لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ تهران ۲۲:۵۱

بررسي روزنامه هاي امروز ايران: چشم انداز عدم استقبال راي دهندگان از اتتخابات آتي مجلس و واكنش به تظاهرات مرگبار در سميرم


(rm) صدا |
بهنام ناطقي (راديوفردا): روزنامه نسيم صبا در مقاله‌اي از آقاي وحيد رستگار هشدار مي‌دهد که جناح محافظه کار هيات حاکمه جمهوري اسلامي راهي ندارد جز اينکه با حذف انتخابات از قانون اساسي، جنبه هاي دمکراتيک نظام را کاملا از ميان بردارد. نسيم صبا مي‌نويسد حتي اگر جناح محافظه کار بتواند در انتخابات مجلس هفتم که سال آينده برگزار خواهد شد، عليرغم امتناع راي دهندگان از شرکت در انتخابات، اکثريت مجلس را در اختيار خود در آورد، عدم شرکت اکثريت راي دهندگان درانتخابات بعدي، نظير انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي محلي و نظاير آن، کار اداره مشروع کشور را براي جناح محافظه کار دشوار خواهد کرد. نويسنده روزنامه نسيم صبا مي‌نويسد: «بالاخره کي مي‌خواهيم شکاف فزاينده ميان ملت و دولت را به طور خرد ورزانه حل کنيم و از راه هاي تسکين آور و مقطعي صرفنظر نمائيم؟ اين روزنامه مي‌افزايد عدم شرکت در انتخابات يکي از راه هاي اعتراض مودبانه شهروندان به حکومت است ولي اگر مردم اين کار را هم بي نتيجه ببينند، «لاجرم در پي راهي ديگر مي گردند و در آنصورت معلوم نيست که اوضاع جامعه چه سمت و سوئي خواهد داشت.» روزنامه اعتماد، در مقاله‌اي از آقاي جلال خوش چهره، مي نويسد يک جناح، برگزاري انتخابات با حداقل مشارکت مردم را به رقابتي فراگير ترجيح مي دهد. اعتماد مي‌نويسد در جناح مقابل، در حاليکه يک گروه به آشتي با محافظه کاران مي نشينند، گروه ديگر مراجعه به آراي مردم را تنها راه مشروعيت دادن به نظام مي شمارند. نويسنده اعتماد مي‌نويسد: «به اعتقاد طرفداران گرايش سوم، آنچه اينک ارجح است، کسب اعتماد دوباره مردم براي مشروعيت بخشي به هر تصميم سياسي است. اين کار با رفرمهاي سطحي مثل آشتي جناح ها و نيز غربال هاي دگماتيستي ممکن نيست بلکه تلاش براي ايجاد باوري دوباره است که بتواند تجربه اي مثل دوم خرداد را تکرار کند. روزنامه انتخاب هشدار مي‌دهد که کشمکش ميان وزارت کشور و شوراي نگهبان بر سردفاتر نظارتي اين شورا، مي تواند تاثير زيادي در حضور راي دهندگان انتخابات داشته باشد. اين روزنامه در مقاله‌اي از آقاي يوسف صدري مي‌نويسد: «آنچه بيش از همه ضرورت توجه به آن اجتناب ناپذير خواهد بود، اين نکته است که ضرورت حضور مردم در انتخابات براي جريان سياسي بسيار تعيين کننده و حياتي است تا جائي که هرکدام ا زکاهش حضور مردم در انتخابات آتي احساس نگراني مي کنند و يکديگر را متهم به سهل انگاري در اين خصوص مي نمايند.» روزنامه انتخاب در مقاله ديگري در باره اختلاف آمريکا و جمهوري اسلامي بر سر عناصر ارشد سازمان تروريستي القاعده که در ايران به سر مي برند، از زبان آقاي يوسف مولائي، استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران مي‌نويسد برخلاف نظر آمريکا، ايران مي تواند عناصر القاعده حتي اگر جرمي عليه اتباع ايران مرتکب نشده باشند، محاکمه کند. دکترمولائي به انتخاب مي‌گويد: «ماده هشت قانون جزائي ايران به قوه قضائيه اجازه مي دهد چنانچه کسي مرتکب جرمي بين‌المللي شده باشد و در اختيار ايران باشد، وي را محاکمه کرده به مجازات برساند. وي مي افزايد سکوت قطعنامه هاي سازمان ملل در باره مرجع رسيدگي کننده به جرائم عناصر دستگير شده القاعده نيز به ايران حق مي دهد آنها را محاکمه کند. روزنامه قدس پيشنهاد مي کند که تظاهرات مرگبار عليه تغيير تقسيمات استان خراسان در شهر سميرم در مجلس شوراي اسلامي مورد تحقيق و تفحص قرار گيرد. قدس مي‌نويسد بديهي است که نخستين پرسشي که بايد به آن پاسخ داد، وجود الزام به تغييرات در اين منطقه است. قدس مي افزايد: اگر اين تصميم درست و منطقي بود چرا وزارت کشور از آن عقب نشيني کرد و اگر نبود چرا آنرا مطرح کرد. قدس مي نويسد: پرسش مهم ديگر اين است که مرگ 8 نفر از شهروندان در اين حادثه به چه دليل روي داده و آيا دستگاه هاي مسئول در اين زمينه مقصر بوده اند؟» روزنامه نسيم صبا هشدار مي‌دهد که جناح محافظه کار هيات حاکمه جمهوري اسلامي راهي ندارد جز اينکه با حذف انتخابات از قانون اساسي، جنبه هاي دمکراتيک نظام را کاملا از ميان بردارد. روزنامه اعتماد، مي نويسد يک جناح، برگزاري انتخابات با حداقل مشارکت مردم را به رقابتي فراگير ترجيح مي دهد. روزنامه انتخاب مي نويسد هريك از جناح ها از کاهش حضور مردم در انتخابات آتي احساس نگراني مي کنند و يکديگر را متهم به سهل انگاري در اين خصوص مي نمايند. روزنامه قدس پيشنهاد مي کند که تظاهرات مرگبار عليه تغيير تقسيمات استان خراسان در شهر سميرم در مجلس شوراي اسلامي مورد تحقيق و تفحص قرار گيرد.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG