لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ تهران ۱۰:۰۱

فراخوان مركز فرهنگي زنان براي همكاري مردم براي مشاركت در مبارزه Campaign زنان و مردان با خشونت خانگي و جنسي عليه زنان


(rm) صدا |
مينا بهارمست (راديوفردا): مركز فرهنگي زنان در تهران با انتشار يك فراخوان تحت عنوان كمپين زنان و مردان عليه خشونت تا هشت مارس عموم مردم به ويژه زنان را به مبارزه عليه خشونت دعوت كرد. شيرين فاميلي (راديوفردا): مبارزه Campaign زنان و مردان عليه خشونت تا 8 مارس، بر آمده از نشست هاي پياپي كارگاه خشونت خانگي، و جنسي عليه زنان است. اين كارگاه كه از سوي هيچ نهاد دولتي يا غير دولتي حمايت سياسي و مالي نمي شود، متشكل از زناني است كه هدف آنها در حال حاضر دستيابي به حقوق برابر حداقل در همين قوانين فعلي است. اين زنان با همكاري شماري از مردان همفكر خود از سه هفته پيش نشست هائي را در مركز فرهنگي زنان در تهران برگزار كردند. آنها در جستجوي راهكارهائي هستند تا در مبارزه خود براي حقوق برابر حمايت وسيع زنان از اقشار مختلف، به ويژه زنان خانه دار را داشته باشند. آنها تصميم به تشكيل كمپين زنان و مردان عليه خشونت تا 8 مارس را گرفتند. هدف از تعيين زمان خاص براي اين كمپين آن است كه پس از مدتي معين بتوانند عملكرد آن را ارزيابي كنند و در روز هشت مارس، روز جهاني زن، نتايج را به نمايش بگذارند. اين كمپين در فراخواني كه انتشار داد زنان را به شركت در پنج كميته براي مبارزه با خشونت دعوت كرد. فراخوان ضمن دعوت به يك مبارزه جمعي، براي آنكه خشونت عليه زنان به مسئله عمومي تبديل شود مي نويسد خشونت عليه زنان امري انتزاعي نيست و همه ما زنان درگير آن هستيم. پس براي كاهش خشونت عليه زنان بايد مبارزه كرد به خاطر خودمان، دخترمان و به خاطر كل جامعه. به نظر مي رسد كه اين كمپين در گامهاي اوليه خود تلاش دارد توجه مراجع قانونگذار را به نقض حقوق زنان در قوانين جمهوري اسلامي جلب كند. برنامه يكي از اين كميته ها جمع آوري امضا به مجلس و قوه قضائيه و مراجع قانوني براي تغيير قوانين به نفع حقوق زنان است. جمع آوري مدارك وگزارش هاي مستند در باره خشونت عليه زنان از ديگر وظايف اين كميته است. فراخوان كمپين زنان و مردان عليه خشونت در عين حال با اشاره به نزديك شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كرد كه مي توان پيش نويس نامه اي را براي نمايندگان مجلس تهيه كرد. پيش نويس نامه اي كه در آن خواست هاي زنان مطرح شده باشد و آن را به عنوان معياري براي زناني كه خواهان راي آنها هستند، در روزنامه ها مطرح ساخت. مركز فرهنگي زنان در تهران با انتشار يك فراخوان تحت عنوان كمپين زنان و مردان عليه خشونت تا هشت مارس عموم مردم به ويژه زنان را به مبارزه عليه خشونت دعوت كرد. مبارزه Campaign زنان و مردان عليه خشونت تا 8 مارس، بر آمده از نشست هاي پياپي كارگاه خشونت خانگي، و جنسي عليه زنان است. اين كارگاه كه از سوي هيچ نهاد دولتي يا غير دولتي حمايت سياسي و مالي نمي شود، متشكل از زناني است كه هدف آنها در حال حاضر دستيابي به حقوق برابر حداقل در همين قوانين فعلي است. هدف از تعيين زمان خاص براي اين كمپين آن است كه پس از مدتي معين بتوانند عملكرد آن را ارزيابي كنند و در روز هشت مارس، روز جهاني زن، نتايج را به نمايش بگذارند.

XS
SM
MD
LG