لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ تهران ۲۳:۰۱

اعتراض رئيس هيات مديره سخن پراكني بين المللي آمريكا به پارازيت اندازي كوبا بر برنامه هاي راديوتلويزيوني فارسي آمريكا براي ايران


(rm) صدا |
مينا بهارمست (راديوفردا): هيات مديره سازمان سخن پراكني آمريكا پارازيت اندازي كوبا به روي امواج برنامه هاي راديوتلويزيوني آمريكا براي ايران را محكوم كرد. مريم احمدي (راديوفردا): هيات مديره سازمان سخن پراكني آمريكا پارازيت اندازي كوبا به روي امواج برنامه هاي راديوتلويزيوني آمريكا براي ايران را محكوم كرد و آن را اقدامي حساب شده و بدخواهانه براي جلوگيري از دسترسي مردم ايران به اخبار و اطلاعات دقيق توصيف كرد. هيات مديره سازمان سخن پراكني آمريكا همچنين از شركت هاي ماهواره اي Intel Sat و UTel Sat موكدا خواست ارائه خدمات به كشورهاي پارازيت انداز به روي برنامه هاي ماهواره اي براي ايران را كه صحنه برپائي تظاهرات مكرر عليه دولت اسلامي حاكم بوده است، متوقف سازند. كنت تاملينسون، رئيس هيات مديره سازمان سخن پراكني بين المللي آمريكا گفت پارازيت اندازي كوبا به روي برنامه هاي ماهواره اي غيرقانوني است و بر گردش آزاد اخبارو اطلاعات از جانب راديوهاي بين المللي لطمه وارد مي سازد. درعين حال، ريچارد باوچر، سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا در جلسه مطبوعاتي روز سه شنبه در پاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد واكنش آمريكا به اقدام ايران در مورد مسدود كردن امواج راديوتلويزيوني يا امواج پارازيت به روي اين امواج گفت از گزارش ها مطلع است اما جزئيات امر را نمي داند. آقاي باوچر گفت ما سرگرم بررسي اين مسئله هستيم. هيات مديره سازمان سخن پراكني آمريكا پارازيت اندازي كوبا به روي امواج برنامه هاي راديوتلويزيوني آمريكا براي ايران را محكوم كرد و آن را اقدامي حساب شده و بدخواهانه براي جلوگيري از دسترسي مردم ايران به اخبار و اطلاعات دقيق توصيف كرد. هيات مديره سازمان سخن پراكني آمريكا همچنين از شركت هاي ماهواره اي Intel Sat و UTel Sat موكدا خواست ارائه خدمات به كشورهاي پارازيت انداز به روي برنامه هاي ماهواره اي براي ايران را كه صحنه برپائي تظاهرات مكرر عليه دولت اسلامي حاكم بوده است، متوقف سازند. كنت تاملينسون، رئيس هيات مديره سازمان سخن پراكني بين المللي آمريكا گفت پارازيت اندازي كوبا به روي برنامه هاي ماهواره اي غيرقانوني است و بر گردش آزاد اخبارو اطلاعات از جانب راديوهاي بين المللي لطمه وارد مي سازد.
XS
SM
MD
LG