لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۰:۵۳

پيدا شدن آثار اورانيوم غني شده در نمونه برداري از تاسيسات شركت برق كلايه


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): ديپلمات هاي غربي روزپنجشنبه اظهارداشتند سازمان بين المللي انرژي اتمي آثاري از اورانيوم غني شده قابل استفاده درتسليحات را دريک جايگاه ديگر درايران پيدا کرده است. امير آرمين (راديوفردا): به گفته چند تن ازديپلمات ها، نشانه هاي جديد اورانيوم غني شده درنمونه برداري هائي که درجريان بازرسي ازکارخانه برق کلايه واقع درجنوب تهران به دست آمده، ديده شده است. پيشتر، بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي آثاري از اورانيوم غني شده را درنيروگاه نطنز يافته بودند. ايران که مي گويد برنامه اتمي اين کشور مسالمت آميزاست، پيدا شدن نمونه هاي اوليه روي ماشين آلات را ناشي ازآلودگي آن ازاورانيوم غني شده اي مي داند که درسال هاي دهه 1980 درخارج ازکشورازبازارسياه خريداري کرده بود. اين توضيحات با ترديدهائي که درسازمان بين المللي انرژي اتمي ودرخارج ازاين سازمان درباره برنامه اتمي ايران وجود دارد، تطبيق مي کند. با اين حال يک ديپلمات غربي گفت عدم موفقيت دربه دست آوردن نتايج مثبت ازنمونه هائي که ازکارخانه برق کلايه به دست آمده است، مي تواند شگفت آورباشد، زيرا اين همان جائي است که ايران مي گويد اجزاي دستگاه گريز ازمرکز را که آلوده شده بود، انبارکرده است. به گفته اين ديپلمات، به دست نياوردن نتايج مثبت، غيرعادي است. اين همان تاسيساتي است که گفته مي شود اجزاي مورد استفاده دردستگاه گريزاز مرکزساخته وانبارشده است. به گزارش خبرگزاري رويتر، يک ديپلمات ديگرغربي موافق اين نظرنبود وگفت اين موضوع ازايران رفع اتهام نمي کند، اما اين نظر را تقويت مي کند که ايران مخفيانه درنطنز وکلايه اورانيوم را غني مي کرده است. اين نتيجه گيري، سئوالات بيشتري را درباره کشف اورانيوم غني شده مطرح مي کند. ساير ديپلمات ها مي گويند نتيجه تحقيقات مي تواند نشان دهد ايران مخفيانه دست به آزمايش دستگاه هاي غني سازي خود درکلايه زده است. به گزارش رويتر، آمريکا وشماري ديگرازکشورها، دير زماني است اين ظن را دارند که ايران مخفيانه دستگاه گريز ازمرکزخود را درکلايه آزمايش کرده است. اين اقدام ايران، نقض شديد تعهداتي است که طبق پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي برعهده گرفته است وشوراي حکام سازمان بين المللي انرژي اتمي را وادارمي سازد که موضوع را به اطلاع شوراي امنيت سازمان ملل متحد برساند. رويتر درگزارش خود افزود ايران پيوسته تاکيد ورزيده است نه درنطنز ونه درکلايه دست به آزمايش زنده دستگاه هاي گريز ازمرکزخود نزده است. اما سازمان بين المللي انرژي اتمي درگزارش 26 ماه اوت خود مي گويد کارشناسان دستگاه هاي گريزازمرکزسازمان ملل متحد معتقدند ايران بايد دستگاه هاي گريز ازمرکزخود را با اورانيوم آزمايش کرده باشد. يک سخنگوي سازمان بين المللي انرژي اتمي حاضرنشد بيانيه ديپلمات هاي خارجي درباره ايران را تاييد يا تکذيب کند وگفت اين سازمان فعلا فقط درفکر مهلت 31 اکتبراست که به ايران داده است وهمچنين مترصد عزيمت بازرسان اين سازمان به ايران در روزيکشنبه به مدت يک ماه براي بازرسي هاي گسترده وگفتگوبا مقامات ايراني است. ايران تا 31 ماه اکتبرفرصت دارد به سازمان بين المللي انرژي اتمي ثابت کند برنامه مخفيانه اي براي توليد سلاح هاي اتمي ندارد. به گفته چند تن ازديپلمات هاي غربي، نشانه هاي جديد اورانيوم غني شده درنمونه برداري هائي که درجريان بازرسي ازکارخانه برق کلايه واقع درجنوب تهران به دست آمده، ديده شده است. پيشتر، بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي آثاري از اورانيوم غني شده را درنيروگاه نطنز يافته بودند. ايران که مي گويد برنامه اتمي اين کشور مسالمت آميزاست، پيدا شدن نمونه هاي اوليه روي ماشين آلات را ناشي ازآلودگي آن ازاورانيوم غني شده اي مي داند که درسال هاي دهه 1980 درخارج ازکشور از بازار سياه خريداري کرده بود. اين توضيحات با ترديدهائي که درسازمان بين المللي انرژي اتمي ودرخارج ازاين سازمان درباره برنامه اتمي ايران وجود دارد، تطبيق مي کند.
XS
SM
MD
LG