لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۳۸

انتشار كتاب «بخشي از تاريخ جنبش روشنفکري ايران» و بررسي سه دهه فعاليت كانون نويسندگان ايران


(rm) صدا |
بخشي از تاريخ جنبش روشنفکري ايران، عنوان کتابي است از دکتر مسعود نقره کار که اخيرا در خارج از کشور منتشر شده است. به گزارش بهمن باستاني، اين کتاب براي اولين بار، به روايت و بررسي پيش زمينه ها و قعاليت کانون نويسندگان ايران از ديدگاه هاي مختلف پرداخته و اين ديدگاه ها را يکجا در اختيار خواننده قرار داده است. بهمن باستاني(راديو فردا) : 3300 صفحه تاريخ نوشته بخشي از جنبش روشنفکري ايران است که در سوئد نشر باران منتشر کرده است. کانون نويسندگان ايران در اين اثر همچون نماد جنبش روشنفکري ايران در نيم قرن اخير مورد بررسي قرار گرفته و براي فراهم آوردن مجموعه اي جامع در اين باره، نويسنده با بيش از 50 تن از فعالان گذشته و حال کانون گفتگو کرده است. در فصل هايي از اين کتاب 5 جلدي، مسعود نقره کار، نويسنده اين کتاب، نظرات و روايت هاي کاملا مخالف بنيان گذاران يا فعالان قديمي کانون با يکديگر را در کنار هم آورده و با اين شيوه به طور مستقيم خواننده را به داوري سخنان گوناگون و روايت ها و رويدادهاي مختلف فراخوانده است. اما براي تدوين تاريخ جنبش روشنفکري ايران در 50 سال اخير راه هايي غير از آنچه کتاب مسعود نقره کار رفته مي شد رفت. و از بسياري از رويدادهاي مهم ديگر در 50 سال اخير ايران مي شد ياد کرد. چرا نويسنده صرفا به سراغ کانون نويسندگان ايران رفته است. مسعود نقره کار: به اين خاطر که کانون نويسندگان ايران يک، به دليل خواست عمومي يا اجتماعي اش که مبارزه براي آزادي، انديشه، بيان، قلم و مبارزه با سانسور است. دو به دليل خواسته هاي فردي افراد شکل دهنده اين مجموعه، از منظر خواست هاي صنفي آنها، سه، به دليل ساختار و رفتار سازماني تشکيلاتي و بالاخره چهار، به دليل فعاليت و مبارزه موثر سي و چند ساله اش در راه آزاد انديشي و آزادي خواهي يکي از بهترين نمونه ها براي بررسي جنبش روشنفکري و روشنگري ايران است. بهمن باستاني: آقاي دکتر نقره کار، درباره کانون نويسندگان ايران مطالب مفصل گوناگوني توسط اعضاي کانون در گذشته و در حال منتشر شده پيش از انتشار کتاب شما، چرا شما هم باز دست به اين کار زديد؟ مسعود نقره کار: غير از اين مجموعه ما واقعا کتابي مدون و مستند درباره فعاليت سي و چند ساله کانون نويسندگان ايران و کانون نويسندگان ايران در تبعيد نداريم. مجموعه اي که حاوي صدها سند و نظر است و فقط بيش از 50 مصاحبه در آن با بنيانگذاران و اعضاي کانون صورت گرفته. پيش از انتشار اين مجموعه، مقاله ها و مصاحبه هاي گوناگوني درباره کانون، به ويژه در ارتباط با دوره هاي معيني از فعاليت هاي کانون منتشر شده بود که بيشتر نظر شخصي برخي از اعضاي کانون بود. بعد از انتشار اين مجموعه هم البته آقايان سپانلو و کوشان کتابهايي منتشر کردند که کتاب هاي بسيار ارزشمندي هستند اما بيشتر خاطرات و نظرات شخصي آنهاست و به آنها به عنوان يک اثر تحليلي تاريخي مستند و مستدل و بي طرف از زندگي کانون به نظر من نمي شود نگاه کرد. البته منظور من اين نيست که مجموعه اي که من تاليف و تدوين کردم بي عيب و لغزش است اما مي شود گفت مدون ترين و مستندترين کتاب درباره کانون نويسندگان ايران است. بهمن باستاني: مفهوم روشنفکر در جامعه ايران از زمان قاجار، و زمينه هاي اجتماعي سياسي تشکيل کانون نويسندگان ايران در دهه هاي نخست سده حاضر، از بخش هاي تحليلي کتاب مسعود نقره کار با نام بخشي از تاريخ جنبش روشنفکري ايران است و بخش هاي مفصلي از جلد اول تا سوم اين کتاب 5 جلدي به تاريخ نگاري با جزئيات رويدادها و ارائه اسناد و مدارک اختصاص يافته است. 3300 صفحه تاريخ نوشته بخشي از جنبش روشنفکري ايران است که در سوئد نشر باران منتشر کرده است. کانون نويسندگان ايران در اين اثر همچون نماد جنبش روشنفکري ايران در نيم قرن اخير مورد بررسي قرار گرفته. در فصل هايي از اين کتاب 5 جلدي، مسعود نقره کار، نويسنده اين کتاب، نظرات و روايت هاي کاملا مخالف بنيان گذاران يا فعالان قديمي کانون با يکديگر را در کنار هم آورده و با اين شيوه به طور مستقيم خواننده را به داوري سخنان گوناگون و روايت ها و رويدادهاي مختلف فراخوانده است. مسعود نقره کار در مصاحبه با راديو آزادي مي گويد: به دليل خواست عمومي يا اجتماعي كانون که معطوف به مبارزه براي آزادي، انديشه، بيان، قلم و مبارزه با سانسور است و بدليل سابقه سي و چندساله اين مبارزه، كانون نويسنگان را براي بررسي برگزيده است. وي مي افزايد غير از اين مجموعه ما واقعا کتابي مدون و مستند درباره فعاليت سي و چند ساله کانون نويسندگان ايران و کانون نويسندگان ايران در تبعيد نداريم.
XS
SM
MD
LG