لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۴:۲۵

سازمان ملل اعلام كرد با افزايش ماهي اوزون برون در درياي خزر صيد آن مي تواند از سر گرفته شد


(rm) صدا |
نيما تمدن (راديوفردا): کنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي زيستي رو به انقراض، وابسته به سازمان ملل متحد، در گزارش تازه خود از افزايش جمعيت ماهي اوزون برون (ماهي خاويار) در درياي خزر خبر داده است و اعلام کرده است صيد ماهي در اين دريا مي تواند از سر گرفته شود. فاطمه امان (راديو فردا): هزاران سال است که خاويار جزو فراورده هاي درياي خزر است، اما آلودگي محيط زيست، تنگ شدن فضا براي ماهي هاي بارور، و صيد بي رويه، ماهي اوزون برون را در معرض خطر انقراض قرار داد. از نظر کنوانسيون تجارت بين المللي موجودات در حال انقراض، ماهي خاويار جزو تيره هاي در خطر انقراض شناخته مي شود. درياي خزر يکي از غني ترين منابع اين ماهي بوده است و تجارت خاويار منبع مهمي براي درآمد ملي کشورهاي حوزه خزر است. اما صيد بي رويه ماهي اوزون برون در دهه 90، به ويژه پس از فروپاشي اتحاد شوروي، باعث شد که ظرف 10 سال، جمعيت ماهي خاويار اين بزرگترين درياچه جهان به حد هشدار دهنده اي کاهش يابد، به طوري که در سال 2001 کنوانسيون بين المللي تجارت موجودات در حال انقراض، صيد ماهي خاويار را در اين دريا ممنوع اعلام کرد و اين مصوبه توسط کشورهاي ذينفع به مورد اجرا گذاشته شد. نتيجه آن که بر اساس تخمين سازمان ملل، اکنون 11.6 ميليون ماهي خاويار در درياي خزر وجود دارد، در حالي که سه سال پيش اين رقم حداکثر 5 ميليون ماهي تخمين زده مي شد. خبر خوب ديگر اين است که از اين 11.6 ميليون ماهي، 40 درصد آن ماهي هاي بالغ و از جمله ماهي هاي ماده بارور هستند. با توجه به اين مشخصات، سازمان ملل با قدرداني از دور انديشي کشورهاي ساحل خزر، موافقت خود را با افزايش صدور خاويار اعلام کرد. البته محدوديت قبلي صيد خاويار شامل ايران نمي شد، چون بر اساس ارزيابي سازمان ملل، عملکرد ايران در اين زمينه مثبت بوده است. تا پيش از فروپاشي اتحاد شوروي، ايران و شوروي سابق عملا تمام بازار خاويار جهان را کنترل مي کردند، اما پس از فروپاشي شوروي، ده ها شرکت از چندين کشور تازه تاسيس، بر اين خان نعمت سرازير شدند و با صيد بي رويه نسل اين ماهي پربرکت را در خطر نابودي قرار دادند. بايد گفت لغو ممنوعيت صيد ماهي خاويار، سال گذشته خشم گروه هاي حفاظت از محيط زيست را که نسل اين ماهي را هنوز در خطر مي بينند، برانگيخت. اين گروه با تصميم جديد مبني بر افزايش سقف مجاز صيد ماهي خاويار نيز مخالفند. خانم الن پيکيج، زيست شناس، مي گويد: اين تصميم به شدت غير منطقي است. از نظر خانم پيکيج، هنوز به اندازه کافي ماهي بالغ خاويار وجود ندارد و آزاد گذاري صيد تجاري اين ماهي کار درستي نيست. اما مشکل سازمان ملل در کنترل صيد خاويار، در واقع با صيد غير قانوني اين ماهي است، زيرا آمار رسمي اغلب از مرزهاي مجاز فراتر نمي روند. دانشمندان اما براي تخمين ميزان صيد غير قانوني ماهي خاويار، تکنيکي ابداع کرده اند که در درياي خزر به کار مي رود. براي اين کار، با نمونه گيري تعداد ماهي هاي باروري را که از دهانه ها وارد درياي خزر مي شوند، تخمين مي زنند و آن را با تعداد ماهي هاي موجود در دريا در زمينه هاي گوناگون مقايسه مي کنند. از نسبت اين دو در هر زمان، مي توان ميزان صيد غير مجاز را تخمين زد. حال بايد ديد که سوداگران اين طلاي خوراکي، که هر کيلوي آن بيش از 500 دلار ارزش دارد، به چه حربه جديدي متوسل خواهند شد. کنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي زيستي رو به انقراض، وابسته به سازمان ملل متحد، در گزارش تازه خود از افزايش جمعيت ماهي اوزون برون (ماهي خاويار) در درياي خزر خبر داده است و اعلام کرده است صيد ماهي در اين دريا مي تواند از سر گرفته شود. بر اساس تخمين سازمان ملل، اکنون 11 ميليون و 600 هزار ماهي خاويار در درياي خزر وجود دارد، در حالي که سه سال پيش اين رقم حداکثر 5 ميليون ماهي تخمين زده مي شد. صيد بي رويه ماهي اوزون برون در دهه 90، به ويژه پس از فروپاشي اتحاد شوروي، باعث شد که ظرف 10 سال، جمعيت ماهي خاويار اين بزرگترين درياچه جهان به حد هشدار دهنده اي کاهش يابد.
XS
SM
MD
LG