لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۲۸

گزارش ويژه راديو فردا: استرداد پناهجويان كرد ايراني توسط تركيه به ايران


(rm) صدا |
جمشيد زند (راديو فردا): شامگاه شنبه، 30 اوت، پليس ترکيه شماري از پناه جويان ايراني مقيم شهر مرزي وان را بازداشت کرد و عده اي از آنان را به مقامات ايراني تحويل داد. اين عمل پليس ترکيه که بدون اطلاع دفتر کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در ترکيه صورت گرفت، سبب شد تا ايرانيان پناهجوي ساکن شهرهاي مرزي، از خانه هاي خود فرار کرده و مخفي شوند. در چند ماه اخير، گرچه سازمان هاي طرفدار حقوق بشر . پناهجويان مقيم ترکيه، نسبت به امکان اخراج عده اي از پناهجويان هشدار داده بودند، ولي اين اولين بار در دو سال گذشته است که چنين اتفاقي مي افتد. دو سال پيش، شماري از کردهاي پناهجو به دولت ايران تحويل داده شده اند و دو نفر از آن ها به اتهام مبارزه مسلحانه عليه نظام جمهوري اسلامي، اعدام شدند. اکنون نگراني سازمان هاي بين المللي حقوق بشر و احزاب و سازمان هاي مخالف حکومت جمهوري اسلامي نگران آن است که بار ديگر سناريوي دو سال پيش تکرار شود و عده اي از پناه جويان که به ايران تحويل داده شده اند، اعدام شوند. يکي از اين پناهجويان که در چند روز اخير مجبور شده است خانه خود را ترک کند و مخفيانه به زندگي در شهر وان ادامه دهد، در گفتگويي با راديو فردا مي گويد: پليس ترکيه پناهجويان را به بهانه نداشتن حق اقامت در اين کشور بازداشت کرده است. پناهجوي ايراني (وان): سازمان ملل که چيزي نگفته است، ولي پليس مي گردد در خيابان ها و کوچه ها و در خانه ها. ما هم خودمان را نهان کرده ايم. پليس مي گيرد و به آن هايي که گرفته است، گفته است: شما حق اقامت در اين جا را نداريد. تمام پناهندگان شمال عراق، حدود 600 مورد به بالا، همگي خوشان را پنهان کرده اند دور از چشم، بعضي ها توي باغ ها، بعضي ها در خانه هاي درب داغون در ويرانه ها، بعضي ها در خانه هايي که از دست نداده اند، يک سه – چهار خانوار با هم جمع شده اند آن جا. يعني واقعيت اين است که زندگي نيست. ج.ز: از سوي ديگر، خسرو عبدالهي، سخنگوي حزب دموکرات کردستان ايران در پاريس مي گويد: اين دستگيري ها در دو روز 30 و 31 ماه اوت صورت گرفت. خسرو عبدالهي (سخنگوي حزب دموکرات کردستان ايران، پاريس): اين دستگيري ها و اين بازداشت ها در روزهاي 30 و 31 اوت بوده است و اين ها در واقع 30 اوت در شهر وان، عده اي حدود 10 نفر را مي گيرند و اين ها را به وسيله اتوبوس يا ميني بوس به نقاط نامعلومي منتقل مي کنند که با توجه به گفته خبرهايي که ما داشتيم که گويا اين ده نفر را به مرز ايران منتقل ساخته اند و حتي شايع شده است که عده اي از اينان را تحويل ايران داده اند. هنوز در اين زمينه هيچ اطلاع درستي دريافت نکرده ام، ولي اين که ده نفر گرفته شده درست بوده است. ده نفر ديگر هم روز يکشنبه، 31 اوت، بازداشت مي شوند که اين ها روز بعدش اين ده نفر بعدي را آزاد کرده اند. در همين حال، متين چوراباتور، نماينده کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در ترکيه، در گفتگويي با راديو فردا، با تاييد دستگيري و و اخراج چندين پناهجوي ايراني مي گويد: اين سازمان نيز پس از دستگيري اين عده از جريان مطلع شده است و بلافاصله با مقامات وزارت کشور ترکيه تماس گرفته است. متين چوراباتور (نماينده کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در ترکيه): اخباري که از منابع مختلف به دست آن ها رسيده است، حاکي از آن است که 12 ايراني پناهجو به ايران تحويل داده شده اند، ولي کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل هنوز مشخصات و تعداد دقيق پناهجويان تحويل داده شده به ايران را در دست ندارند. متين چوراباتور: اکثر پناهجويان ايراني مقيم ترکيه، از طريق مرزهاي عراق وارد ترکيه شده اند و تقاضاي پناهندگي خود را به دفتر کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل تسليم کرده اند. اين پناهجويان، اکثرا از فعالان و پيش مرگه هاي حزب دموکرات کردستان ايران، کومله، و ساير سازمان هاي مخالف حکومت جمهوري اسلامي هستند که در صورت بازگشت به ايران محاکمه و مجازات خواهند شد. ج.ز: يکي از اين پناهجويان کرد مي گويد: با توجه به سابقه فعاليت آن ها در سال هاي گذشته، ديگر نمي توان از امنيت جاني صحبت کرد. پناهجوي کرد: ما همگي حدود ده سال به بالا، پيشمرگه حزب دموکرات و احزاب ديگر مثل کومله و ... بوديم. ده سال مبارزه مسلحانه و سياسي و جدي کرده ايم. حالا اگر ما را بفرستند ايران، شما فکر مي کنيد ما منيت جاني داشته باشيم؟ ج.ز: خسرو عبدالهي، سخنگوي حزب دموکرات کردستان ايران، با تاکيد بر اين که در گذشته هم اخراج چندين پناهجوي ايراني منجر به اعدام دو تن از آنان شد، مي گويد: اين عمل پليس ترکيه بيانگر سازش پشت پرده حکومت هاي دو کشور ايران و ترکيه است. خسرو عبدالهي: در گذشته نمونه هايي داشته ايم که پناهندگاني مخصوصا کردهاي ايراني به رژيم جمهوري اسلامي از طرف پليس ترکيه تحويل داده شده و اين ها بعد از سال ها شکنجه و زندان کشيدن، بالاخره اعدام شده اند که نمونه اش هم کريم توژري وخالد شوقي بوده است که بعد از چندين سال، بالاخره در جريان سال 2002 اعدام شدند. ما چندين دفعه سازمان هاي بين المللي را درهمين زمينه در گذشته هم مطلع ساخته ايم از اين قضيه، ولي به هر حال مدتي بود که دست به اين کارها نمي زدند يا چنين اقداماتي را انجام نمي دادند. ولي الان با اين دستگيري ها، امکان اين که اين پناهندگان را به ايران تحويل بدهند هست، اين يک واقعيتي است. ج.ز: نماينده دفتر کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل هم با ابراز نگراني از سرنوشت پناهجويان ايراني مي گويد: اين سازمان از دولت ترکيه خواسته است که از تحويل دادن پناهجويان به دولت ايران خودداري کند. متين چوراباتور: تنها در هفت ماه اخير، بيش از 1500 ايراني خود را به اين سازمان معرفي کرده و تقاضاي پناهندگي نموده اند. تاکنون بيش از 3500 ايراني درخواست پناهندگي خود را به اين سازمان تحويل داده اند. ولي به علت شرايط دشوار ترکيه و عدم تمايل کشورهاي اروپايي، آمريکا، و کانادا به پذيرش اين پناهجويان، روند فرستادن آن ها به کشورهاي ثالث به کندي پيش مي رود. اکنون صدها پناهجوي ايراني ساکن ترکيه، با خطر دستگيري و اخراج روبرو شده اند. عده اي از آنان که همراه با خانواده خود از ايران گريخته اند، از اين نگرانند که در صورت بازداشت به دولت ايران تحويل داده شوند و تحت پيگرد و مجازات قرارگيرند. پناهجوي کرد: واقعيت اين است که ما هيچ نمي توانيم بکنيم. کساني که مي توانند کاري بکنند، آناني هستند که در خارج هستند، مي توانند اعتراض کنند، صداي ما را به گوش مدافعين حقوق بشر و اين جور چيزها برسانند. واقعيتش اين است. ما هيچ نمي توانيم بکنيم. مافقط مي توانيم از آن ها خواهش کنيم ما را به جاي ايران به عراق بفرستند، زيرا ما در عراق حداقل امنيت جاني موقتي داريم. شامگاه شنبه، 30 اوت، پليس ترکيه شماري از پناه جويان ايراني مقيم شهر مرزي وان را بازداشت کرد و عده اي از آنان را به مقامات ايراني تحويل داد. دو سال پيش، شماري از کردهاي پناهجو به دولت ايران تحويل داده شده اند و دو نفر از آن ها به اتهام مبارزه مسلحانه عليه نظام جمهوري اسلامي، اعدام شدند. خسرو عبدالهي، سخنگوي حزب دموکرات کردستان ايران در پاريس در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: خبرهايي که ما داشتيم ده نفر را به مرز ايران منتقل ساخته اند و حتي شايع شده است که عده اي از اينان را تحويل ايران داده اند. هنوز در اين زمينه هيچ اطلاع درستي دريافت نکرده ام. متين چوراباتور، نماينده کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در ترکيه، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اکثر پناهجويان ايراني مقيم ترکيه، از طريق مرزهاي عراق وارد ترکيه شده اند و تقاضاي پناهندگي خود را به دفتر کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل تسليم کرده اند. اين پناهجويان، اکثرا از فعالان و پيش مرگه هاي حزب دموکرات کردستان ايران، کومله، و ساير سازمان هاي مخالف حکومت جمهوري اسلامي هستند که در صورت بازگشت به ايران محاکمه و مجازات خواهند شد.
XS
SM
MD
LG