لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۱۶

کسري بودجه 70 ميليارد توماني بنياد شهيد، پيامد سوء مديريت و فساد دروني


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديوفردا): بنياد شهيد، كه وظيفه‌ي رسمي آن كمك رساني به خانواده ي شهيدان انقلاب و جنگ است، با يك كسري بودجه‌ي نجومي روبرو شده و اميدوار است دولت اين كسري را جبران كند. فريدون خاوند (راديوفردا): روزنامه ي «كيهان» چاپ تهران در شماره ي يكشنبه بيست و نهم تيرماه خود به نقل از حجت‌الاسلام رحيميان رييس بنياد شهيد و نماينده ي ولايت فقيه مي نويسد كه اين بنياد براي انجام تعهدات قانوني خود نسبت به خانواده هاي شهيدان هفتاد ميليارد تومان كسري بودجه دارد. بنياد شهيد در زمره‌ي آندسته از نهاد هاي مذهبي-اقتصادي است كه در پي انقلاب اسلامي به وجود آمده و وظيفه ي رسمي آن كمك رساني به خانواده‌ي شهيدان جنگ و انقلاب از راه اداره ي منابع اقتصادي است كه زير كنترل دارد. اما اين بنياد همانند همتايان خود، از جمله بنياد «مستضعفان و جانبازان»، با دشواري هاي مالي ناشي از سوء مديريت منابع اقتصادي روبرو است. به علاوه نبود دستگاه هاي اعمال كننده‌ي كنترل بر حسابداري «بنياد ها» به فساد دروني ها آنها ابعادي جدي بخشيده و دشواري هاي مالي‌شان را افزايش داده است. از سوي ديگر شماري از ناظران ايراني و خارجي، بنياد هاي مذهبي-اقتصادي در ايران را متهم ميكنند كه به نام كمك به خانواده هاي شهيدان، بخشي از منابع مالي خود را در اختيار گرايش هاي تند روي جناح معروف به اقتدار گراي جمهوري اسلامي و نيز سازمان هاي بنياد گرا در كشور هاي ديگر قرار ميدهند. حجت‌الاسلام رحيميان براي تأمين كسر بودجه‌ي هفتاد ميليارد توماني نهاد زير سرپرستي خود به سازمان مديريت و برنامه ريزي متوسل شده و ابراز اميدواري ميكند كه اين سازمان كسري «بنياد شهيد» را تأمين كند. بودجه‌ي 1382 ايران به احتمال فراوان با يك كسري سنگين روبرو خواهد شد كه بخشي از آن، مثل سال هاي گذشته، ناشي از اجبار دولت به تن سپردن به فشار هاي سياسي در راستاي تأمين نياز هاي مالي سازمان هايي است كه برخورداري آنها از منابع دولتي جاي چون و چراي فراوان دارد. روزنامه کيهان به نقل از حجت الاسلام رحيميان، رئيس بنياد شهيد، که وظيفه رسمي آن کمک رساني به خانواده هاي شهداي انقلاب و جنگ است اعلام کرد که با کسري بودجه نجومي 70 ميليارد توماني روبرو است. عليرغم منابع سرشار اقتصادي که در اختيار بنياد است، سوء مديريت و فساد دروني، اين بنياد را نيز همانند برخي نهادهاي مشابه با گرفتاريهاي مالي روبرو کرده است. نبود دستگاههاي اعمال کنترل بر حسابداري اين نهاد نيز به فساد دروني آنها دامن مي زند. از سوي ديگر ناظران، بنيادهاي مذهبي – اقتصادي در ايران را متهم مي کنند که به نام کمک به خانواده هاي شهيدان، بخشي از منابع مالي خود را در اختيار گرايشهاي تندروي جناح معروف به اقتدار گراي جمهوري اسلامي و نيز سازمانهاي بنيادگرا در کشورهاي ديگر قرار مي دهند. حجت الاسلام رحيميان براي تامين کسر بودجه 70 ميليارد توماني بنياد شهيد، به سازمان مديريت و برنامه ريزي متوسل شده است. بودجه 1382 جمهوري اسلامي، به احتمال زياد با يک کسري سنگين روبرو خواهد شد که بخشي از آن مثل سالهاي گذشته، ناشي از اجبار دولت به تن سپردن به فشارهاي سياسي در راستاي تامين مالي سازمانهايي است که برخورداري آنها از منابع دولتي جاي چون و چراي فراوان دارد.
XS
SM
MD
LG