لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۵۳

ناكارآمدي ديپلماسي جمهوري اسلامي در قبال نظام حقوقي درياي خزر از ديد يك كارشناس


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): معاون وزارت امور خارجه جمهوري آذربايجان گفت اين کشور هفته آينده دور دوم مذاکرات خود با ايران را درباره تقسيم درياي خزر برگزارخواهد کرد. خلف خلف اف، روز سه شنبه همچنين گفتگوهاي 5 جانبه ميان کشورهاي ساحلي خزر را موفق توصيف کرد و افزود در پيش نويس معاهده مربوط به نظام حقوقي درياي خزر، مسائل مهمي وجود دارد که اميدواريم در نشست بعدي خود آنها را حل کنيم. اين در حالي است که شماري از نمايندگان مجلس اخيرا سياست هاي وزارت خارجه جمهوري اسلامي در زمينه تقسيم درياي خزر را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و از پنهان کاري در اين مورد ابراز ناخشنودي کردند. الهه کولايي نماينده مجلس در نشستي که کمال خرازي وزير خارجه به آن فراخوانده شده بود، خطاب به او گفت : فردي که از شما انتقاد کرده جناب آقاي دکتر خرازي، حتي در مراکز تحقيقاتي ديگرهم جلوي فعاليتش گرفته شده. جناب آقاي خرازي، کارشناساني که به بنده در خصوص مسائل درياي خزر اطلاعات دادند توبيخ و تحت فشار قرار مي گيرند. همکارم اردوان نيکنام درباره ديپلماسي ايران در قبال نظام حقوقي درياي خزر گفتگويي دارد با بهمن آقايي ديبا کارشناس بين المللي درياي خزر. اردوان نيکنام(راديو فردا ) : بهمن آقايي ديبا مي گويد با آنكه ايران همواره مخالفت خود را با توافقات دوجانبه درباره نظام حقوقي درياي خزر ابراز کرده اما به بن بست رسيدن مذاکرات ميان همه کشورهاي ساحلي اکنون جمهوري اسلامي را به روي آوردن به مذاکرات دو جانبه واداشته است. بهمن آقايي ديبا : تماسهاي در سطح کل کشورهاي درياي خزر براي رسيدن به يک فرمول مشترک که مورد توافق همه آنها باشد به بن بست رسيد و موضع ايران تابحال اين بوده که اين توافقات دوجانبه غير قانوني هستند زيرا که قبلا" اين کشور ها در جلساتي که مشترک با هم داشته اند به اين توافق رسيده اند که تصميم نهايي درمورد رژيم حقوقي درياي خزر بايستي با اجماع و توافق همه آنها صورت بگيرد ولي ظاهرا مذاکره از اين موضوع مستثني است و تا زماني که مساله در حد مذاکره است ايران هم مشکلي با آن ندارد و وارد مذاکرات دوجانبه هم با اين کشورها شده . اردوان نيکنام (راديو فردا) : با اين همه اين کارشناس احتمال نمي دهد که مذاکرات ميان ايران و جمهوري آذربايجان منجر به حصول توافقي درباره نظام حقوقي درياي خزر شود. بهمن آقايي ديبا : من به مذاکرات با آذربايجان به هيچ وجه خوشبين نيستم. آذربايجان يکي از سرسخت ترين مخالفان مواضع ايران درباره درياي خزر بوده و هست و با هيچيک از نظرات ايران همراهي نکرده است و سياست هايي را هم در منظقه دنبال مي کند که کاملا مغاير با نظرات و مواضع جمهوري اسلامي ايران است. من تصور مي کنم بيشتر در مورد مسائلي همچون مانور اخير آذربايجان با شرکت نيروهاي آمريکايي در درياي خزر و همينطور ورود ناوچه هاي گارد ساحلي آمريکا به درياي خزر در پوشش نيروي دريايي آذربايجان و همکاري هاي آذربايجان با آمريکا در مورد عراق بيشتر مطرح است تا مسائل مربوط به حل رژيم حقوقي درياي خزر. اردوان نيکنام (راديو فردا) : بهمن آقايي ديبا مي گويد ناکامي ايران در پيشبرد سياست هاي خود در منطقه خزر باعث افتادن سايه اي از سکوت بر اين مساله شده است. بهمن آقايي ديبا : با توجه به تجربه گذشته اي که دولت ايران درمورد مسائل مربوط به درياي خزر داشته و موفق نشده نظرات خودش را در زمينه مسائل درياي خزر پيش ببرد چه در مورد مالکيت مشترک درياي خزر توسط همه کشورهاي حاشيه آن و چه تقسيم درياي خزر. و اين موضوع را به صورت مشکل اساسي ميان محافل مختلف درآمده و مي دانيد تاکنون مجلس ايران وزير خارجه را تا حد استيضاح در اين مورد پيش برده و همينطور در محافل مختلف ايران و حتي بين مردم، مساله عدم کارايي دولت ايران در پيشبرد نظرات خودش درباره درياي خزر به صورت مظهري از کل ناکارآمدي سياست هاي ايران در منطقه و جهان مطرح است و به نظر مي رسد که دولت ايران از طريق اين مذاکرات دو جانبه و فعاليت هاي ديگر سعي دارد حداقل به نقطه اي برسد که خبرهاي بهتري را به مردم برساند و دراين مورد بامشکل کمتري مواجه شود. معاون وزارت امور خارجه جمهوري آذربايجان گفت در هفته آينده دور دوم مذاکرات خود با ايران را درباره تقسيم درياي خزر برگزارخواهند کرد. بهمن آقايي ديبا، کارشناس بين المللي درياي خزر، در مصاحبه با راديو فردا ميگويد: من به مذاکرات با آذربايجان به هيچ وجه خوشبين نيستم. آذربايجان يکي از سرسخت ترين مخالفان مواضع ايران درباره درياي خزر بوده و هست و با هيچيک از نظرات ايران همراهي نکرده است و سياست هايي را هم در منظقه دنبال مي کند که کاملا مغاير با نظرات و مواضع ايران است. ناکامي ايران در پيشبرد سياستهايش در منطقه خزر باعث افتادن سايه اي از سکوت بر اين مساله شده است. سکوت و پنهان کاري که شماري از نمايندگان مجلس بدان اعتراض دارند و سياست هاي وزارت خارجه جمهوري اسلامي در زمينه تقسيم درياي خزر را به شدت مورد انتقاد قرار مي دهند.
XS
SM
MD
LG