لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۳۶

بررسي گزارش عملكرد مالي دولت جمهوري اسلامي در پنج ماهه نخست سال جاري


(rm) صدا |
جمشيد زند (راديوفردا): گزارش عملکرد مالي دولت جمهوري اسلامي در پنج ماهه نخست سال جاري خورشيدي ديروز انتشار يافت. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا): در گزارش عملکرد مالي دولت، که ديروز به نقل از وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي در تهران انتشار يافت، گفته ميشود که طي پنج ماهه نخست سال جاري در آمد هاي واريز شده به خزانه دولت، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سي و سه در صد افزايش يافته است. با اينهمه، پس از بررسي دقيق، آنچه در اين گزارش بيش از همه جلب توجه ميکند، عدم تحقق در آمد هاي پيش بيني شده در بودجه 1382 خورشيدي است، ، آنهم به ميزان سي در صد. به بيان ديگر در مدت مورد نظر، از ،آغاز فروردين تا پايان مرداد ماه 1382، دريافتي هاي واريز شده به خزانه دولت سي و سه در صد بيشتر از مدت مشابه سال گذشته است، اما سي در صد کمتر از آنچيزي است که در قانون بودجه سال جاري پيش بيني شده. در بخش در آمد هاي نفتي، دريافتي هاي دولت خاتمي 29 در صد بيش از رقم پيش بيني شده در بودجه مصوب است. در عوض در عرصه ماليات ها، سي در صد از در آمد هاي پيش بيني شده براي پنج ماهه اول سال، تحقق نيافته است. و اما از لحاظ فروش سهام کارخانه هاي دولتي ناکامي به اوج ميرسد، زيرا تنها دوازده در صد از در آمد مورد انتظار از محل خصوصي سازي، به دست آمده. در قانون بودجه 1382 پيش بيني شده دستکم هزار ميليارد تومان از محل فروش سهام شرکت هاي دولتي به دو روش بورس و مزايده حاصل شود. با توجه به تجربه پنج ماه نخست سال، دستيابي به اين هدف غير ممکن به نظر ميرسد، مگر آنکه آهنگ خصوصي سازي تا پايان سال از شتابي استثنايي برخوردار شود. گزارش عملكرد مالي دولت جمهوري اسلامي در پنج ماهه نخست سال جاري ديروز منتشر شد. در اين گزارش اعلام شد كه طي اين مدت درآمد هاي وارد شده به خزانه دولت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33 درصد افزايش يافته است با اين حال آنچه در اين گزارش جلب توجه مي كند عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه 1382 خورشيدي است، آنهم به ميزان 30 درصد. در بخش در آمد هاي نفتي، دريافتي هاي دولت خاتمي 29 در صد بيش از رقم پيش بيني شده در بودجه مصوب است. در عوض در عرصه ماليات ها، سي در صد از در آمد هاي پيش بيني شده براي پنج ماهه اول سال، تحقق نيافته است. و اما از لحاظ فروش سهام کارخانه هاي دولتي ناکامي به اوج ميرسد، زيرا تنها دوازده در صد از در آمد مورد انتظار از محل خصوصي سازي، به دست آمده.
XS
SM
MD
LG