لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۰۴

چشم انداز روابط ايران و اتحاديه اروپا از ديد سخنگوي مسئول سياست خارجي اتحاديه


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديو فردا): لغو ديدار پرزيدنت محمد خاتمي از بلژيک، موجب بروز شايعاتي شده است مبني بر اين که احتمالا اين امر ناشي از به تيرگي گراييدن روابط ميان ايران و اتحاديه اروپا است. ساعتي پيش اين احتمال را با کريستينا گلک، سخنگوي خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا مطرح کردم و وي در پاسخ گفت: کريستينا گلک (سخنگوي خاوير سولانا): اتحاديه اروپا از هيچ گونه لغو رسمي ديدار آقاي خاتمي از نهادهاي اروپايي مطلع نيست. براي اين که تا کنون هيچ گونه تدارکي براي ديدار رسمي آقاي خاتمي از نهادهاي رسمي در نظر گرفته نشده است. اما در مورد ديدار وي از بلژيک نمي توانم چيزي بگويم، زيرا اين امر با نظر تاييد مقامات بلژيک صورت گيرد. اما روشن است که اتحاديه اروپا همچنان به گفتگو با دولت ايران و به ويژه وزير خارجه جمهوري اسلامي ادامه مي دهد. ف.م: در اين جا اين مسئله را با خانم گلک مطرح کردم که در ماههاي اخير، موضع اتحاديه در مورد ايران سخت شده و اتحاديه شروطي در مقابل بازرگاني با ايران گذاشته است که در ميان آن شناسايي اسرائيل نيز قرار دارد. وي در پاسخ گفت: کريستينا گلک: اين شرايط همواره براي دولت ايران در نظر گرفته شده بوده است. درست يک سال پيش، آقاي سولانا از تهران ديدن کرد و به روشني به مقامات ايران، منجمله بالاترين مقام جمهوري اسلامي گفت که اتحاديه اروپا آماده است تا با ايران روابطي بنيادي برقرار کند تا بر اساس آن قراردادهاي اقتصادي و بازرگاني منعقد گردند، اما اين آمادگي منوط به اين خواهد بود که ايران در مورد شرايط حقوق بشر در کشور، مبارزه با تروريسم، ايجاد سلاحهاي نابودي جمعي، و روند صلح خاورميانه گامهايي بردارد و مباحثاتي که در طول ديدار آقاي سولانا انجام شد، همواره با اين تفاهم صورت گرفت که شرايط مذکور روشن و فهميده شده است. آن چه اکنون عوض شده اين است که يک سال از آن هنگام گذشته و ما متوجه شده ايم که از جانب ايران هيچ گونه اقدامي صورت نگرفته. هنوز مشکلات بسياري در مورد رعايت حقوق بشر در ايران وجود دارد، شاهد دستگيري دانشجويان و خبرنگاران بوده ايم، و حال مرگ خبرنگار عکاس ايراني–کانادايي، زهرا کاظمي. در زمينه خلع سلاح بسيار نگرانيم، زيرا تاکنون مقامات ايراني با امضاي پروتکل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي موافقت نکرده اند. در مورد روند صلح در خاور ميانه، هيچ گونه اقدام حمايتي از جانب ايران صورت نگرفته است. روز دوشنبه، وزراي اتحاديه اروپا توافق کرده اند که اقدامات آتي اتحاديه را در مور همکاريهاي ميان ايران و اتحاديه در ماه سپتامبر مورد بررسي مجدد قرار دهند، به ويژه در ارتباط با گزارش رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي. ف.م: به خانم گلک گفتم که برخي از اين شرايط اساس و چهارچوب جمهوري اسلامي است. براي مثال، شناسايي اسرائيل، و کمک به اين روند، ايدئولوژي اصلي جمهوري اسلامي را در طول 25 سال گذشته به طور کلي ناديده مي انگارد. وي در پاسخ گفت: کريستينا گلک: با شما موافقم که اين يکي از فراگيرترين ايدئولوژي هاي دولت ايران است. اما بايد توجه داشته باشيد که براي مثال، جامعه عرب در سال گذشته ايجاد دو کشور مستقل که در همسايگي يکديگر و در ميان مرزهايي امن ادامه حيات دهند صحه گذاشت و تصريح کرد که اين امر بايد هدف برقراري صلحي جامع در خاور ميانه قرار گيرد. بنابراين مسائلي است که ايدئولوژيک است، اما بايد با آنها با برخوردي عملي و ميل به پيشرفت و حرکت به جلو روبرو شد. ف.م: در اين جا به سخنگوي خاوير سولانا گفتم که حتي اگر دولت عملي آقاي خاتمي هم بخواهد با اين مسائل روبرو شود، با توجه به اين که دوجناح اصلاحگرا و محافظه کار امور ايران را در دست دارند، اين امر امکان پذير نخواهد بود. وي در پاسخ گفت: کريستينا گلک: اوضاع داخلي ايران بسيار پيچيده است. نيروهاي اصلاحگرا بايد سخت در تلاش باشند تا در دستيابي به هدفي که ما همه از آن حمايت مي کنيم، يعني تغيير شکل جامعه و حرکت به سوي دموکراسي، احترام به حقوق بشر، و همکاري با جامعه بين المللي موفق گردند. اينها نيروهايي هستند که اتحاديه اروپا مايل به کمک به آنها است و در واقع باز شدن باب مذاکره براي معاملات بازرگاني، بهترين نشانه اي است که اتحاديه مي تواند به جامعه ايران ارائه دهد داير بر اين که اين نهاد مايل به وجود ايراني است که اصلاحات در آن صورت گرفته، که با برخورداري از دموکراسي بيشتر عضوي کامل از جامعه بين المللي شده، و با نهادهاي بين المللي همکاري مي کند. آن چه ما اخيرا در خيابانهاي تهران مشاهده کرديم، تظاهرات دانشجويان و مردم که اميدوار بودند دموکراسي به صورتي گسترده تر در جامعه اشان برقرار گردد، موجب دل گرمي است و ما از اين نيروهاي اصلاح طلب و دموکراتيک حمايت مي کنيم. لغو ديدار رئيس جمهوري اسلامي از بلژيک، موجب بروز شايعاتي شد مبني بر تيرگي روابط ميان ايران و اتحاديه اروپا. کريستينا گلک، سخنگوي خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اتحاديه اروپا از هيچ گونه لغو رسمي ديدار آقاي خاتمي مطلع نيست. زيرا هيچ گونه تدارکي براي ديدار رسمي آقاي خاتمي در نظر گرفته نشده است. وي درباره سختگيري اتحاديه و گذاشتن شروطي براي ادامه روابط تجاري، مي گويد: اين شرايط همواره براي ايران بود. سال پيش، آقاي سولانا به مقامات ايران، گفت که اتحاديه آماده است با ايران روابطي بنيادي برقرار کند منوط به اين که ايران در مورد شرايط حقوق بشر، مبارزه با تروريسم، سلاحهاي نابودي جمعي و روند صلح خاورميانه گامهايي بردارد. در طول يكسال گذشته از جانب ايران هيچ گونه اقدامي صورت نگرفته، مقامات ايراني با امضاي پروتکل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي موافقت نکرده اند و در مورد روند صلح در خاور ميانه، هيچ گونه اقدام حمايتي از جانب ايران بعمل نيامده است.
XS
SM
MD
LG