لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ تهران ۰۳:۲۹

چشم انداز امضاي قرارداد وام هشت ميليارد و 500 دلاري آمريکا به ترکيه در راستاي پر کردن شکاف اختلاف بر سر جنگ در عراق


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): آمريکا وترکيه که قصد دارند شکاف ميان دوکشور درمورد جنگ عراق را برطرف سازند، قراراست روزدوشنبه قرارداد پرداخت يک وام هشت ميليارد و 500 ميليون دلاري آمريکا به ترکيه را امضا کنند. عباس ملکزاده (راديوفردا): جان اسنو، وزيرخزانه داري آمريکا، و علي باباجان، وزيرمشاور در امور اقتصادي ترکيه، قراراست درجريان يک کنفرانس خبري در دبي درامارات متحده عربي، قرارداد اعطاي وام آمريکا به ترکيه را امضا کنند. هم اکنون اجلاس سالانه بانک جهاني وصندوق بين المللي پول دردبي درجريان است. قرارداد وام آمريکا به ترکيه، به حدود نيمي از 15 ميليارد دلاري بالغ مي شود که پيشترقراربود آمريکا دراختيارترکيه بگذارد، اما پرداخت آن هنگامي که ترکيه درماه مارس گذشته حاضرنشد به نيروهاي آمريکا اجازه استفاده ازقلمرو خود را به منظور گشودن جبهه اي عليه عراق درشمال اين کشوربدهد، متوقف شد. آمريکا اين کمک را براي تقويت وبهبود اقتصاد ترکيه مي کند که جنگ عراق برآن تاثيرگذاشته است، اما تحليلگران مي گويند با وجود آن که آثارجنگ عراق بر ترکيه محدود بوده است، اين کشوربه پول بيشتري نيازدارد. اعطاي اين وام به ترکيه درماه آوريل گذشته در واشنگتن مورد تصويب قرارگرفت، اما جزئيات آن همچنان تحت بررسي قرارداشت. کنگره خواستارآن بود که کمک به ترکيه منوط به اتخاذ سياست هاي اقتصادي منطقي ومعقول دراين کشور وهمکاري با آمريکا درمورد عراق باشد. مقامات آمريکا در دبي گفتند نسبت به تمامي جزئيات توافق به عمل آمده است. رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه نيز به دنبال بازديدي از محل کنفرانس در دبي گفت امضاي قرارداد ميان دوکشور قريب الوقوع است. آقاي اردوغان تاکيد ورزيد اعطاي اين وام ارتباطي به تقاضاي آمريکا درمورد اعزام 10 هزارسرباز ترک به عراق براي شرکت درايجاد ثبات دراين کشور ندارد. رهبران ترکيه روزجمعه گذشته موضوع مشارکت درنيروهاي پاسداري صلح درعراق را مورد بررسي قراردادند، اما تصميمي اتخاذ نکردند. با وجود يک مخالفت گسترده عمومي، مقامات دولت ترکيه براي بهبود روابط اين کشوربا آمريکا وابرازنظر نسبت به آينده عراق، قصد دارند درنيروهاي چند مليتي پاسداري صلح درعراق مشارکت کنند. پس ازامضاي قرارداد اعطاي وام آمريکا به ترکيه، نخستين قسط آن تا پيش از تکميل آخرين بررسي صندوق بين المللي پول درمورد اصلاحات اقتصادي ترکيه درماه نوامبر، پرداخت نخواهد شد. قرارداد اوليه وام آمريکا به ترکيه، متضمن پرداخت 5 ميليارد دلار وجه نقد بود، اما قراردارد جديد پرداخت يک ميليارد دلار وجه نقد و حد اکثر 5/8 ميليارد دلار وام را تضمين کرده است. صندوق بين المللي پول سال گذشته وامي به ارزش 5/17 ميليارد دلار آمريکا به ترکيه را براي نجات اين کشورازبحران اقتصادي مورد تصويب قرارداده بود. جان اسنو، وزيرخزانه داري آمريکا، و علي باباجان، وزيرمشاور دراموراقتصادي ترکيه، قراراست درجريان يک کنفرانس خبري در دبي درامارات متحده عربي، قرارداد اعطاي وام هشت ميليارد و 500 ميليون دلاري آمريکا به ترکيه را امضا کنند. هم اکنون اجلاس سالانه بانک جهاني و صندوق بين المللي پول دردبي درجريان است. اين اقدام در راستاي پر کردن شکاف ميان دوکشور درمورد جنگ عراق صورت مي گيرد. قرارداد وام آمريکا به ترکيه، به حدود نيمي از 15 ميليارد دلاري بالغ مي شود که پيشترقراربود آمريکا دراختيارترکيه بگذارد، اما پرداخت آن هنگامي که ترکيه درماه مارس گذشته حاضرنشد به نيروهاي آمريکا اجازه استفاده ازقلمرو خود را به منظور گشودن جبهه اي عليه عراق درشمال اين کشوربدهد، متوقف شد. رهبران ترکيه روزجمعه گذشته موضوع مشارکت درنيروهاي پاسداري صلح درعراق را مورد بررسي قراردادند، اما تصميمي اتخاذ نکردند. با وجود يک مخالفت گسترده عمومي، مقامات دولت ترکيه براي بهبود روابط اين کشوربا آمريکا وابرازنظر نسبت به آينده عراق، قصد دارند درنيروهاي چند مليتي پاسداري صلح درعراق مشارکت کنند.

XS
SM
MD
LG