لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ تهران ۱۵:۵۸

گزارش ويژه راديوفردا: نامه سرگشاده دانشجويان ايران به دبير کل سازمان ملل متحد


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): دانشجويان ايران از سازمان ملل متحد خواسته اند که در امور ايران فعالانه دخالت کند. در نامه اي که اين دانشجويان به دبير کل سازمان ملل فرستاده اند، تقريبا به کليه مسائل سياسي ايران پرداخته شده است. اين نامه نشان مي دهد که حرکتها و خواسته هاي دانشجويان در ايران امروز، حرکتها و خواستهايي کاملا سياسي است و خواستهاي عمومي سياسي همه مردم ايران را نمايندگي مي کند. بهمن باستاني (راديوفردا): تشکيلات سراسري دفتر تحکيم وحدت سرانجام تهديد خود را عملي کرد. اين تشکيلات در ماههاي گذشته بارها اعلام کرده بود که اگر اميدش از اصلاح طلبان جمهوري اسلامي به کلي قطع شود و در داخل کشور پاسخگويي نيابد، به مجامع بين المللي روي خواهد آورد و اين مجامع را مستقيما مورد خطاب قرار خواهد داد. 29 تشکل دانشجويي عضو تشکيلات سراسري دفتر تحکيم وحدت، در نامه اي مشترک که به کوفي عنان، دبير کل سازمان ملل متحد نوشته اند، با شمردن بند بند بيانيه جهاني حقوق بشر، تاريخچه بيست و چند سال سرکوب و خفقان در جمهوري اسلامي را تشريح کردند و در هر مقطع و هر مورد، نمونه هاي مشخصي را ذکر کردند: از کشتار زندانيان سياسي در تابستان 67، تا قتلهاي سياسي پائيز 77. از شکنجه روشنفکران و نخبگان فرهنگي و سياسي جامعه در زندانها، با ذکر نامهاي مشخص، تا ربودن و بازداشتهاي طولاني مدت. از سرکوب تجمعها و تشکلهاي سياسي و فرهنگي مستقل تا نمايشي بودن انتخابات و نقش نمايشي راي در جمهوري اسلامي. و از دخالت حکومت در خصوصي ترين جنبه هاي زندگي فرد فرد مردم تا خفقاني که بنا به نوشته نويسندگان اين نامه، در سنگيني هميشگي سايه شوم ربودن و بازداشت در زندگي روزمره نمايان است. در پايان اين نامه مفصل هم از دبير کل سازمان ملل متحد خواسته شده است در برابر اقدامات اين حکومت فعالانه اقدام کند. نوشته اند: جناب آقاي کوفي عنان، اين روزها که مي گذرد روزهاي سياهي و تباهي قوم جان باخته اي است که خبر از فردايي روشن مي جويند. بيدادشان را داد ستانيد، نشايد وقتي ديگر. هم امروز که مظلومانه به شما پناه آورده اند و به انتظار نشسته اند تا از فجايع انساني و تراژيک پيشگيري شود و سايه صلح و آزادي، دمکراسي و حقوق بشر بر اين مرز و بوم مستدام گردد. دکتر ماشاء الله آجوداني، پژوهشگر تاريخ معاصر ايران مي گويد که اين نامه به دليل دقت حقوقي و زبان و بيان پخته آن، سند بي نظير و گرانقدري است که در تاريخ آزاديخواهي جوانان و دانشجويان ايران ماندگار خواهد بود. ماشاء الله آجوداني (پژوهشگر تاريخ معاصر ايران): در تاريخ معاصر سابقه ندارد که چنين کاري انجام گرفته باشد، البته در گذشته مخالفان سياسي به سازمان ملل نامه مي نوشتند، اما اينکه نهضت دانشجويي در داخل کشور يک چنين نامه منظم و دقيقي را بنويسد، نامه اي که در نهايت هوشمندي نوشته شده و به اعتقاد من اين سند، يکي از سندهاي بسيار ارزنده و افشاگري است که در سالهاي اخير در ايران به نگارش در آمده است و حتي دقيقا روشن کرده است که انتخابات به شيوه دمکراتيک جمهوري اسلامي که مردم پاي صندوقهاي راي مي روند، در حقيقت انتخابات نمايشي است و از رئيس جمهوري گرفته تا ديگر نمايندگاني که انتخاب مي شوند، هيچ کاري ساخته نيست. نشان مي دهد که کل نظام جمهوري اسلامي مشروعيت ندارد و اين تحول بسيار مهم و عميقي است در نهضت دانشجويي ايران. اين نامه نشان مي دهد که نهضت دانشجويي ايران تا چه اندازه قانون خواه، قانونمند و تا چه اندازه واقع بين نسبت به مسائل جهاني و اجتماع ايران است و به همين دليل من فکر مي کنم که اين نامه در آينده تاريخ فعاليتهاي سياسي ايران به عنوان يک سند گرانبها و پر افتخاري از نهضت دانشجويي به يادگار خواهد ماند. ب.ب.: افزون بر آنچه در اهميت نامه دانشجويان ايران به دبير کل سازمان ملل از دکتر ماشاء الله آجوداني شنيديد، فرج سرکوهي، روزنامه نگاري که نامش در شمار نمونه هاي ربوده شده و شکنجه شده در سالهاي اخير در اين نامه آمده، معتقد است که اهميت اين نامه، اساسا به دليل برگذشتن دانشجويان ايران از ارزشهاي پوسيده گذشته است. فرج سرکوهي (روزنامه نگار و نويسنده): اين نشان مي دهد که جنبش دانشجويي ايران به آن مرحله از رشد و آگاهي و شناخت رسيده که خودش را از مفاهيم گذشته، مفاهيمي که به هر حال دست و پا گير بودند و مفاهيمي بودند که به دنياي گذشته تعلق داشتند، مثل اينکه مثلا نهادهاي بين المللي نبايد در امور داخلي کشور مداخله بکنند، مفهومي است مربوط به دوره جنگ سرد، فراتر رفته و موقعيت کنوني دنيا را درک کرده، به اين مفهوم که نهادهاي بين المللي وظيفه دارند و اين وظيفه اي است که خود آن دولتهايي که عضو اين نهادها هستند، از جمله دولت ايران به اين نهادها محول کرده که نظارت بکنند که آيا کنوانسيونها و قراردادهايي که دولتها امضاء مي کنند، رعايت مي کنند يا نه. و ما مي دانيم که اين دولتهاي محلي و منطقه اي که اغلب هم دولتهاي ديکتاتور هستند مثل دولت ما، بايد يک نهاد بين المللي فراتر بر آنها نظارت بکند تا حقوق انسانها رعايت شود. اين يک نکته بسيار مهمي است که نشان دهنده رشد جنبش دانشجويي، رشد آگاهي جنبش دانشجويي است. نکته دومي که در اين نامه بسيار مهم است، اين است که اگر به مفاد اين نامه توجه بکنيم، دانشجوها مواردي را که ذکر کردند از پايمال شدن حقوق بشر، جامعيت دارد، يعني موارد مختلف نقض حقوق بشر، نمونه وار ذکر شده است، بدون اينکه توجه بشود که فردي، مثلا آن قرباني از چه جناح يا چه فکري يا چه گروهي يا داراي چه انديشه اي است. اين نشان دهنده اين مسئله است که جنبش دانشجويي ما به وظيفه خودش بيشتر واقف شده است، چون شما مي دانيد در کشورهايي مثل ايران که احزاب و سازمانهاي سياسي و نهادهاي مستقل مردمي و اتحاديه ها وجود ندارد، دانشجويان معمولا سخنگوي مردم مي شوند و خواسته هاي اکثريت مردم را از جناحها و تفکرات گوناگون بيان مي کنند، و هر وقت که جنبش دانشجويي توانسته که چنين کارکردي را ايفا بکند، معمولا از حمايت وسيع مردم هم برخوردار شده و امکان تحول سياسي فراهم کرده. ب.ب.: اما جداي از اين اهميتي که بسيار برجسته در برابر چشم ناظران و تحليلگران مسائل ايران قرار گرفته است، از نظر کاربردي اين نامه چگونه نقشي دارد؟ دکتر احسان نراقي (مشاور پيشين دبير کل نهاد عملي- فرهنگي سازمان ملل متحد – يونسکو): از لحاظ مقررات سازمان ملل، موظف نيست که در چنين اموري مداخله بکند. ولي روحا و اخلاقا اين وظيفه را دارد و نفس اينکه يک عده اي سازمانهاي دانشجويي ايران، به سازمان ملل رجوع کردند، اين خودش شايسته توجه است. چرا؟ براي اينکه تا کنون در اين 50 سالي که من ياد دارم، جنبشهاي دانشجويي ايران يا انگيزه شان انگيزه حزب توده و احزاب چپ بود يا فوقش احزاب ملي مثل مصدق بود يا آخر سر هم اسلامي بود. براي اولين باري است که دانشجويان با انگيزه آزادي و دمکراسي و مراجعه به منشور ملل متحد نامه را نوشتند، يک. دو اينکه رهبري سياسي آنها را به اين کار وادار نکرده است. اين برداشت خودشان است. ب.ب.: دکتر احسان نراقي مي گويد که وظيفه رهبران جمهوري اسلامي اين است که به سمت گفتگو با اين دانشجويان بروند، اگرچه دانشجويان از آنان دلسرد شده باشند. به گفته دکتر نراقي، دبير کل سازمان ملل يقينا در مورد نامه دانشجويان ايران اقدام خواهد کرد. احسان نراقي: يک کسي مثل کوفي عنان که مرد عاقل و بخرد و با تجربه اي است، يقينا اين را وسيله فشار قرار نمي دهد و يقينا يک نامه اي به دولت ايران مي نويسد که توجهشان را جلب بکند به اينکه حالا که از خشونت دوري کردند جوانان، اين خودش بسيار کار زيبنده اي است و بايد توجه داشت که اين باز که مرد راه مکالمه و مباحثه و گفتگو را اين دوري از خشونت است و سزاوار نيست که نه ديگران، نه خارجيان از اين نامه تعبير کنند و نه مسئولان امور در ايران اين را وسيله سرکوب قرار دهند. ب.ب.: اما برخلاف دکتر احسان نراقي، مشاور پيشين دبير کل يونسکو، خود دانشجويان ايران مي گويند که اين نامه را به کوفي عنان نوشته اند تا سازمان ملل به جمهوري اسلامي براي رعايت حقوق وقوانين بين الملل فشار بياورد. مهدي عامري نسب، عضو شوراي مرکزي تشکل دانشجويي دفتر تحکيم وحدت تاکيد مي کند با توجه به اينکه دانشجويان مخالف اقدام نظامي براي تغيير نظام در ايران هستند، بر سازمانها بين المللي، به ويژه سازمان ملل است که همزمان با فشاري که دانشجويان به حکومت از داخل مي آورند، با فشار از خارج، حکومت جمهوري اسلامي را به پذيرش عملي موازين بين المللي وا دارند. مهدي عامري نسب (عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت): ما خواستار اين هستيم که مشخصا بند بند مفاد حقوق بشر در ايران رعايت شود. جمله مشخصي هست در داخل نامه کوفي عنان درج شده و آن متن اين است که حاکميت ايران در تلاش است که مردم را فقط درگير مسائل معيشتي و ابتدايي زندگي کند و انگار اين مردم حق ندارند که نسبت به مسائل اجتماعي و حقوق اجتماعي و حقوق اساسي خودشان هيچ گونه حقي انگار ندارند و حاکميت ايران هم سعي مي کند در همان حد اينها را نگاه دارد. ما مشخصا در نامه خودمان اشاره کرديم، اشاره دقيق و ظريفي کرديم که ما نگرانيم از اينکه کشورهاي ابرقدرت دنيا امروز رد راستاي منافع ملي خودشتا، کليت کشور ما را تهديد مي کنند که عامل آن هم حاکميت اقتدارگرا در ايران است. اينها بهانه اي دادند به اين کشورهاي ابرقدرت مثل آمريکا يا انگلستان که در حقيقت آنها ايران را هدف قرار دادند، در صورتيکه ما فکر مي کنيم که اين مسائل از طريق نهادهاي بين المللي بايد از آن طريق فشار آورده شود و ما هم از اين طرف تلاش بکنيم که مسائل داخلي ايران را حل بکنيم. ما مشخصا خواستار اين هستيم که کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، از ايران بخواهد که رعايت بکند مفاد حقوق بشر را و به آن پايبند باشد. ب.ب.: تصميم مشترک روز 16 تيرماه نمايندگان تشکلهاي دانشجويي 30 دانشگاه ايران مبني بر برگزاري تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل در 18 تير، نشان مي دهد که دانشجويان ايران در پيگيري خواستهاشان، از سازمان ملل متحد اصرار دارند. دانشجويان ايران از سازمان ملل متحد خواسته اند که در امور ايران فعالانه دخالت کند. در نامه اي که اين دانشجويان به دبير کل سازمان ملل فرستاده اند، تقريبا به کليه مسائل سياسي ايران پرداخته شده است. اين نامه نشان مي دهد که حرکتها و خواسته هاي دانشجويان در ايران امروز، حرکتها و خواستهايي کاملا سياسي است و خواستهاي عمومي سياسي همه مردم ايران را نمايندگي مي کند. در برنامه ويژه امشب، دکتر ماشاء الله آجوداني، پژوهشگر تاريخ معاصر ايران، فرج سرکوهي، روزنامه نگار و نويسنده، احسان نراقي، مشاور پيشين دبيرکل يونسکو و مهدي عامري نسب، عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در اين باره به اظهار نظر مي پردازند.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG