لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۵۴

جمع آوري كودكان خياباني كه كمك خرج خانواده هايشان هستند، از ديد يك كارشناس عضو انجمن حمايت از حقوق کودک


(rm) صدا |
در شهرهاي بزرگ ايران شبها کودکاني را مي توان ديد که به کارهاي مختلفي مشغولند و بيشتر از همه دستفروشي. يک حقوقدان برجسته مي گويد اين کودکان کمک خرج خانواده هاي خود هستند و دستگيري آنها هم مغاير کرامت انساني است و هم کاري است بيهودي. اردوان نيکنام نگاهي دارد به گفته هاي شيرين عبادي درباره کودکان کار خياباني: اردوان نيکنام (راديو فردا): 95% از کودکان خياباني شبها نزد خانواده هاي خود به سر مي برند. آنها در اثر استيصال و فقر نيمکت مدرسه را رها کرده و به اميد لقمه اي نان راهي خيابان شده اند. شيرين عبادي حقوقدان و عضو انجمن حمايت از حقوق کودک با اين گفته ها از چگونگي برخورد با کودکان کار خيابان انتقاد مي کند. خانم عبادي در گفتگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مي گويد، مهمترين ايراد جدي به قانون مجازات اين است که سن مسئوليت کيفري را پايين آورده است. يعني براي پسر 15 سال قمري و براي دختر 9 سال قمري. بنابراين طبق قانون، مثلا دختري که فقط 9 سال قمري از سنش گذشته با مردي 40 ساله از لحاظ عقلي مشابه قلمداد مي شود و با يک چشم به هر دو نگاه مي شود. شيرين عبادي مي گويد کودکان خياباني آن دسته از کودکاني هستند که فاقد سرپرست و مسکن بوده و شبها را در خيابانها و اماکن عمومي به سر مي برند. اما افزون بر اينها اطفالي هم هستند که در خيابانها کار مي کنند و در مشاغل کاذب چون فروشندگي و دست فروشي مشغولند. اين کودکان کودکان کار هستند و با درآمد حاصله شب را راهي خانه و محل سکونت خود مي شوند تا کمک مخارج آنها باشند. خانم عبادي که مطالعات زيادي در زمينه حقوق کودکان دارد، طرح جمع آوري کودکان خياباني را مورد انتقاد قرار مي دهد و مي گويد اين شيوه جمع آوري کودکان که گناهي جز فقر ندارند، مغاير کرامت انساني است و اين که صرفا آماري از دستگيري کودکان خياباني طي يک روز اعلام شود، عملي نامناسب است. بويژه آن که براي اجراي چنين طرحي غير کارشناسان، بودجه هنگفتي نيز صرف شود. شيرين عبادي مي افزايد راهکار مناسب اين است که در کنار تحصيل و حرفه آموزي به اين کودکان مستمري پرداخت شود تا هم فقرآنها رفع شود و هم با حرفه آموزي و سواد آموزي در آينده سرنوشتي نامناسب پيش روي اين اشخاص نباشد. شيرين عبادي حقوقدان و عضو انجمن حمايت از حقوق کودک در گفتگو با خبرگزاري دانشجويان از چگونگي برخورد با کودکان کار خيابان انتقاد کرد. وي گفت مهمترين ايراد جدي به قانون مجازات اين است که سن مسئوليت کيفري را پايين آورده است. يعني براي پسر 15 سال قمري و براي دختر 9 سال قمري . به گفته وي طبق اين قانون دختري که فقط 9 سال قمري از سنش گذشته با مردي 40 ساله از لحاظ عقلي مشابه قلمداد مي شود. شيرين عبادي در تعريف کودکان خياباني مي گويد کودکان خياباني آن دسته از کودکاني هستند که فاقد سرپرست و مسکن هستند و شبها را در خيابانها و اماکن عمومي به سر مي برند. اما اطفالي هم هستند که در خيابانها کار مي کنند. اين کودکان کودکان کار هستند و با درآمد حاصله شب را راهي خانه و محل سکونت خود مي شوند تا کمک مخارج آنها باشند. وي که مطالعات زيادي در زمينه حقوق کودکان دارد، با انتقاد از طرح جمع آوري کودکان خياباني، مي گويد اين شيوه جمع آوري کودکاني که گناهي جز فقر ندارند، مغاير کرامت انساني است.
XS
SM
MD
LG