لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۳۳

افزايش غير منتظره رشد اقتصادي آمريكا پس از يك ركود شش ماهه


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): به گزارش وزارت بازرگاني آمريکا، پس از يک رکود شش ماهه دراقتصاد آمريکا، اقتصاد اين کشور بيشتر ازآنچه که تخمين زده شده بود، از 3.1 در صد رشد درسه ماهه سال جاري برخوردار شده است. مسعود ملك (راديو فردا): آمار وارقام مربوط به توليد ناخالص داخلي آمريکا که روزپنجشنبه ازسوي وزارت بازرگاني اين کشورمنتشر شد، نشان ميدهد آهنگ رشد اقتصاد درسه ماهه دوم سال جاري يعني ماه هاي آوريل تا ژوئن، رشدي بيشتراز 2.4 درصد که پيشتر تخمين زده شده بود داشته است. بهبود وضعيت توليد ناخالص داخلي آمريکا به ميزان 0.7 درصد بيانگرآن است که بيشترازآنچه قبلا تصورمي شد، درجنگ عراق اقلام نظامي به کار رفته ومصرف کنندگان وشرکت هاي بازرگاني نيز کالاهاي بيشتري را مورد استفاده قرارداده اند. ماه گذشته پيش بيني شده بود مصارف نظامي 44.1 درصد افزايش يابد، اما اين رقم به 45.9 درصد رسيد. اين بالاترين افزايش ازسه ماهه سوم سال 1951 درجريان جنگ کره به شمار مي رود. بازبيني آماروارقام سه ماهه دوم سال جاري نشان مي دهد رشد اقتصاد از 2.9 درصد نيز که اقتصاد دانان پيش بيني کرده بودند واز سه ماهه سوم سال 2002 تاکنون بهترين رشد تلقي مي شود، نيرومندتر بوده است. اين رشد هنگامي حاصل مي شود که اقتصاد آمريکا در دو سه ماهه پياپي دچار رکود بوده است. توليد ناخالص داخلي که بيانگر ارزش کالاها وخدماتي است که درآمريکا توليد مي شود، درسه ماه چهارم سال 2002 ونخستين سه ماهه سال جاري فقط از 1.4 درصد رشد برخورداربوده است. درهمين حال به گزارش وزارت کارآمريکا، با افزايش 3 هزار درخواست جديد براي استفاده ازمزاياي دوران بيکاري، جمع استفاده کنندگان ازچنين مزايائي درهفته گذشته به 394 هزار رسيد که بازهم از سطح 400 هزار به عنوان معيار يک هفته بيکاري در دوران ضعف اشتغال پائين تر است. با انتشار گزارش هاي مربوط به بهبود وضعيت اقتصاد، پيش بيني شد بازار بورس آمريکا نيز از پيشرفت بيشتري برخوردار شود. به همين جهت ارزش دلارآمريکا نيز دربرابر با سايرپول ها اندکي افزايش يافت. يک مقام اقتصادي آمريکا پيش بيني کرد اقتصاد اين کشور درسه ماهه سوم سال جاري ازآهنگ رشد به مراتب بيشتري برخوردار خواهد شد ورشد اقتصاد دست کم به 3.5 تا 4 درصد خواهد رسيد. به گزارش وزارت بازرگاني آمريکا، پس از يک رکود شش ماهه دراقتصاد آمريکا، اقتصاد اين کشور بيشتر ازآنچه که تخمين زده شده بود، از 3.1 در صد رشد درسه ماهه سال جاري برخوردار شده است. آمار وارقام مربوط به توليد ناخالص داخلي آمريکا که روزپنجشنبه ازسوي وزارت بازرگاني اين کشورمنتشر شد، نشان ميدهد آهنگ رشد اقتصاد درسه ماهه دوم سال جاري يعني ماه هاي آوريل تا ژوئن، رشدي بيشتراز 2.4 درصد که پيشتر تخمين زده شده بود، داشته است. با انتشار گزارش هاي مربوط به بهبود وضعيت اقتصاد، پيش بيني شد بازار بورس آمريکا نيز از پيشرفت بيشتري برخوردار شود. به همين جهت ارزش دلارآمريکا نيز دربرابر با سايرپول ها اندکي افزايش يافت. يک مقام اقتصادي آمريکا پيش بيني کرد اقتصاد اين کشور درسه ماهه سوم سال جاري ازآهنگ رشد به مراتب بيشتري برخوردار خواهد شد ورشد اقتصاد دست کم به 3.5 تا 4 درصد خواهد رسيد.
XS
SM
MD
LG