لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۰۰:۰۴

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
بيژن فرهودي (راديو فردا): علي مزروعي، نماينده اصلاح طلب اصفهان در مجلس شوراي اسلامي و دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران در مقاله اي در ستون حرف دوم روزنامه ياس نو مي نويسد: روشن است که در هر نظام حکومتي دستگاهي اطلاعاتي وجود دارد که وظيفه اش حفاظت اطلاعاتي از نظام و پرداختن به اموري همچون جاسوسي و بر اندازي است. اما اين که نظريه توطئه بخواهد راهنماي عمل غالب حکومتگران و نيروهاي سياسي باشد امري بسيار خطرناک و بنيان کن است. آقاي مزروعي اتهام پول گرفتن اصلاح طلبان از آمريکا و مزدور بيگانه خواندن تظاهر کنندگان دموکراسي طلب را از مصاديق نظريه توطئه مي داند و مي نويسد: آنهايي که چنين ادعاهايي را مطرح و تبليغ مي کنند متوجه نيستند که در نهايت چهره اي از حکومت تصوير مي کنند که عوامل دشمن تا اعماق آن نفوذ کرده اند. روزنامه انتخاب در مقاله اي از يوسف صدري به آن چه جريان سوم مي خواند پرداخته است و مي نويسد: مردم هم از اصلاح طلبان رويگردان شده اند و هم از مخالفان اصلاحات و مي افزايد: جرياني موسوم به راه سوم راه حل است که به زعم نويسنده انتخاب اکثريت مردم ايران در آن قرار مي گيرند. انتخاب مي نويسد: جريان سوم مي تواند با يافاي نقشي کليدي و ايجاد همبستگي و وفاق ملي موانع غير دموکراتيک را از پيش رو برداشته و به اين ترتيب به خواستهاي اساسي و اصولي ملت جامه عمل بپوشاند. انتخاب توضيح نداده که منظور از موانع غير دموکراتيک چيست. نعمت احمدي، حقوقدان در مقاله اي در روزنامه اعتماد مي نويسد: بايد منتظر بود که 6 فقيه در شوراي نگهبان درباره لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون بين المللي رفع انواع تبعيض عليه زنان نظر بدهند. وي مي افزايد: حضور ايران در کنوانسيون بين المللي رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان و ساير کنوانسيونهاي بين المللي به نوعي دفاع از حقوق طبيعي افراد کشور است به طوري که خروج يا عدم پذيرفتن آن از نظر بين المللي مي تواند به ما ضرر بزند. وي مي افزايد: ممکن است اين استدلال آورده شود که پاره اي از مواد اين کنوانسيون با موازين شرعي ما مطابقت ندارد، اما از آنجايي که مفاد اين کنوانسيون الزام آور نيست، پس ما مي توانيم برخي از مفاد آن را که با مسائل شرعي ما در تضاد است اجرا نکنيم. آقاي احمدي اظهار نظر کرده است که به نظر مي رسد پيوستن به اين کنوانسيون با قانون اساسي جمهوري اسلامي منافاتي نداشته باشد. روزنامه نسيم صبا در مقاله اي از محمد حسين عبداللهي مي نويسد: ميزان پايداري حکومت را بايستي بر اساس 3 شاخص اساسي حقانيت، کارايي، و مشروعيت مورد ارزيابي قرار داد. در اين ميان توجه به اين نکته لازم است که گرچه 3 شاخص فوق نسبت به هم مستقل هستند، اما نمي توان تاثير و تعامل آنان در رابطه با يکديگر را ناديده گرفت. نويسنده نسيم صبا مي افزايد: کارايي يک حکومت مي تواند در حقانيت و مشروعيت آن موثر باشد و مثال از حقانيت نظامي اسلامي مي آورد که از يک سو در برآورده کردن نيازهاي مردم ناتوان باشد و از سوي ديگر نتواند دينداري را در جامعه اشاعه دهد. و سرانجام اين که روزنامه خراسان در مقاله اي از کورش شجاعي به مسئولان جمهوري اسلامي نصيحت مي کند که به پالايش از درون بپردازند. خراسان مي نويسد: مردم قصد دارند تا با نقد منصفانه مسئولان نظام را به پالايش از درون و ساماندهي امور بر محور عدالت و اصلاحات واقعي ترغيب کنند و براي نشان دادن خواستهاي خود تگرچه به نداي بريدگان از مردم و آن سوي مرزنشينان پاسخ مثبت نمي دهند، ولي با استفاده از روشهاي قانوني مطالبات خود را مطرح مي کنند و چون نمط را بر روال ماضي يافتند، باز هم صبر مي کنند و در نهايت تنها پشت چشمي نازک مي کنند و مثلا در عرصه شوراها آنچنان که بايد حضور نمي يابند. علي مزروعي، در ستون حرف دوم روزنامه ياس نو مي نويسد: روشن است که در هر نظام حکومتي دستگاهي اطلاعاتي وجود دارد که وظيفه اش حفاظت اطلاعاتي از نظام و پرداختن به اموري همچون جاسوسي و بر اندازي است. اما اين که نظريه توطئه بخواهد راهنماي عمل غالب حکومتگران و نيروهاي سياسي باشد امري بسيار خطرناک و بنيان کن است. روزنامه انتخاب مي نويسد: مردم هم از اصلاح طلبان رويگردان شده اند و هم از مخالفان اصلاحات و مي افزايد: جرياني موسوم به راه سوم راه حل است که به زعم نويسنده انتخاب اکثريت مردم ايران در آن قرار مي گيرند.نعمت احمدي، در روزنامه اعتماد مي نويسد: بايد منتظر بود که 6 فقيه در شوراي نگهبان درباره لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون بين المللي رفع انواع تبعيض عليه زنان نظر بدهند.
XS
SM
MD
LG