لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۸:۲۰

خشنودي مقامات اسرائيل از نتايج سفر نخست وزير اين كشور به آمريكا


(rm) صدا |
آريل شارون نخست وزيراسرائيل روزپنجشنبه درپايان ديدارخود از واشنگتن به کشورش بازگشت. همراهان آقاي شارون که نگران آن بودند وي دراين سفر امتيازاتي به نفع فلسطينيان بدهد، به طورکلي ازنتيجه ديدارآقاي شارون از واشنگتن راضي هستند. عباس ملكزاده(راديو فردا): بسياري ازناظران سياسي پيش بيني کرده بودند هشتمين سفرآريل شارون به عنوان نخست وزيراسرائيل به واشنگتن، با توجه به ديدارهفته گذشته پرزيدنت بوش با محمود عباس نخست وزيرفلسطيني، دشوارترين سفر وي به شمار مي رود. آقاي بوش درگفتگوهاي خود با محمود عباس گفته بود حصارامنيتي که اسرائيل درکرانه باختري رود اردن احداث کرده است، اعتماد به روند صلح ميان اسرائيل وفلسطينيان را تضعيف مي کند. اما هنگامي که آقاي شارون چهار روزبعد دريک کنفرانس مطبوعاتي درکاخ سفيد اعلام کرد به احداث حصارامنيتي ادامه خواهد داد، رئيس جمهوري آمريکا آن را موضوع حساسي دانست وابرازاميدواري کرد نيازبه آن نباشد حصارامنيتي جنبه دائمي داشته باشد. يکي ازاعضاي هيات همراه نخست وزيراسرائيل در راه بازگشت به تل آويو گفت تفاهمي را که آمريکا دراين مورد نشان داد، بيانگر ادامه ودوام اتحاد بين اسرائيل وآمريکا است. زک له وي يک کارشناس مناسبات آمريکا واسرائيل دردانشگاه حيفا گفت آقاي شارون دلائل متعددي دارد که ازنتيجه ديدارخود از واشنگتن به ويژه موضوع حصارامنيتي راضي باشد. وي درمصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه گفت آقاي شارون موفق شد آمريکائي ها را متقاعد سازد که حصارامنيتي کمال ضرورت را دارد وبه همين جهت احداث آن ادامه خواهد يافت. وي افزود آمريکائي ها اين حصار را دوست ندارند، اما آن را خواهند پذيرفت. نخست وزيراسرائيل تعهد دولت خود را نسبت به برچيدن آبادي هاي کوچک يهودي نشين درکرانه باختري رود اردن ونوارغزه طبق طرح نقشه راه مورد تاکيد قرارداد. با اين حال به گفته کارشناس مناسبات آمريکا واسرائيل، اين موضوعي است که فشارمربوط به برچيده شدن شهرک هاي يهودي نشين را کاهش مي دهد. شهرک هاي يهودي نشين، موضوعي است که آمريکائي ها واقعا مي توانند فشارآوردند و مشروعيت موضوع را مطرح کنند، اما برچيده شدن آبادي هاي کوچک چيزي است که درحاشيه قرار دارد. نخست وزيراسرائيل درجريان سفرخود موفق شد سايرمسائلي را که آمريکا واسرائيل پيوسته درمورد آن ها با يکديگر توافق نظر دارند، مورد تاکيد قراردهد. مقامات اسرائيلي مي گويند آقاي شارون درگفتگوهاي خود با ديک چي ني معاون رئيس جمهوري آمريکا، درباره ايران، سوريه وتروريسم نيزمذاکره کرد. اين ها مسائلي است که آمريکا واسرائيل هرگز برسرآن اختلاف ندارند. آريل شارون نخست وزيراسرائيل روزپنجشنبه درپايان ديدارخود از واشنگتن به کشورش بازگشت. همراهان آقاي شارون که نگران آن بودند وي دراين سفر امتيازاتي به نفع فلسطينيان بدهد، به طورکلي ازنتيجه ديدارآقاي شارون از واشنگتن راضي هستند. زک له وي، يک کارشناس مناسبات آمريکا واسرائيل دردانشگاه حيفا گفت آقاي شارون دلائل متعددي دارد که ازنتيجه ديدارخود از واشنگتن به ويژه موضوع حصارامنيتي راضي باشد. وي درمصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه گفت آقاي شارون موفق شد آمريکائي ها را متقاعد سازد که حصارامنيتي کمال ضرورت را دارد وبه همين جهت احداث آن ادامه خواهد يافت. وي افزود آمريکائي ها اين حصار را دوست ندارند، اما آن را خواهند پذيرفت. نخست وزيراسرائيل تعهد دولت خود را نسبت به برچيدن آبادي هاي کوچک يهودي نشين درکرانه باختري رود اردن ونوارغزه طبق طرح نقشه راه مورد تاکيد قرارداد.
XS
SM
MD
LG