لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ تهران ۱۱:۰۴

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
بيژن فرهودي (راديوفردا): آقاي حسن محمدي، در مقاله اي تحت عنوان اصلاحات هرگز نميميرد، در روزنامه مردمسالاري مينويسد واژه اصلاحات امروزه در جامعه ما بسيار متداول شده تا جائي که هر نوخاسته اي واژه اصلاحات را در جملات ونوشته هاي خود به کار مي برد و فخرفروشي مي کند. نويسنده مردمسالاري ميافزايد: اصلاحات يک پديده تازه و کشف جديد نيست که يک گروه يا فردي خاص آن را به ملت ما هبه کرده باشد.. وي خطاب به محافظه کاران مينويسد: «شما کافيست نحوه رفتار و عملکرد حتي پوشش و آرايش ظاهري خود را با 10 يا 15 سال پيش مقايسه کنيد، حتما متوجه اصلاحاتي در خود ميشويد. نويسنده مردمسالاري خطاب به رئيس جمهوري اسلامي که گفته بود هر روز با 9 بحران مواجه ميشود، مينويسد: شما هر روز با 9 روش آشنا شديد که دشمنان اصلاحات براي بن بنبست کشيدن آن به کار زدند. اگر شما با قضايا اينگونه برخورد ميکرديد، امروز شاهد ياس و نااميدي مردم نسبت به روند اصلاحات در جامعه نبوديم. آقاي روح الله سلگي، در روزنامه نسيم صبا مينويسد عدهاي در درون کشور براي به حاشيه راندن اصلاحات، اصلاح را مساوي با استحاله يا انقلاب ميدانند اما بايد گفت اصلاحات به اين معني نيست که گفتمان حاکم و مستقر را کاملا از جائي برکند و چيزي بديع وجديد را آلترناتيو آن کند. نويسنده نسيم صبا ميافزايد: اگر سيستمي هر از چند گاه يکبار خود را بازتوليد نکندو وضع موجود را با اصول پذيرفته شده جامعه امروزي ارزيابي نکند، محکوم به فنا است. وي مي افزايد: اصلاحات سوپاپ اطميناني است براي انطباق نظام با محيط و ضامن بقا و استواري پايه هاي سيستم. روزنامه اعتماد در ستون مهستان که به اخبار تائيدنشده اختصاص دارد، مينويسد: «شنيده شد يكي از مسئولان در ديداري درخصوص آينده نظام، انتخابات پيشرو و سياستهاي متخذه جناح محافظه كار گفته است: «ما قادريم با 15 درصد آرا مملكت را اداره كنيم، همانطور كه حسني مبارك سالها است با اين درصد آرا كشور مصر را اداره ميكند. رسيدگي به وضعيت معيشتي مردم، به كنترل درآوردن مجلس شوراي اسلامي و حل مشكلات سياست خارجي از جمله راهكارهاي اين جناح براي اداره كشور است و در مورد انتخابات آينده نيز فكر ميكند با كنترل انتخابات مجلس هفتم و زدن 10 الي 15 نفر از تندروهاي جريان اصلاحات قادر خواهد بود كنترل اوضاع را به دست گرفته و فضا را به نفع خود تغيير دهد.» اما ظاهرا اصلاح طلبان هم بيکار ننشسته اند زيرا روزنامه اعتماد در همين ستون مينويسد مجمع روحانيون مبارز كميته اي را متشكل از علي اكبر محتشمي پور، مجيد انصاري و موسوي خوييني تحت عنوان كميته وفاق تشكيل داده است.» اعتماد ميافزايد: «ظاهرا مجمع روحانيون مبارز قصد دارد ابتكار عمل نيروهاي جبهه دوم خرداد را در دست بگيرد.» و هدف از آن اين است که «اكثريتي در مقابل فراكسيون اكثريت اصلاحطلب داشته باشند تا ديدگاههاي خود را به پيش ببرند.» روزنامه آفتاب يزد در ستون به نقل از يک تلفن کننده مينويسد اين روزها سروصداهائي بلند است که چرا آمريکائيان دو خبرنگارکشورمان را در عراق بازداشت کرده و زنداني نموده اند و مقامات کشور هم در اين موارد حمايت ميکنند و خواهان آزادي ايشان شده اند. من خواستم بگويم اگر اينها خيلي براي آزادي اين خبرنگاران ارزش قائل هستند، چرا خبرنگاراني که در کشورخودمان بازداشت هستند، را آزاد نميکنند؟ آيا خبرنگاراني که در اوين بازداشت هستند، حق آزادي ندارند؟ اينها حق زندگي ندارند؟ اينها خانواده ندارند؟ روزنامه مردمسالاري نوشت: واژه اصلاحات امروزه در جامعه ما بسيار متداول شده تا جائي که هر نوخاسته اي واژه اصلاحات را در جملات ونوشته هاي خود به کار مي برد و فخرفروشي مي کند. روزنامه نسيم صبا نوشت: عدهاي در درون کشور براي به حاشيه راندن اصلاحات، اصلاح را مساوي با استحاله يا انقلاب ميدانند اما بايد گفت اصلاحات به اين معني نيست که گفتمان حاکم و مستقر را کاملا از جائي برکند و چيزي بديع وجديد را آلترناتيو آن کند. روزنامه اعتماد نوشت: «شنيده شد يكي از مسئولان در ديداري درخصوص آينده نظام، انتخابات پيشرو و سياستهاي متخذه جناح محافظه كار گفته است: «ما قادريم با 15 درصد آرا مملكت را اداره كنيم، همانطور كه حسني مبارك سالها است با اين درصد آرا كشور مصر را اداره ميكند.» روزنامه آفتاب يزد در ستون به نقل از يک تلفن کننده مينويسد اين روزها سروصداهائي بلند است که چرا آمريکائيان دو خبرنگارکشورمان را در عراق بازداشت کرده و زنداني نموده اند اگر اينها خيلي براي آزادي اين خبرنگاران ارزش قائل هستند، چرا خبرنگاراني که در کشورخودمان بازداشت هستند، را آزاد نميکنند؟

XS
SM
MD
LG