لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۰۴

چشم انداز فشار بيشتر بر جمهوري اسلامي براي وادار كردن آن به بهبود وضع حقوق بشر در ايران


(rm) صدا |
فريبا مودت(راديوفردا): قرار است دور آتي مذاكرات اتحاديه اروپا و ايران در مورد حقوق بشر، تا ده روز ديگر يعني تاريخ 24 و 25 سپتامبر انجام گيرد. در اين حال پارلمان اروپا روز پنجشنبه ديروز، در قطعنامه اي در مورد وضعيت حقوق بشر در جهان، تاكيد كرد كه مذاكرات حقوق بشر، نبايد فقط به صورت گفتگو و تبادل نظر باقي بماند و خواهان گفتگوهاي ساختاري با چند كشور از جمله ايران شد. شيرين فاميلي با عبدالكريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون جهاني جامعه هاي دفاع از حقوق بشر، گفتگو كرده است. شيرين فاميلي (راديو فردا): آقاي لاهيجي، قطعنامه اخير كميسيون اتحاديه اروپا در مورد حقوق بشر در جهان، از شوراي اروپا خواسته كه گفتگوهاي ساختاري با چند كشور، از جمله ايران را مورد ارزيابي قرار بدهند. منظور قطعنامه كدام گفتگو ها است؟ عبدالكريم لاهيجي : همكاري با نهادهاي حقوق بشر سازمان ملل يا اتحاديه اروپا در راستاي انعقاد يك عهدنامه استراتژيك كه مي دانيد جمهوري اسلامي از سال گذشته تا کنون در پي آن است، مستلزم تلاشها و كوششهاي واقعي براي بهبود وضعيت حقوق بشر، هم در حوزه انطباق قوانين جمهوري اسلامي با اصول و موازين حقوق بشر است و هم بهبود عملي وضع حقوق بشر در ايران. از اين رو در سال گذشته جمهوري اسلامي از يك سو تعهد كرد كه چهار گزارشگر ويژه را به ايران دعوت كند، از سوي ديگر قرار شد كه سه ميزگرد در تهران و بروكسل در محور مسائل مختلف حقوق بشر تشكيل شود و از سوي ديگر ايران به عهدنامه هاي پايه اي حقوق بشر، مثل عهدنامه لغو هرگونه تبعيض از زنان، مثل عهدنامه منع شكنجه، بپيوندد. متاسفانه مي بينيد كه در تمام اين زمينه ها، كارنامه جمهوري اسلامي زير صفر است، به لحاظ اينكه از چهار گزارشگر تنها يك گزارشگر را دعوت كردند، گزارشگر درباره بازداشتهاي خودسرانه، گزارش آنها درآمده، به هيچ كي از توصيه هاي آنها جامه عمل نپوشانده اند، وضعيت زندان و زندانباني از سال گذشته به مراتب بدتر است، بسياري از كساني كه در زمان سفر اين گزارشگران به ايران، بيرون بوده اند، مثل عباس اميرانتظام، مثل سيامك پورزند، الان در زندان هستند. در حوزه عهدنامه هاي بين المللي ديديد كه در هر دو مورد شوراي نگهبان اين مسائل را وتو كرد، در زمينه وضع عملي حقوق بشر در ايران هم مي دانيد كه در بر همان پاشنه اي مي چرخد كه طي سالهاي اخير چرخيده. ش . ف : آقاي لاهيجي، دور جديد مذاكرات اتحاديه اروپا و ايران در مورد حقوق بشر، بر محور چه موضوعاتي است؟ عبدالكريم لاهيجي : موضوع ميزگرد آينده تهران، آزادي عقيده و بيان، آزادي مطبوعات است. در شرايطي كه مي دانيد ايران بزرگترين زندان است براي روزنامه نگاران، براي صاحبان عقيده و دگرانديشان. ش . ف : سازمانهاي حقوق بشري كه در اين مذاكرات شركت مي كنند، قصد دارند كه چه مسائلي را با اتحاديه اروپا مطرح كنند؟ عبدالكريم لاهيجي : ما طي روزهاي آينده به اتحاديه اروپا اخطار خواهيم كرد كه ما به چه گونه شركت مي كنيم، به خاطر اينكه اتحاديه اروپا، دور اين ميزگردها را پايان يافته تلقي مي كند، براي اينكه از ابتدا هم قرار بوده كه سه ميزگرد تشكيل شود و اين ميزگرد سوم است. بنابراين ما به آنها خواهيم گفت كه اگر در پي اين ميزگرد سوم، واقعا يك بهبود اساسي در وضعيت حقوق بشر در ايران، روي فشار اتحاديه اروپا بوجود نيايد، بايد اتحاديه اروپا سياست خودش را به طور كلي نسبت به ايران عوض كند. خواسته ما اين است كه به مجمع عمومي سازمان ملل كه سه هفته ديگر كار خودش را در نيويورك آغاز خواهد كرد، طرح قطعنامه از ناحيه كشورهاي غربي و در صدر آنها اتحاديه اروپا تسليم شود، درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، وضع آزادي عقيده و بيان، وضع حقوق زنان، مسئله قتل خانم زهرا كاظمي، وضعيت وخيم قوه قضاييه در شرايطي كه دادستان تهران خودش بزرگترين متهم اين پرونده است. بنابر اين با توجه به كارنامه فوق العاده منفي حقوق بشر در جمهوري اسلامي، ما به اتحاديه اروپا گفته ايم و خواهيم گفت و نماينده ما هم در اجلاس تهران هم خواهد گفت كه به اين صورت به هيچ وجه جمهوري اسلامي در راستاي گفتگوي سازنده، گفتگوي واقعي، با نهادهاي سازمان ملل، با اتحاديه اروپا نيست و بنابراين جمهوري اسلامي همچنان بايد زير كنترل نهادهاي حقوق بشر سازمان ملل متحد باشد. دورآتي مذاكرات اتحاديه اروپا و ايران در مورد حقوق بشر، تا ده روز ديگر يعني تاريخ 24 و 25 سپتامبر انجام ميگيرد. پارلمان اروپا ديروز، در قطعنامه اي خواهان گفتگوهاي ساختاري با چند كشور از جمله ايران شد. عبدالكريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون جهاني جامعه هاي دفاع از حقوق بشر، در مصاحبه با راديو فردا درباره اين قطعنامه مي گويد: اتحاديه اروپا از جمهوري اسلامي خواسته بود تلاشها و كوششهاي واقعي براي بهبود وضعيت حقوق بشر، هم در حوزه انطباق قوانين جمهوري اسلامي با اصول و موازين حقوق بشر و هم بهبود عملي وضع حقوق بشر در ايران نشان دهد. در سال گذشته قرار بود چهار گزارشگر ويژه به ايران دعوت شوند و سه ميزگرد در تهران و بروكسل در محور مسائل مختلف حقوق بشر تشكيل شود و از سوي ديگر ايران به عهدنامه هاي پايه اي حقوق بشر، مثل عهدنامه لغو هرگونه تبعيض از زنان، مثل عهدنامه منع شكنجه، بپيوندد. مي بينيد كه در تمام اين زمينه ها، كارنامه جمهوري اسلامي زير صفر است، از چهار گزارشگر تنها يك گزارشگر را دعوت كردند، وضعيت زندان و زندانباني از سال گذشته به مراتب بدتر است. وي مي افزايد: ما طي روزهاي آينده به اتحاديه اروپا اخطار خواهيم كرد سياست خودش را به طور كلي نسبت به ايران عوض كند. خواسته ما اين است كه به مجمع عمومي سازمان ملل كه سه هفته ديگر كار خودش را در نيويورك آغاز خواهد كرد، طرح قطعنامه از ناحيه كشورهاي غربي و در صدر آنها اتحاديه اروپا تسليم شود، درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، وضع آزادي عقيده و بيان، وضع حقوق زنان، مسئله قتل خانم زهرا كاظمي، وضعيت وخيم قوه قضاييه در شرايطي كه دادستان تهران خودش بزرگترين متهم اين پرونده است.
XS
SM
MD
LG