لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ تهران ۱۸:۵۵

جستجوي خانه به خانه نيروهاي افغاني و آمريکايي در جستجوي عناصر طالبان در جنوب شرقي افغانستان


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): مقامات افغان روزدوشنبه اعلام کردند صدها تن ازنيروهاي افغان وآمريکائي که درجستجوي چريک هاي طالبان درجنوب شرقي افغانستان هستند، ظرف چهار روزگذشته بيش از 80 نفر را بازداشت کرده اند. عباس ملکزاده (راديوفردا): خان سيد سخنگوي پليس استان پکتيا گفت حدود 600 نفرکه بيشترآن ها را نيروهاي آمريکا تشکيل مي دادند ومورد حمايت هليکوپترهاي توپداربودند، خانه به خانه دراين استان به جستجو پرداختند. درحالي که هواپيماهاي جنگي به بمباران مواضع طالبان اشتغال داشتند. اين عمليات پس ازآن به مورد اجرا گذارده شد که صدها تن ازافراد طالبان که سوار بر وانت هائي بودند، ظرف هفته گذشته دست به حملات خونيني به پاسگاه هاي پليس دراستان پکتيا زدند. مقامات محلي مي گويند اين عده ازسمت پاکستان وارد منطقه شده بودند. درهمين حال دراستان زابل درمجاورت پکتيا حدود 100 تن ازسربازان اين استان به اتفاق پليس به گشت زني درمنطقه دائي چوپان پرداختند. دريک شبيخون ازسوي طالبان دراين منطقه در روزشنبه گذشته، دست کم پنج سربازدولتي که سوار بر کاميوني بودند، کشته شدند. به گفته رئيس دستگاه اطلاعاتي اين استان، دوتن ازافراد طالبان روزيکشنبه بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاري آسوسيتدپرس، حمله افراد طالبان به سربازان دولتي وپليس درهفته هاي اخيرافزايش يافته است. به نظرمي رسد به دنبال گزارش هائي درمورد اين که ملا محمد عمر رهبرطالبان فرماندهان نظامي جديدي را براي کنترل منطقه تعيين کرده است، گروه طالبان تجديد سازمان مي يابد. دولت انتقالي افغانستان نزد پاکستان شکايت کرده است که رهبران برکنارشده طالبان درمناطق قبيله اي پاکستان که قانون برآن حکومت نمي کند پناه گرفته وتجديد سازمان يافته اند وحملات به افغانستان را طرح ريزي مي کنند. پاکستان براي متوقف ساختن حملات طالبان، نيروهاي خود را درمناطق مرزي مستقرساخته است. سخنگوي عبد الرشيد دوستم جنگ سالار اوزبک نيز روزدوشنبه گفت جنگ سالاران نيرومند افغانستان براي جلوگيري از وقوع برخوردهاي خشونت آميزجناحي، حدود 100 قبضه سلاح هاي سبک وسنگين را ازهواداران خود جمع آوري کرده اند. آقاي دوستم و عطا محمد رقيب تاجيک او روزيکشنبه براي نظارت درخلع سلاح افراد وابسته به جناح هاي خود که ازيک هفته پيش آغازشده است، به منطقه شولگارا دراستان بلخ سفرکردند. اين منطقه اي است که صحنه چند برخورد مسلحانه ظرف دوسال گذشته بوده است. عبد المجيد روزي معاون آقاي دوستم درشهر مزارشريف درشمال افغانستان گفت جمعا حدود 200 قبضه اسلحه ازسوي اين دوجناح جمع آوري شده است که درکشوري که مملواز اسلحه است، شمارناچيزي به شمارمي رود. اما اشرف عطا سخنگوي آقاي محمد گفت رزمندگان عطا محمد به تنهائي حدود 300 قبضه ازسلاح هاي سبک وسنگين شان را تحويل داده اند. مقامات افغان روزدوشنبه اعلام کردند صدها تن ازنيروهاي افغان وآمريکائي که درجستجوي چريک هاي طالبان درجنوب شرقي افغانستان هستند، ظرف چهار روزگذشته بيش از 80 نفر را بازداشت کردند. خان سيد سخنگوي پليس استان پکتيا گفت حدود 600 نفرکه بيشترآن ها را نيروهاي آمريکا تشکيل مي دادند ومورد حمايت هليکوپترهاي توپداربودند، خانه به خانه دراين استان به جستجو پرداختند، درحالي که هواپيماهاي جنگي به بمباران مواضع طالبان اشتغال داشتند. اين عمليات پس ازآن به مورد اجرا گذارده شد که صدها تن ازافراد طالبان که سوار بر وانت هائي بودند، ظرف هفته گذشته دست به حملات خونيني به پاسگاه هاي پليس دراستان پکتيا زدند. مقامات محلي مي گويند اين عده ازسمت پاکستان وارد منطقه شده بودند. سخنگوي عبد الرشيد دوستم جنگ سالار اوزبک نيز روزدوشنبه گفت جنگ سالاران نيرومند افغانستان براي جلوگيري از وقوع برخوردهاي خشونت آميزجناحي، حدود 100 قبضه سلاح هاي سبک وسنگين را ازهواداران خود جمع آوري کردند.

انتخاب سردبیر

XS
SM
MD
LG