لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۰۸

نظام ملايان ايران از نفس افتاده بنظر مي رسد


(rm) صدا |
روزنامه فرانسوي «لوموند» سر مقاله آخرين شماره خود را به اوضاع ايران اختصاص داده و مي نويسد كه «ملارشي» يا نظام ملايان در اين كشور، پس از حدود ربع قرن اعمال قدرت، امروز از نفس افتاده به نظر ميرسد. چكيده سر مقاله «لوموند» را از فريدون خاوند مي شنويم. فريدون خاوند (راديو فردا): «ايران در زير فشار»، عنوان سر مقاله آخرين شماره روزنامه فرانسوي «لوموند» است كه به تنش هاي تازه اجتماعي و سياسي ايران اختصاص دارد و نيز به سختگيري هايي كه از خارج در مورد اين كشور اعمال ميشود. سرمقاله «لوموند» مي نويسد كه دستگاه رهبري ايران، به ويژه رهبر انقلاب علي خامنهاي و هاشمي رفسنجاني رييس جمهور پيشين، به رغم آرامش ظاهريشان، از هر سو زير فشار قرار گفته و در اين وضعيت، ملارشي يا نظام ملايان، نزديك به بيست و پنج سال پس از دستيابي به قدرت، امروز نفس بريده به نظر ميرسد. اين نظام بار ديگر، از درون، با اعتراض دانشجويان مهم ترين دانشگاه هاي كشور روبرو شده كه شجاعانه با دار ودسته هاي چماق به دست مقابله مي كنند و ديگر به توانايي هاي رييس جمهور خاتمي براي غلبه بر محافظه كاران سوار بر قدرت، باور ندارند. از طرف ديگر رژيم ايران زير فشار خارجيان است، از سوي واشينگتن كه در عرصه هاي گوناگون از جمله عرصه هستهاي با تهران درگير شده، از سوي آژانس بينالمللي انرژي هستهاي كه بر نگراني هاي آمريكا در باره برنامه هاي ايران مهر تأييد ميزند، و سر انجام از سوي اتحاديه اروپا كه گرفتار همان نگراني هاست. «لوموند» با عبارتي احتياط آميز مي افزايد كه گويا هاشمي رفسنجاني بده بستاني را به آمريكايي ها پيشنهاد كرده كه بر اساس آن ايران از سياست هايي كه آمريكا را خوش نمي آيد دست بردارد، و در عوض آمريكا نيز اعمال فشار بر نظام تهران را متوقف سازد. «لوموند» در همان غالب احتياط آميز مي افزايد كه گويا واشينگتن پيشنهاد رفسنجاني را رد كرده است. همان روزنامه در پايان سرمقاله خود مي نويسد كه نظام ملايان با كشوري كه هفتاد در صد جمعيت 60 ميليون نفري آن پس از انقلاب به دنيا آمده، بيش از پيش بيگانه شده، تا جايي كه مسالهي بقاي آن مطرح است. «لوموند» بر اين باور است كه ملارشي ايران، براي تامين بقاي خود بايد عوض شود، ولي بلافاصله مي پرسد كه آيا اين خود را عوض كند؟ روزنامه فرانسوي لوموند، چاپ پاريس، در مقاله اي با عنوان «ايران، زير فشار»، نوشت: ملارشي يا نظام ملايان در ايران از نفس افتاده به نظر مي رسد. در اين مقاله نوشته شده است: دستگاه رهبري ايران بار ديگر با اعتراض دانشجويان روبرو شده است كه شجاعانه با دارو دسته هاي چماق بدست مقابله مي كنند و به توانايي هاي رئيس جمهوري براي غلبه بر محافظه كاران، باور ندارند.
XS
SM
MD
LG