لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۰۴

حمايت ايرانيان استراليا از تظاهرات دمكراسي طلبان در ايران


(rm) صدا |
جمشيد عديلي (راديو فردا، سيدني): در حمايت از مبارزات دانشجويان و آزاديخواهان ايران، در سيدني استراليا، گروهي از ايرانيان در برابر تاون هال گرد هم آمدند و با ايراد سخنراني و مخاطب قرار دادن مقامات استراليايي، به تشريح اوضاع سياسي ايران و از جمله مبارزات دانشجويي پرداختند. صداي يكي از تظاهركنندگان: در ميهن ما دانشگاه هميشه صحنه خروشان آزادي بوده و به دليل عدم وجود آزادي احزاب و سازمانها، دانشجويان همواره رسالت مبارزات سياسي را به دوش ميكشد. از اينرو است كه امروز اعتراض دانشجو به همراه قريب آزادي خواهانه مردم ايران، شكوفا ميگردد و در فاصله اي كوتاه، پيوندي ميان دانشجويان، كارگران، و تمامي اقشار ستمديده جامعه، شكل گرفته. زنده باد آزادي و دموكراسي، سرفراز باد، همبستگي مردم ايران. ج . ع : تظاهر كنندگان با در دست داشتن شعارهايي به زبانهاي فرانسوي و انگليس، طي قطعنامه اي، خواستار حمايت مجامع بين المللي و مقامات دولت استراليا از خواستهاي دانشجويان ايراني، در تحقق يافتن آزادي و دموكراسي در ايران شده اند. قطعنامه معترضين با صداي يكي از تظاهر كنندگان: ما ايرانيان مقيم سيدني، ضمن محكوم كردن اقدامات سركوبگرانه رژيم، همراه با دانشجويان، اقشار و طبقات مختلف مردم ايران، خواسته هايشان را فرياد ميزنيم. و خواهان يك آزادي بي قيد و شرط تمام زندانيان سياسي و از جمله دستگير شدگان تظاهرات دانشجويي هستيم.2- ما خواهان آزادي انديشه و مطبوعات هستيم.3- ما خواهان آزادي احزاب و تشكلهاي سياسي و صنفي هستيم. 4- ما خواهان قبول حق تعيين سرنوشت، توسط مردم ايران و تعيين آيند حكومت خود هستيم. زنده باد آزادي و دموكراسي، سرفراز باد همبستگي مردم ايران. در پي شكل گيري اين تجمعات و انعكاس آن در بين مقامات استراليايي، يكي از برگزار كنندگان تظاهرات گفت: صداي يكي از تظاهركنندگان: به دنبال شروع مبارزات دانشجويان بر عليه نظام جمهوري اسلامي، در سيدني استراليا هم مثل بقيه شهرهاي دنيا، عده اي، متعلق به گروههاي متفاوت سياسي، اجتماعي، دور هم جمع شدند تا يك كميته يا گروهي را بنام گروه حمايت از مبارزات دانشجويان و روشنفكران در ايران، تشكيل دادند، براي برگزاري يك تظاهرات آرام و صلح آميز در جلوي .... د رسيدني. كه طومار و قطعنامه اي هم به امضاي حاضرين ميرسد، در محكوم كردن جنايات رژيم جمهوري اسلامي، ضمنا چندين نامه هم به نخست وزير استراليا، رهبر حزب كارگر، رهبر حزب دموكرات و ساير احزاب استراليا هم فرستاده شده و از اينها خواسته شده كه حمايت خود را از رژيم جمهوري اسلامي بردارند كه اين خود حمايت غير مستقيمي خواهد بود از حركت آزادي خواهانه مردم ايران. در حمايت از مبارزات دانشجويان و آزاديخواهان ايران، در سيدني استراليا، گروهي از ايرانيان در جلوي تاون هال گرد هم آمدند و با ايراد سخنراني و مخاطب قرار دادن مقامات استراليايي، به تشريح اوضاع سياسي ايران و از جمله مبارزات دانشجويي پرداختند. يكي از تظاهركنندگان گفت در ميهن ما دانشگاه هميشه صحنه خروشان آزادي بوده و به دليل عدم وجود آزادي حزاب و سازمانها، دانشجويان همواره رسالت مبارزات سياسي را به دوش ميكشد. تظاهر كنندگان با در دست داشتن شعارهايي به زبانهاي فرانسوي و انگليس، طي قطعنامه اي، خواستار حمايت مجامع بين المللي و مقامات دولت استراليا از خواستهاي دانشجويان ايراني، در تحقق يافتن آزادي و دموكراسي در ايران شدند.
XS
SM
MD
LG