لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۰۱:۲۷

پرسش‌ها و ابهامات در مورد خاستگاه و انگيزه‌هاي تروريسم، دو سال پس از حملات 11 سپتامبر


(rm) صدا |
دو سال از حوادث مرگبار يازده سپتامبر در آمريكا مي گذرد،‌ حوادثي كه جغرافياي سياسي جهان را در آغاز قرن بيست و يكم و هزاره سوم ميلادي، دچار تغييراتي بنيادين و ژرف ساخت، با پيامدهايي كه هنوز بر همگان آشكار نيست. حوادث 11 سپتامبر در رخدادهاي شتابنده پس از آن، پرسشهاي بي شماري را براي تحليلگران مطرح ساخت. از خاستگاهها و انگيزه هاي حملات تروريستي گرفته، تا شكل آينده روابط بين الملل در جهان. در جستجوي ريشه هاي تروريسم، ‌بسياري از تحليلگران و نظريه پردازان، كانون توجه خود را در خاورميانه و جوامع مسلمان متمركز كردند، اما دو سال پس از واقعه يازده سپتامبر، هنوز توافق نظري در اين باره وجود ندارد. صاحبنظران بر اين اعتقادند كه هرچند پيكاري كه ايالات متحده آمريكا عليه تروريست جهاني آغاز كرد،‌ موفقيتهايي نسبي به همراه داشته، اما نبود دركي از عوامل پديدآورنده تروريسم،‌ پيشگيري از اين پديده را دشوار ساخته است. ديتكا مالچكوا،‌ كارشناس تروريسم در دانشگاه چارلز در پراگ، اين نظريه را كه تروريسم، زاييده نابرابري هاي اقتصادي است،‌ رد مي كند و مي گويد هيچ پژوهشي اين ديدگاه را تاييد نكرده است. وي مي افزايد: در بيشترين موارد، انگيزه هاي سياسي در پيدايش تروريسم، تاثير دارد. جرج بوش نيز با اين ديدگاه هم راي است. آقاي بوش سال گذشته در مصاحبه اي با راديو اروپاي آزاد،‌ راديو آزادي گفت: فقر باعث پيدايش جانيان نمي شود، برخي از تروريستهاي جهاني، ثروتمندند، البته نه از نظر معنوي. درواقع 19 هواپيمارباي عامل حوادث 1 1 سپتامبر،‌ جملگي از طبقات مرفه جوامع عربستان سعودي و ديگر كشورهاي خاورميانه برآمده بودند. آنچه پيدا است،‌ بحث بر سر انگيزه ها و شيوه هاي تروريسم تا مدتها در ميان صاحبنظران و كارشناسان، ادامه خواهد يافت. حوادث 11 سپتامبر در رخدادهاي شتابنده پس از آن، پرسشهاي بي شماري را در مورد خاستگاهها و انگيزه هاي حملات تروريستي گرفته، تا شكل آينده روابط بين الملل در جهان مطرح کرد. در جستجوي ريشه هاي تروريسم، ‌بسياري از تحليلگران و نظريه پردازان، كانون توجه خود را در خاورميانه و جوامع مسلمان متمركز كردند، اما دو سال پس از واقعه يازده سپتامبر، هنوز توافق نظري در اين باره وجود ندارد. ديتكا مالچكوا،‌ كارشناس تروريسم در دانشگاه چارلز در پراگ، اين نظريه را كه تروريسم، زاييده نابرابري هاي اقتصادي است،‌ رد مي كند و مي گويد هيچ پژوهشي اين ديدگاه را تاييد نكرده است. وي مي افزايد که در بيشترين موارد، انگيزه هاي سياسي در پيدايش تروريسم، تاثير دارد.
XS
SM
MD
LG