لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۷:۱۷

فعاليت چريكي انصارالاسلام، القاعده و گروه هاي خارجي در عراق


(rm) صدا |
فرمانده نيروهاي مرکزي آمريکا روزچهارشنبه گفت نيروهاي آمريکا درعراق با يک جنگ سنتي چريکي روبروهستند که هواداران صدام حسين پيشتازآن هستند. وي افزود نيروهاي آمريکا براي درهم کوبيدن اين مقاومت فزاينده وسازمان يافته، بايد تاکتيک هاي خود را تغييردهند. ابراهيم بي پروا (راديو فردا): گفته فرمانده مرکزي آمريکا درمورد جنگ چريکي درعراق، برخلاف اظهارات دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا در30 ژوئن گذشته است که گفته بود هيچ گونه چيزي نظيريک جنگ چريکي يا مقاومت سازمان يافته درعراق جريان ندارد. اما ژنرال جان ابي زيد فرمانده جديد نيروهاي آمريکا درعراق در توضيحات خود در وزارت دفاع آمريکا گفت جنگ چريکي، دقيقا همان چيزي است که نيروهاي آمريکا هم اکنون درعراق با آن مواجه هستند. ژنرال ابي زيد که اخيرا جانشين ژنرال تامي فرانکس فرمانده پيشين نيروهاي آمريکا درعراق شده است، گفت کساني که به نيروهاي آمريکا حمله مي کنند، به طورکلي به هسته هائي مرکب ازشش تا هشت نفرتعلق دارند. وي افزود اين قبيل افراد مجهز به خمپاره و تيربارهستند وبه احتمال خيلي زياد ازرهبران کشورهاي ضد ائتلاف درمنطقه کمک مالي دريافت مي دارند. ژنرال ابي زيد دراين مورد گفت: «جنگ، تلاشي از اراده وتصميم است. نظري به مطبوعات عرب بيفکنيد، مي بينيد که نوشته اند ما آمريکائي ها را درجريان منفجرکردن مقرتفنگداران دريائي آمريکا درلبنان، ازبيروت بيرون افکنديم. ما آمريکائي ها را درجريان کوشش بي نتيجه آن ها براي بازداشت يک جنگ سالار، ازسومالي بيرون کرديم. اکنون نيزآن ها را ازبغداد بيرون خواهيم کرد. ولي اين قبيل نوشته ها واقعيت ندارد. آن ها به هيچ وجه نمي توانند ما را بيرون کنند.» گفته هاي ژنرال ابي زيد يک روزپس ازآن مطرح شد که نيروهاي آمريکا درعراق وعراقي هائي که با نيروهاي ائتلاف همکاري دارند، درمعرض حملات بيشتري قرارگرفتند. درتازه ترين حادثه، شهردار حديثه و فرزند پسرش درحالي که دراين شهر واقع درغرب بغداد ودرمنطقه اي که تاکنون چند بارهواداران صدام حسين به نيروهاي آمريکا حمله کرده اند درحال حرکت بودند، به ضرب گلوله کشته شدند. درجريان چند حمله ديگردر روزچهارشنبه، دست کم يک سربازآمريکائي ويک کودک عراقي جان خود را ازدست دادند. ژنرال ابي زيد درتوضيحات خود در وزارت دفاع همچنين گفت اطلاعات زيادي دردست است که نشان مي دهد گروه ها وفعالان عمده تروريستي، ازجمله گروه انصارالاسلام واحتمالا عواملي ازشبکه القاعده، نيز دراين حوادث دست داشته اند. وي افزود برخي رزمندگان خارجي نيزوجود دارند که عده آن ها زياد نيست. فرمانده نيروهاي مرکزي آمريکا روزچهارشنبه گفت نيروهاي آمريکا درعراق با يک جنگ سنتي چريکي روبروهستند که هواداران صدام حسين پيشتازآن هستند. وي افزود نيروهاي آمريکا براي درهم کوبيدن اين مقاومت فزاينده وسازمان يافته، بايد تاکتيک هاي خود را تغييردهند. ژنرال جان ابي زيد فرمانده جديد نيروهاي آمريکا درعراق در توضيحات خود در وزارت دفاع آمريکا گفت جنگ چريکي، دقيقا همان چيزي است که نيروهاي آمريکا هم اکنون درعراق با آن مواجه هستند. ژنرال ابي زيد درتوضيحات خودگفت اطلاعات زيادي دردست است که نشان مي دهد گروه ها وفعالان عمده تروريستي، ازجمله گروه انصارالاسلام واحتمالا عواملي ازشبکه القاعده، نيز دراين حوادث دست داشته اند. وي افزود برخي رزمندگان خارجي نيزوجود دارند که عده آن ها زياد نيست.
XS
SM
MD
LG