لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۲۳

بي نتيجه بودن نامه هاي سرگشاده از ديد يكي از امضاكنندگان نامه سرگشاده به سران سه قوه


(rm) صدا |
بيش از 200 تن از شخصيت هاي فرهنگي و سياسي منتقد از حکومت ايران در نامه اي خطاب به سران سه قوه مقننه مجريه و قضاييه جمهوري اسلامي با انتقاد به برخوردهاي مقامات حکومتي با ناراضيان، فعالان سياسي و دانشجويان مي گويند اين برخوردها چيزي جز ايجاد تشنج و تنش در پي نخواهد داشت. عليرضا طاهري(راديو فردا) : اگر جناح محافظه کار حاکم بر ايران در اين گفته معروف آقاي خاتمي شک داشته باشد که او در دوران رياست جمهوري اش هر 9 روز يک بار با بحراني تازه دست به گريبان شده است در اين واقعيت نمي توان ترديد کرد که رييس جمهوري اسلامي هر روز با صدها نامه عتراض، انتقاد، دادخواهي و يا حتي التماس، بمباران مي شود. تاکنون خبري رسمي در دست نيست که نشان دهد محمد خاتمي به حتي يکي از اين نامه ها پاسخي داده باشد. مثلا پاسخ به نامه خويشاوندان سيامک پورزند، پاسخ به نامه سايه، دختر علي اکبر سعيدي سيرجاني، نويسنده منتقد جمهوري اسلامي که بسياري معتقدند او را سر به نيست کردند و پاسخ به صدها و صدها نامه ديگر. تنها پاسخ هايي که از محمد خاتمي در دست است پاسخ هاي او به کودکاني است که به او نامه نوشته اند. اين پاسخ ها در کتابي شکيل منتشر شده است. با اين حال نوشتن نامه به رييس جمهوري اسلامي ادامه دارد بدون آنکه نويسندگان اين نامه ها اميد چنداني به پاسخگويي محمد خاتمي داشته باشند. احمد صدر حاج سيد جوادي، نخستين وزير دادگستري ايران در دوران پس از انقلاب يکي از 222 تني است که ديروز، در نامه اي سران سه قوه از جمله محمد خاتمي رييس جمهوري و رييس قوه اجراييه جمهوري اسلامي را مخاطب قرار دادند تا خطراتي را که متوجه ايران است به آنها گوشزد کنند. اما احمد صدر حاج سيد جوادي، سياستمدار سالخورده و سرد و گرم روزگار چشيده، در گفتگويي با راديو فردا تاکيد مي کند که اميد چنداني ندارد که چنين نامه هايي ثمري به همراه داشته باشد. احمد صدر حاج سيد جوادي : به نظر من فايده ای حاصل به آن صورت نمي شود ولي ما موظفيم تذکر بديم مصالح کشور را و به آقاياني که شايد متوجه نباشند به آنها گوشزد کنيم که موقعيتي که اصلا در منطقه به وجود آمده، ايجاد شده براي سياست داخلي و خارجي، اين تنش ها و اين تشنج ها به هيچ وجه به مصلحت نيست. بايد مردم يکپارچه و يکدل و متحد باشند اگر هجومي، حمله اي از خارج به وقوع بپيوندد، همه مردم يکدل و يک جان بگيرند. اما با اين ترتيب نمي شود ديگر، همان دانشجويان، همان آقاياني که توقيف شدند ، همه به هر دليلي چشم انتظارند واقعه اي اتفاق بيفتد. آنهايي که اميد داشتند و راي دادند به آقاي خاتمي، که اکثريت نزديک به اتفاق مردم ايران به آقاي خاتمي راي دادند تقريبا ديگر نااميدند، يعني کاري از دست ايشان بر نمي آيد. در ميان منتقدان روزافزون رييس جمهوري اسلامي، منتقدين مهربان تر محمد خاتمي او را به جادوگر شهر زمرد تشبيه مي کنند. جادوگر شهر زمرد، داستان يک مترسک، يک شير نر و يک آدمک حلبي است که به همراه دخترکي نوباوه سفر پرماجرا و خطرناکي را در پيش مي گيرند تا از جادوگر شهر زمرد بخواهند که آرزوهايشان را برآورده کند. آرزوي مترسک داشتن مغز است. شير نر دل و جراتش را از دست داده و دل و جرات مي خواهد. و آدمک حلبي آرزو دارد قلبي در سينه اش مي تپيد سرانجام پس از هزاران مخاطره اين سه با جادوگر شهر زمرد روبرو مي شوند و در ميابند که از او کاري ساخته نيست. دختر که همراه اين سه آرزومند خشمگين به جادوگر درمانده مي گويد تو آدم بدي هستي، جادوگر آب دهانش را فرومي برد و مي گويد نه من آدم خوبي هستم، فقط جادوگر بدي هستم. سه آرزومند آهي مي کشند و در دل مي گويند ما دنبال آدم خوبي نيامده بوديم، کاش تو آدم بدي بودي، ولي جادوگر خوبي بودي. احمد صدر حاج سيد جوادي، يکي از 222 تني است که ديروز، در نامه اي سران سه قوه از جمله محمد خاتمي رييس جمهوري و رييس قوه اجراييه جمهوري اسلامي را مخاطب قرار دادند تا خطراتي را که متوجه ايران است به آنها گوشزد کنند. او در مصاحبه با راديو فردا مي گويد اميد چنداني ندارد که چنين نامه هايي ثمري به همراه داشته باشد. وي مي افزايد: آنهايي که اميد داشتند و راي دادند به آقاي خاتمي، که اکثريت نزديک به اتفاق مردم ايران به آقاي خاتمي راي دادند تقريبا ديگر نااميدند، يعني کاري از دست ايشان بر نمي آيد.
XS
SM
MD
LG