لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۴۸

بررسي علل افزايش گرماي هواي اروپا: اثر گلخانه اي و تاثير آن بر ايران


(rm) صدا |
شهران طبري (راديوفردا): در اروپا گرماي بي سابقه اي سراسر اين قاره را فراگرفته است. بطوري که در بسياري از شهرها، رکورد گرماي هوا در سالهاي اخير شکسته شده يا هر آن احتمال مي رود، رکورد دماي شهرها در تمام مدتي که ثبت شده نيز شکسته شود. در گفتگويي با دکتر نامدار بقايي، کارشناس امور انرژي و محيط زيست در لندن، مي پرسم بسياري معتقدند اين گرماي اروپا اثر گلخانه اي يا گلوبال وارمينگ است. اين درست است؟ دکتر نامدار بقايي: بله، اين گرمايي که الان بخصوص شهرهاي بسياري در اروپا و بخصوص در نيمکره شمالي را در بر گرفته بطور غير عادي بالا هست. و بعضي از دانشمندان هواشناسي و اصولا تغييرات هوا روي کره زمين معتقد هستند که اين تغييرات و زياد شدن حرارت مربوط است به اثر گلخانه اي. ولي اگر به درجه حرارت کره زمين در 100 سال گذشته نگاه کنيم مي بينيم که بطور متوسط شش دهم درجه سانتي گراد هوا گرم تر شده و هرچي که جلوتر مي آييم در قرن بيستم و دنيا صنعتي تر مي شود و شهري تر مي شود مي بينيم که دما بالاتر رفته بطوري که دهه ساله اي 1990 گرم ترين دهه هزاره دوم بوده و بخصوص سال 1998 گرم ترين سال هزاره دوم بوده. همينطور که پيش مي رويم اين درجه حرارت زيادتر مي شود و معتقد هستند که تا آخر قرن 21 درجه حرارت کره زمين بطور متوسط 5 درجه سانتي گراد بالا خواهد رفت پس اين اثر مي تواند تاحدي معطوف به اثر گلخانه اي باشد و اين هم علتش فقط و فقط مي تواند ساخته و پرداخته دست خود بشر باشد. ش.ط.: در طول اعصار و قرون، اين بوده که آب و هواي مناطق تغيير مي کرده مثلا بعضي جا ها سردتر بوده ، گرم تر شده، آن موقع که اثر گلخانه اي يا سوخت فسيلي وجود نداشته، پس چرا الان به اين موضوع نسبت داده مي شود؟ دکتر نامدار بقايي : اين موضوع به اين علت است که در حال حاضر تغييرات آب و هوايي بسيار محسوس هست . مثلا شما مي بينيد که در طي دو سه سال گذشته، سيل هاي عظيمي در اروپا آمده که هيچوقت سابقه نداشته. خشکسالي هاي عظيمي در دنيا مي شود که هيچوقت سابقه نداشته و بطور متناوب اينها جاي همديگر را مي گيرند يعني در يک منطقه مي بينيد که حرارت بطور زيادي بالا مي رود و خشکسالي شديد مي شود و چند سال بعد بارندگي شديد مي شود و سيل هاي عظيمي راه مي افتد. اين تغييرات بسيار محسوس است و دئر گذشته به اين صورت نبوده، پديده هايي در زمين الان هست بخصوص در اقيانوس آرام، پديده اي که معروف است به النينو که اين پديده باعث مي شود که تغييرات زيادي هزاران کيلومتر آن طرف تر پيش بيايد و براي مثال بگويم خدمتتان، هواي ايران خود ما تحت تاثيرات اين پديده که در اقيانوس آرام اتفاق مي افتد مي تواند قرار بگيرد و طي چند سال گذشته سيلهاي زيادي که در ايران پديد آمده مي تواند به علت تغييراتن اين ال نينو بوده باشد. ش.ط. (راديو فردا) : اتفاقا مي خواستم همين درباره ايران از شما سوال بکنم. اين گرماي هوا در ايران چقدر تاثيرش خواهد بود؟ دکتر نامدار بقايي: همانطور که ما درجه حرارت هاي بين 30 تا 40 درجه را در اروپا مي بينيم، در ايران ما درجه حرارت بالاتر از آن هم مي رسد در مناطق جنوبي ايران در خوزستان ايران هم درجه حرارت به 50 درجه سانتي گراد هم مي رسد حتي بيشتر. بخصوص با توجه به آلودگي زياد موجود در هواي ايران بخصوص در شهرهاي بزرگ ايران وجود دارد اين درجه حرارت بيشتر محسوس است و اثر آن بيشتر است و اما چيزي که باعث مي شود به آن توجه بشود اين است که اگر بتوانند پيش بيني هاي اين حوادث هواشناسي را در آينده بهتر انجام بدهند مي توانند استفاده بسيار مفيدي ببرند از اين بارندگي هايي که مي شود و همان سيل هايي که مي آيد که اگر بتوانند کنترل کنند و از آب آن استفاده شود مي تواند بسيار از نظر آب رساني و کشاورزي در ايران مورد استفاده قرار بگيرد. گرماي بي سابقه اي سراسر قاره اروپا را فراگرفته است. بطوري که در بسياري از شهرها، رکورد گرماي هوا در سالهاي اخير شکسته شده يا هر آن احتمال مي رود، رکورد دماي شهرها در تمام مدتي که ثبت شده نيز شکسته شود. در گفتگويي با دکتر نامدار بقايي، کارشناس امور انرژي و محيط زيست در لندن، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اين تغييرات و زياد شدن حرارت مربوط است به اثر گلخانه اي و اين هم علتش فقط و فقط مي تواند ساخته و پرداخته دست خود بشر باشد. وي مي افزايد در ايران درجه حرارت بالاتر از اروپا خواهد بود و در مناطق جنوبي ايران در خوزستان ايران هم درجه حرارت به 50 درجه سانتي گراد هم مي رسد حتي بيشتر. وي مي گويد اگر بتوانند پيش بيني هاي اين حوادث هواشناسي را در آينده بهتر انجام بدهند مي توانند استفاده بسيار مفيدي ببرند از اين بارندگي هايي که مي شود.
XS
SM
MD
LG