لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۵۶

چشم انداز پيروزي اتحاديه سوسيال مسيحي آلمان در انتخابات ايالت باواريا


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): ادموند استويبرکه درانتخابات عمومي آلمان درسال گذشته شکست خورد، روزيکشنبه دريک ايالت عمده آلمان درآستانه پيروزي قرارگرفت وتحليلگران پيش بيني کرده اند او درتلاش مجدد خود به صدراعظمي آلمان برسد. عباس ملكزاده (راديوفردا): با وجود آن که اتحاديه سوسيال مسيحي به طورسنتي برايالت باواريا مسلط است، پيش بيني هاي اوليه نشان مي دهد که 5/62 درصد آرا را اتحاديه سوسيال مسيحي ادموند استويبر و فقط 5/18 درصد را سوسيال دمکرات هاي وابسته به گرهارد شرودر کسب کرده اند. آقاي استويبرکه 61 سال دارد، قصد دارد پس ازاعلام پيروزي اتحاديه سوسيال مسيحي، گرهارد اشرودر صدراعظم آلمان را متهم به نابودي اقتصاد آلمان وبه طورکلي بد نامي آلمان درجهان به خاطرآنچه آقاي استويبر آن را اتخاذ يک سياست نادرست وغيرمعقول مبتني بر رياکاري و دروغگوئي دانسته است، کند. ادموند استويبر در آستانه انتخابات عمومي سال گذشته هشدار داد هرگونه پيروزي ائتلافي متشکل ازاحزاب سوسيال دمکرات وسبز، منجر به نابساماني بيشتراقتصاد آلمان وکسر بودجه اي وحشتناک علاوه بر شکاف خطرناکي با آمريکا بر سر مسئله عراق خواهد شد. اينک به نظرمي رسد کليه پيش بيني هاي آقاي استويبر تحقق يافته است. صندوق بين المللي پول در روزهاي اخير آلمان را متهم کرده که مانع اصلي در راه بهبود اقتصاد اروپا بوده است. ماليات ها درآلمان افزايش يافته، خدمات عمومي کاهش يافته، صندوق بازنشستگي درآستانه ورشکستگي است و وضعيت درمان و بهداشت درحال فروپاشي است. گرهارد اشرودر، صدراعظم آلمان که پرزيدنت بوش، رئيس جمهوري آمريکا به خاطر سياست هاي او در سپتامبر سال گذشته درمخالفت با جنگ عراق از وي فاصله گرفته است، هفته آينده درجريان شرکت دراجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد درنيويورک درمورد درخواست ملاقات با آقاي بوش در محظور قرار خواهد گرفت. رهبران آمريکا وآلمان اکنون بيش ازيک سال است که نه با يکديگر ديدارکرده ونه با هم تلفنا حرف زده اند. با افزايش گرفتاري ها و معضلات آلمان، محبوبيت آقاي اشرودر مرتبا روبه کاهش است. هم اينک فقط يک چهارم آلمان ها همچنان ازصدراعظم خود حمايت مي کنند واکثريت مردم مي گويند آرزو داشتند انتخابات عمومي آلمان همين هفته برگزار مي شد تا اورا برکنارکنند. ادموند استويبرکه نخست وزير پرجمعيت ترين وپيشرفته ترين ايالت آلمان است، درنظرسنجي ها آشکارا جلوترازگرهارد اشرودر است. درتازه ترين نظرسنجي، 46 درصد ازآلمان ها به ادموند استويبر و 45 درصد به گرهارد اشرودر راي دادند. آقاي اشرودر دريک نظرسنجي مشابه درسال گذشته، 24 درصد جلو بود. ادموند استويبر، رهبر حزب اتحاديه سوسيال مسيحي، که درانتخابات عمومي آلمان درسال گذشته شکست خورد، روز يکشنبه در باواريا، يک ايالت عمده آلمان، درآستانه پيروزي قرارگرفت وتحليلگران پيش بيني کرده اند او درتلاش مجدد خود به صدراعظمي آلمان برسد. آقاي استويبرکه 61 سال دارد، قصد دارد پس ازاعلام پيروزي اتحاديه سوسيال مسيحي، گرهارد اشرودر صدراعظم آلمان را متهم به نابودي اقتصاد آلمان وبه طورکلي بد نامي آلمان درجهان به خاطر آنچه آقاي استويبر آن را اتخاذ يک سياست نادرست وغيرمعقول مبتني بر رياکاري و دروغگوئي دانسته است، کند.
XS
SM
MD
LG