لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ تهران ۰۰:۲۶

موافقت محتاطانه روسيه با تشکيل يک نيروي حافظ صلح بين المللي در عراق تحت فرماندهي آمريکا


(rm) صدا |
وزيرامورخارجه روسيه روزجمعه حمايت احتياط آميزي از طرح قطعنامه آمريکا درمورد اعطاي نقش گسترده تري به سازمان ملل متحد درعراق نشان داد وگفت روسيه اشکالي درفرماندهي آمريکا بريک نيروي حفظ صلح بين المللي نمي بيند. امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): ايگور ايوانوف وزيرامورخارجه روسيه که سرگرم ديداري از ازبکستان بود، با اشاره به ابتکارآمريکا گفت اين ابتکاري قابل توجه است زيرا مفاد قطعنامه آمريکا بيانگر اصولي است که روسيه پيوسته مورد تاکيد قرارداده است. اقاي ايوانوف خواستارتصويب سريع قطعنامه اي درمورد حاکميت عراق شد وگفت طرح قطعنامه آمريکا نيازبه بررسي بيشتري دارد تا مورد تصويب شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرارگيرد. وي افزود قطعنامه آمريکا نظراتي کلي را مطرح کرده است که نياز به بررسي عميقي دارد تا متن نهائي آن منعکس کننده کليه اصول مورد نظرما باشد. طرح قطعنامه آمريکا، نقش گسترده تري را به سازمان ملل متحد درمورد برگزاري انتخابات درعراق واستقرار يک نيروي حفظ صلح دراين کشورداده است ودرعين فرماندهان آمريکائي همچنان کنترل عراق را دردست دارند. واشنگتن خواستار راي گيري سريع نسبت به اين قطعنامه است، اما فرانسه وآلمان پاسخ سردي به طرح قطعنامه داده وگفته اند قطعنامه مسئوليتي به شهروندان عراق نداده وايفاي نقش بزرگتري را براي سازمان ملل متحد قائل نشده است. اظهارات آقاي ايوانف يک روزپس ازآن مطرح شد که وزيردفاع روسيه اعلام کرد ممکن است مسکوبه عنوان بخشي ازيک نيروي بين المللي، ماموراني را براي حفظ صلح به عراق اعزام دارد. اين اشاره اي حاکي ازآن تلقي شد که مسکو درمورد بازسازي عراق به نظرات آمريکا نزديکتر شده است. با اين حال وزيرامورخارجه روسيه روزجمعه اظهارداشت مسکو هنوزتصميمي درمورد اعزام نيروهائي به عراق اتخاذ نکرده است، زيرا نيروي حفظ صلح جديد سازمان ملل متحد براي عراق هنوزتشکيل نشده است. وي افزود روسيه حساسيتي نسبت به فرماندهي آمريکا برچنين نيروئي ندارد، به شرط آن که فعاليت هاي اين نيرو زير نظر سازمان ملل متحد قرارداشته باشد. مجموعه اين قبيل اظهارات دوستانه مسکو که پيش از ديدار قريب الوقوع پرزيدنت ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه ازآمريکا درماه جاري ابرازگرديده است، بيانگرآن است که کرملين مي خواهد شکافي را که براثرانتقاد شديد روسيه ازجنگ عراق درمناسبات مسکوبا واشنگتن روي داده است، برطرف سازد. حمايت احتياط آميز روسيه ازطرح قطعنامه آمريکا، در تعارض با سخنان تند فرانسه وآلمان در روز پنجشنبه بود. ژاک شيراک رئيس جمهوري فرانسه وگرهارد شرودر صدراعظم آلمان از واشنگتن خواستند نقش موثرتر و گسترده تري را به سازمان ملل متحد درمورد آينده سياسي عراق بدهد. با اين حال مقامات اين دو کشور بارديگرآمادگي کشورهاي خود را براي همکاري با آمريکا اعلام کردند. در نشست روز پنجشنبه پنج عضو دايمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، كه شامل آمريكا، روسيه، چين، فرانسه و آلمان است نمايندگان فرانسه و آلمان با قطعنامه پيشنهادي آمريكا درباره اعطاي نقش گسترده تر به سازمان ملل متحد مخالفت كردند. از سوي ديگر روز جمعه ايگور ايوانف، وزير امور خارجه روسيه از قطعنامه پيشنهادي آمريكا حمايت احتياط آميز كرد و گفت روسيه اشكالي در فرماندهي آمريكا بر يك نيروي حافظ صلح بين المللي نمي بيند. وي خواستار تصويب سريع قطعنامه اي در زمينه حاكميت عراق شد.
XS
SM
MD
LG