لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۳۵

اختلاف نظر آمريكا و برخي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بر سر شاخه سياسي حماس


(rm) صدا |
يك مقام آمريكايي روز سه شنبه اعلام كرد آمريكا در گفتگوهاي ميان رهبران آمريكا و اروپا در واشنگتن روز چهارشنبه از اتحاديه اروپا درخواست خواهد كرد شاخه سياسي گروه ستيزه جوي حماس را غيرقانوني اعلام كنند. همايون مجد (راديو فردا): آمريکا سال ها است سازمان حماس را درکليت خود به عنوان يک سازمان تروريستي خارجي طبقه بندي کرده است، اما اتحاديه اروپا همچنان ميان فعاليت هاي نظامي حماس و نقش سياسي واجتماعي آن درسرزمين هاي فلسطيني تفاوت قائل مي شود. يک مقام آمريکا که نخواست از وي نام برده شود، گفت اين موضوعي است که درگفتگوهاي ميان رهبران آمريکا واتحاديه اروپا روشن خواهد شد. پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا روزچهارشنبه در واشنگتن با رومانو پرودي رئيس کميسيون اجرائي اروپا و کاستاس سيمي تيس نخست وزيريونان که کشوراو درحال حاضر رياست ادواري اتحاديه اروپا را برعهده دارد، گفتگو مي کند. مجله تايم درشماره اين هفته خود گزارش داده بود آمريکا شکايت ازآن دارد که پاريس اقدام برخي ازسازمان هاي خط مقدم جبهه را درمورد جمع آوري پول براي حماس ناديده گرفته است. اما سخنگوي سفارت فرانسه در واشنگتن مي گويد آمريکا تاکنون رسما درخواستي دراين مورد از فرانسه نکرده است. ديپلمات ها مي گويند اليوت آبرامز يکي از مديران ارشد شوراي امنيت ملي آمريکا دريک جلسه ديپلمات هاي کشورهاي اروپائي موضوع جمع آوري پول براي حماس را مطرح کرده بود. يکي ازديپلمات ها گفت او لحن نسبتا تندي در رابطه با حماس داشت، اما اظهارات او جنبه يک درخواست رسمي را نداشت. سخنگوي سفارت فرانسه در واشنگتن گفت دولت متبوع او کوشش به عمل مي آورد هرگونه جمع آوري پول براي گروه هاي تروريستي را متوقف کند. وي افزود دولت فرانسه همچنين انتقال پول به موسسات اجتماعي را از نزديک زيرنظردارد تا اطمينان يابد پول هاي انتقالي به مصرف صحيحي مي رسد. دراتحاديه اروپا، بريتانيا برخلاف فرانسه موضعي نظيرآمريکا درقبال شاخه سياسي حماس اتخاذ کرده است. جک استراو وزيرامورخارجه بريتانيا درنشستي درلوکزامبورگ درهفته گذشته، ازهمتايان خود دراتحاديه اروپا خواست شاخه سياسي حماس را غيرقانوني اعلام کنند. اما دومينيک دو ويلپن وزيرامورخارجه فرانسه گفت شاخه سياسي حماس يک بازيگر عمده در روند صلح خاورميانه است. آمريکا خواستارآن است که محمود عباس نخست وزير فلسطيني زيربناي حماس را ازبين ببرد. محمود عباس کوشش به عمل مي آورد حماس وساير گروه هاي ستيزه جوي فلسطيني را ترغيب به متوقف ساختن حملات خود به اسرائيلي ها کند تا امکان اجراي طرح صلح خاورميانه که مورد حمايت آمريکا است، فراهم آيد. يک مقام آمريکا که نخواست از وي نام برده شود، گفت سفارت آمريکا درپاريس کوشش داشته است ازمقابله جوئي برسرحماس احترازکند، اما دولت پرزيدنت بوش مي گويد با آنچه آن ها را سازمان هاي تروريستي مي داند، مصالحه نخواهد کرد. يك مقام آمريكايي روز سه شنبه اعلام كرد آمريكا در گفتگوهاي ميان رهبران آمريكا و اروپا در واشنگتن روز چهارشنبه از اتحاديه اروپا درخواست خواهد كرد شاخه سياسي گروه ستيزه جوي حماس را غيرقانوني اعلام كنند. آمريکا سال ها است سازمان حماس را درکليت خود به عنوان يک سازمان تروريستي طبقه بندي کرده است، اما اتحاديه اروپا همچنان ميان فعاليت هاي نظامي حماس و نقش سياسي واجتماعي آن درسرزمين هاي فلسطيني تفاوت قائل مي شود. جک استراو وزيرامورخارجه بريتانيا درنشستي درلوکزامبورگ درهفته گذشته، ازهمتايان خود دراتحاديه اروپا خواست شاخه سياسي حماس را غيرقانوني اعلام کنند. اما دومينيک دو ويلپن وزيرامورخارجه فرانسه گفت شاخه سياسي حماس يک بازيگر عمده در روند صلح خاورميانه است.
XS
SM
MD
LG