لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ تهران ۱۳:۴۱

در اولويت نبودن پيشبرد ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
نخستين همايش «ديپلماسي اقتصادي ايران»، که شنبه و يکشنبه با حضور شمار زيادي از مقام هاي عاليرتبه ي جمهوري اسلامي در تهران برگزار شد، عصر ديروز با صدور بيانيه اي به کار خود پايان داد. فريدون خاوند نگاهي دارد به آنچه در اين همايش گذشت. فريدون خاوند(راديو فردا، پاريس): «عزت، حکمت و مصلحت» شعار رسمي سياست خارجي جمهوري اسلامي است و «ديپلماسي اقتصادي»اش نيز قاعدتا بايد در رابطه با همين شعار مطرح شود، در جهاني که کشور ها، اگر سياستي حکيمانه و مصلحت جويانه داشته باشند، عزت خويش را در شکوفايي اقتصادي جستجو ميکنند. همايش دو روزه «ديپلماسي اقتصادي ايران» در تهران، که عصر ديروز با صدور بيانيه اي به کار خود پايان داد، شمار زيادي از بلند پايه ترين شخصيت هاي سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي را پيرامون موضوعي که دستکم در ايران تازگي دارد، گرد آورد. بيانيه پاياني همايش، بر «ضرورت استفاده از ديپلماسي براي تحقق منافع اقتصادي و توسعه ملي» تأکيد ميکند و با اعلام حمايت از اصلاحات اقتصادي، خواستار توجه بيشتر به رويکرد بين المللي در برنامه چهارم توسعه کشور ميشود. با اين حال همايش تهران چندان به تنگنا هاي اصلي ديپلماسي اقتصادي ايران، هم در سطح منطقه اي و هم در سطح جهاني، نپرداخت. ديپلماسي اقتصادي کشور ها با سياست هاي خارجي و داخلي آنها ارتباط تنگاتنگ دارد. جمهوري خلق چين حدود بيست سال پيش انقلاب فرهنگي و کتاب سرخ را کنار گذاشت و به جاي پشتيباني از شورش هاي مائوئيستي، به جذب سرمايه هاي خارجي و صدور انبوه کالا به بازار هاي جهاني روي آورد ، و موفق هم شد. اولويت امروز ايران، در سياست خارجي، پيشبرد ديپلماسي اقتصادي نيست. علي ماجدي، سفير جمهوري اسلامي در ژاپن، همين مسئله را، البته به گونه اي احتياط آميز، مطرح ميکند و ميگويد :«اگر اولويت کشور رشد اقتصادي باشد، بايد هر گونه چالش با کشور هاي ديگر موقتي باشد». آقاي ماجدي به احتمال فراوان به تنش ديرينه ميان تهران و واشينگتن فکر ميکند، و به تنش هاي تازه اي که در روابط ميان جمهوري اسلامي با اتحاديه اروپا، کانادا و آرژانتين به وجود آمده است. همايش دوروزه ديپلماسي اقتصاد ايران كه عصر ديروز با صدور بيانيه اي در تهران به كار خود پايان داد، شماري از بلندپايگان سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي را پيرامون موضوعي كه دست كم در ايران تازگي دارد، گرد آورد. بيانيه پاياني همايش بر ضرورت استفاده از ديپلماسي براي تحقق منافع اقتصادي و توسعه ملي تاكيد مي كند و با اعلام حمايت از اصلاحات اقتصادي خواستار توجه بيشتر به رويكرد بين المللي در برنامه چهارم توسعه كشور مي شود. با اينحال همايش تهران چندان به تنگناهاي اقتصادي ايران نپرداخت. ديپلماسي اقتصادي كشورها با سياستهاي داخلي و خارجي آنها ارتباط تنگاتنگ دارد. جمهوري خلق چين، انقلاب فرهنگي و كتاب سرخ مائو را كنار گذاشت و بجاي پشتيباني از شورش هاي مائوئيستي به جذب سرمايه هاي خارجي و صدور انبوه كالا به بازارهاي جهاني روي آورد و موفق شد.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG