لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۴۱

چشم انداز آغاز به کار اردوي شوراي تهران طيف علامه دفتر تحکيم وحدت و اختلاف نظرها در بين طيف‌هاي گوناگون، از ديد يک عضو شورا


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): اردوي شوراي تهران، طيف علامه دفتر تحكيم وحدت، روز سه شنبه، فردا در شيراز كار خود را آغاز مي كند. نايب دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير با اعلام اين خبر گفت: در اين نشست كه جمعه هفته جاري پايان مي پذيرد، مسائل روشنفكري و تحولات سياسي روز ايران و منطقه، بحث و بررسي مي شود. گفته ميشود بين اعضاي طيفهاي گوناگون دفتر تحكيم وحدت، اختلاف نظرهايي وجود دارد كه به گفته يكي از اعضاي فعال اين تشكل دانشجوييِ، تعدادي از آنها شركت در اين اردو را تحريم كرده اند. همكارم امير مصدق كاتوزيان در اين زمينه با امير پاكزاد، عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت و دبير تشكيلات انجمن اسلامي دانشجويان علوم پزشكي يزد، گفتگويي انجام داده است كه با هم مي شنويم. امير پاكزاد (عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت و دبير تشكيلات انجمن اسلامي دانشجويان علوم پزشكي، يزد): برگزاري اردوي سالانه اتحاديه دفتر تحكيم، در حيطه وظايف شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت است و با تصويب شوراي مركزي است كه ضمانت اجرايي پيدا ميكند. در شرايط فعلي كه دو عضو شوراي مركزي هنوز در زندان هستند و آزاد نشدند، آقاي دكتر رضوي فقيه و آقاي اميني زاده، در صورت تاييد دبير تشكيلات دفتر تحكيم، آقاي عبدالله مومني، اين قضيه ضمانت اجرايي پيدا مي كند. در دعوت نامه اي كه ارسال شده جهت حضور در اين اردو، دعوت در سربرگ دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه شيراز است و فاقد سربرگ دفتر تحكيم است و همچنين فاقد امضاي دبير تشكيلات اتحاديه. ا . م . ك : حالا اگر آقاي مومني بيايند تاييد كنند اين عمل را و امضايي بدهند كه چنين دعوتي مشروعيت دارد و بعد روي سربرگ اصلي انجمن اسلامي دانشگاه شيراز يك همچين دعوتنامه اي بيايد، آن كساني كه در ساير دانشگاهها هستند، به آن خواهند پيوست؟ امر پاكزاد: بله ما واقعا حركت دوستانمان را در دانشگاه شيراز كه در اين شرايط حساس اين زحمت را قبول كردند كه ميزبان باشند، واقعا ستايش مي كنيم، كه در اين شرايط براي تشكيل اين اردو، پيش قدم شدند. منتها روشهاي خارج از تشكيلات در درون مجموعه، منجر به پرداخت هزينه هاي جبران ناپذيري براي دفتر تحكيم خواهد شد كه در نهايت باعث دور شدن از آن شرايطي كه در نهايت مد نظر مجموعه اتحاديه است، مي شود. ا . م . ك: شما به اساسنامه اشاره مي كنيد، ولي تفسيري كه شوراي تهران از اساسنامه دارد، اين است كه شوراي تهران يكي از سه نهادي است در درون دفتر تحكيم وحدت كه مي تواند دعوت اردو را بگيرد. امير پاكزاد: بالاترين مرجع دبير تشكيلات است. ما الان داريم دبير تشكيلات در مجموعه اتحاديه، اگر شرايطي بود كه دبير تشكيلات مجموعه، يا حالا استعفا داده بود يا نبود در مجموعه، بنا بر دلايلي، آنوقت شايد حالا مي شد گفت كه شوراي تهران بتواند در اين زمينه پيش قدم شود. نگراني ما اين است كه شركت كنيم در اردويي كه از نظر تشكيلاتي مشكل داشته باشد، درصورتيكه اگر آقاي مومني از نظر ايشان موردي نداشت، خوب ايشان رسما اعلام مي كرد كه از نظر من موردي ندارد و به دعوت تشكيلات مجموعه صورت گرفته و آنوقت براي حضور در آن اردو، مشكلي نبود. ا . م . ك : آيا دانشگاههايي كه گفتند كه در اين اردو شركت نمي كنند، در شهرستانها هستند فقط يا اينكه در تهران هم هستند. امير پاكزاد : ببينيد شوراي تهران الان دربرگيرنده تمام دانشگاههاي موجود در تهران و عضو اتحاديه نيست و چند تا از دانشگاهها در جلسات شوراي تهران نيستند. اين يك مسئله، مسئله ديگر اين كه الان خوب ما چندتا از دانشگاههاي انجمنهاي شهرستانها را هم داريم كه آنها هم واقعا با توجه به آن شرايطي كه در اين يكي دو سال اخير در مجموعه اتحاديه پيش آمده، نگران اين هستند كه با استفاده از ابزارهايي كه در حيطه وظايف تشكيلاتي نباشد، به اركان مجموعه آسيب وارد بشود. ا . م . ك : ايراداتي كه گرفته مي شود، آيا صرفا شكلي است يا محتوايي هم است؟ امير پاكزاد: خوب ما دوست داريم كه در اين شرايط دفتر تحكيمي شكل بگيرد كه به هرحال به نوعي در اين شرايط بتواند كار كند، يعني شك و شبهه اي در آن نباشد و يك حالتي باشد كه الان در درو فعاليت جديدي كه شوراي مركزي جديد مي خواهد حالا آن نشست و انتخابات تشكيلاتيش را آغاز به كار كند، يك پشتوانه قوي داشته باشد. الان در اين شرايط كه هنوز دانشگاهها بازگشايي نشده و هنوز انجمنهاي اسلامي به هر حال وارد محيط دانشگاهها نشدند كه بتوانند نيروهاي خودشان را صف آرايي كنند، من فكر مي كنم كه اگر كمي تعمق صورت گرفته بود در اين ماجرا و راهكرد قانوني خودش را پي گرفته بود، معضلي وجود نداشت و حتي من اين خبر را هم به شما بدهم كه صحبتهايي كه شده با دبير تشكيلات مجموعه، ابراز اميدواري كردند كه در اولين فرصت، نشستي برگزار شود به طور رسمي با دعوت شوراي مركزي و يا دبير تشكيلات از دانشجويان سراسر كشور كه در آن نشست شركت داشته باشند. ا . م . ك : حالا اگر آمديم و مسائل آنطوري كه مطابق خواست شما و آن دانشگاههايي كه معتقد نيستند كه بايد در اردو شركت كنند، پيش نرفت، در يك محاسبه هزينه و فايده، آيا ممكن است به اين نتيجه رسيده شود كه انشعاب مجددي در دفتر تحكيم وحدت، طيف منتخب علامه اش اين بار پيش بيايد؟ امير پاكزاد: در شرايط سخت تر و حادي هم كه پيش آمده، حاضر نشدند با انشعاب و ايجاد انشكاف در بدنه اتحاديه، راه خودشان را جدا كنند، يعني در اين دو سال اخير با تمام آن حجم فشارهايي كه بود و به هر حال فرصتهايي كه پيش آمد، در هيچ شرايطي ما حاضر نشديم كه از بدنه دفتر تحكيم وحدت جدا بشويم، چرا كه ما معتقد هستيم كه ما يك تحكيم داريم و آن هم همان تحكيمي است كه حالا به نام طيف علامه شناخته مي شود. اردوي شوراي تهران، طيف علامه دفتر تحكيم وحدت، روز سه شنبه، فردا در شيراز كار خود را آغاز مي كند و در آن مسائل روشنفكري و تحولات سياسي روز ايران و منطقه، بحث و بررسي مي شود. گفته ميشود بين اعضاي طيفهاي گوناگون دفتر تحكيم وحدت، اختلاف نظرهايي وجود دارد و تعدادي از آنها شركت در اين اردو را تحريم كرده اند. امير پاكزاد، عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت و دبير تشكيلات انجمن اسلامي دانشجويان علوم پزشكي يزد، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که برگزاري اردوي سالانه اتحاديه دفتر تحكيم، در حيطه وظايف شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت است و با تصويب شوراي مركزي است كه ضمانت اجرايي پيدا ميكند، اما در شرايط فعلي كه دو عضو شوراي مركزي هنوز در زندان هستند و آزاد نشدند، آقاي دكتر رضوي فقيه و آقاي اميني زاده، در صورت تاييد دبير تشكيلات دفتر تحكيم، آقاي عبدالله مومني، اين قضيه ضمانت اجرايي پيدا مي كند. وي درباره دانشگاههايي كه معتقد نيستند كه بايد در اردو شركت كنند، مي گويد که در شرايط سخت تر و حادي هم كه پيش آمد، حاضر نشدند با انشعاب و ايجاد انشكاف در بدنه اتحاديه، راه خودشان را جدا كنند، و ما معتقد هستيم كه ما يك تحكيم داريم و آن هم همان تحكيمي است كه حالا به نام طيف علامه شناخته مي شود.
XS
SM
MD
LG