لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۰۳

نگراني آمريكا و كشورهاي ديگر از برنامه اتمي جمهوري اسلامي، از ديد نماينده آمريكا در هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي


(rm) صدا |
جمهوري اسلامي روز دو شنبه آمريکا را که مدعي است تهران در صدد توليد جنگ افزار هسته ايست، به دروغگويي متهم کرد. كنث بريل نماينده آمريكا درهيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي در مصاحبه با راديو فردا به برخي از پرسش ها در اين زمينه پاسخ داد. بيژن فرهودي (راديو فردا): دو هفته پيش ايران به آمريکا پيشنهاد کرد که مي تواند در ساختن نيروگاه اتمي بوشهر مشارکت داشته باشد تا به اين ترتيب مطمن شود که هيچ برنامه مشکوکي در آنجا پيگيري نمي شود. آيا ايالات متحده در اين باره با نماينده ايران در آژانس بين المللي گفتگويي انجام داده است؟ آقاي بريل نماينده آمريکا در آژانس بين المللي گفت: كنث بريل نماينده آمريكا: فکر نمي کنم اين پيشنهادي جدي باشد. مسئله اصلي بوشهر نيست. بلکه مکانهاي ديگري است که فعاليتهايي در آنجا جريان دارد و بوشهر نيز به آنها کمک مي کند. مسئله بر سر مکانهايي است که آژانس بين المللي انرژي اتمي شناسايي کرده است و بايد گوشزد کنم که آژانس بين المللي اين مکانها را بدون کمک از جانب دولت ايران شناسايي کرده است. اينها مکانهايي هستند که وجودشان از جانب گروههاي ديگري به اطلاع عموم رسيد و آژانس نيز صحبت اين امر را تاييد کرد. آقاي بريل افزود اين روش درست عکس آن چيزي است که بايد صورت گيرد. اين کشورها هستند که بايد وجود مراکز اتمي خود را به اطلاع آژانس بين المللي انرژي اتمي برسانند و نه اين که ديگران اين کار را انجام دهند. ما علاقمند به پي بردن به فعاليتها در اين مراکز هستيم و همچنين مراکز اعلام نشده ديگري که ممکن است در ايران وجود داشته باشند و عمليات پنهاني در آنجا در جريان است. سفير آمريکا مي گويد ما علاقمنديم از برنامه هاي هسته اي ايران آگاه شويم. خصوصا آن که مي دانيم چنين برنامه هايي براي يک دهه در ايران دنبال شده و آژانس بين المللي به تازگي از آن با خبر شده است. پرزيدنت بوش گفته است جهان نبايد دستيابي ايران به سلاحهاي اتمي را تحمل کند و اين که ايران داراي سلاح اتمي کشوري خطرناک خواهد بود. و حال اين که ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه با استناد به اين که در گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي ايران محكوم نشده است، گفت روسيه به همکاري هسته اي به ايران ادامه خواهد داد. سفير آمريکا در آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد اين اختلاف نظر بين رهبران دو کشور بر سر ايران گفت: كنث بريل: به نظر من موضع ما و نيز اتحاديه اروپا و بسياري کشورهاي ديگر کاملا روشن است. ما مي خواهيم که ايران به تعهدات خود بر اساس پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي عمل کند. و اين معنايش اين است که ايران نبايد صاحب سلاح هسته اي شود. سفير آمريکا افزود که روسيه نيز در ارتباط با ايران به اعلاميه گروه هشت که در اويان فرانسه صادر شد، متعهد است. در آن اعلاميه تصريح شده که ايران بايد نهايت همکاري را با آژانس بين المللي انرژي اتمي به عمل آورد و روسيه نيز گفته است روابطش را با ايران متناسب با همکاري جمهوري اسلامي با آژانس بين المللي تنظيم خواهد كرد. آقاي کنت بريل نماينده آمريکا در آژانس بين المللي انرژي اتمي در پايان متذکر شد که: کنت بريل: اگر ايرانيها بخصوص مقامات دولتي، دانشگاهيان و مطبوعاتيها گزارش آژانس را در مورد جمهوري اسلامي بخوانند، مطالب زيادي در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران دستگيرشان خواهد شد. اين گزارش بسيار کامل، جامع و بدور از غرض ورزي است که توسط يک موسسه بين المللي تهيه شده است. نماينده آمريکا گفت از هنگام انتشار اين گزارش بر تعداد کشورهايي که نگران برنامه هسته اي ايران هستند، افزوده شده است. به نظر من هر چقدر تعداد کساني که از برنامه هسته اي ايران آگاه مي شوند، افزوده مي شود، ابراز نگراني نيز بيشتر مي شود. كنث بريل، نماينده آمريكا درهيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي IAEA، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد وجود مکانهايي در ايران كه فعاليتهاي هستهاي در آنجا جريان دارد، از سوي ديگران، و نه از سوي جمهوري اسلامي، به اطلاع IAEA رسيده و اين درست عکس آن چيزي است که بايد باشد. وي ميافزايد: ما مي خواهيم جمهوري اسلامي به تعهدات خود بر اساس پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهاي عمل کند، به اين معني که ايران نبايد صاحب سلاح هستهاي شود. وي ميگويد گزارش بازرسان IAEA بسيار کامل، جامع و به دور از غرضورزي است و از هنگام انتشار اين گزارش برشمار کشورهايي که نگران برنامه هستهاي ايران هستند، افزوده شده است.
XS
SM
MD
LG