اي بود. به هر حال حکومت ايران در مقابل اين اتهامات قرار گرفته که قصد و نيت دستيابي به سلاحهاي هسته اي دارد، ضمن اينکه ايران بازرسي آژانس بين المللي انرژي اتمي را هم پذيرفته است.
XS
SM
MD
LG