لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۱۶

عدم همكاري تكنولوژيك آمريكا با ايران حتي در صورت مجاز بودن فعاليت هاي هسته اي آن


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): سرانجام بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي روز 5 شنبه کار بازرسي ار تاسيسات هسته اي ايران راآغاز کردند. پس از صدور مهلت نامه سازمان اين نخستين بار است که بازرسان بين المللي از تاسيسات هسته اي ايران ديدار مي کنند تا مشخص شوداين کشور مخفيانه ، آن چنان که امريکا مي گويد ، در صدد توليد جنگ افزارهاي هسته اي هست يا نه. همکارم امير آرمين در اين باره گفتگوئي کرده است با جوزف سيرين سيونه مدير برنامه سياست جهاني منع گسترش تسليحات در بنياد کارنگي در شهر واشنگتن واز او مي پرسد سازمان از ايران چه مي خواهد؟ آقاي سيرين سيونه مي گويد: سيرين سيونه: آژانس بين المللي انرژي اتمي انتظار دارد ايران كاملا همكاري كند و به پرسش ها پاسخ دهد، همه تاسيسات هسته اي را بروي بازرسان بگشايد، محمد البرادعي گفته است انتظار دارد ايران كمال همكاري را بكند و تا روز 9 آبان پاسخ هايي را به ااين پرسش ها بدهد. امير آرمين: مي پرسيم ايران گفته است با سازمان كمال همكاري را خواهد كرد اما به غني سازي اورانيوم هم ادامه خواهد داد. چون اين امر با تعهدات جاري منافاتي ندارد، ايا اين حرف درست است؟ سيرين سيونه: از نظر فني درست است تا آنجا كه همه تاسيسات هسته اي را بروي بازرسان بگشايد و درباره برنامه با شفافيت پاسخ دهد اجازه دارد از تاسيسات غني كردن اورانيوم استفاده كند. و ميله ها سوخت استفاده شده را بارديگر براي توليد پلوتونيوم مورد استفاده قرار دهد. اگر ايران به همه پرسش ها پاسخ دهد و همه تاسيسات را بروي بازرسان بازكند اجازه دارد برنامه خود را در زمينه غني سازي اورانيوم و توليد پلوتونيوم پيش ببرد. ا.آ: مي پرسيم آيا در آنصورت ايران ميتواند از كمك هاي بين المللي بهره ببرد؟ آقاي سيرين سيونه مي گويد ايران احتمالا نخواهد توانست از كمك هاي ساير كشورها استفاده كند. مي پرسيم اگر سازمان بين المللي انرژي اتمي بگويد ايران كار نادرستي انجام نداده است چرا نبايد بتواند از آن كمك ها استفاده كند؟ آقاي سيرين سيونه مي گويد اگر سازمان بگويد ايران كار نادرستي انجام نداده است شايد جمهوري اسلامي بتواند از آن كمك ها استفاده كند. مي پرسيم حتي از آمريكا؟ و آقاي سيرين سيونه مي گويد آمريكا فرض را بر اين گذاشته كه ايران اساسا پيمان را زير پا نهاده. چون حتي اگر از ديد فني كار ايران مبتني بر همكاري باشد، نيت ايران چنين نيست. ايران قصد ندارد از اين تكنولوژي در مقاصد صلح آميز استفاده كند بلكه مي خواهد بمب اتمي بسازد. به همين سبب حتي اگر ايران بگويد براي حدف هاي صلح آميز است بايد مانع از آن شد. راهي وجود ندارد كه ايران بتواند از كمك هاي تكنولوژيكي امريكا استفاده كند. هيچ رئيس جمهوري در امريكا تحت هيچ شرايطي اين اجازه را نخواهد داد. مي پرسيم چگونه آمريكا قصد ايران را مي خواند؟ آقاي سيرون سيونه مي گويد سوال انحرافي است. مشكل است كسي گزارش سازمان بين المللي انرژي اتمي را بخواند و به اين جمعبندي نرسد كه ايران داراي برنامه پيشرفته اي است و دارد مواد مورد نياز جنگ افزارهاي هسته اي را توليد مي كند، برنامه اي كه مخفيانه اجرا مي شود. و به مراتب بالاتر از نيازهاي ايران به انرژي است و آنهم بمراتب سريع پيش مي رود. بمراتب سريعتر از آنچه براي ايجاد نيروگاه در آن كشور لازم است. مي بينيد كه تمامي اين شواهد نشان ميدهد كه احتمالا هدف اين كشور توليد سلاح هاي هسته اي ست هرچند دولت رسما چنان موضعي را اعلام نكرده باشد. مي پرسيم پس حتي اگر ثابت شود برنامه هسته اي ايران كاملا مسالمت آميز است آيا اميدي به كمك هاي تكنولوژيك آمريكا وجود دارد؟ آقاي سيرون سيونه مي گويد: خير امكان ندارد. سرانجام بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي روز پنجشنبه کار بازرسي ار تاسيسات هسته اي ايران راآغاز کردند. پس از صدور مهلت نامه سازمان اين نخستين بار است که بازرسان بين المللي از تاسيسات هسته اي ايران ديدار مي کنند تا مشخص شوداين کشور مخفيانه ، آن چنان که امريکا مي گويد ، در صدد توليد جنگ افزارهاي هسته اي هست يا نه. جوزف سيرين سيونه مدير برنامه سياست جهاني منع گسترش تسليحات در بنياد کارنگي در شهر واشنگتن در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: از نظر فني تا آنجا كه ايران همه تاسيسات هسته اي را بروي بازرسان بگشايد و درباره برنامه با شفافيت پاسخ دهد اجازه دارد از تاسيسات غني كردن اورانيوم استفاده كند. و ميله ها سوخت استفاده شده را بارديگر براي توليد پلوتونيوم مورد استفاده قرار دهد. وي در مورد امكان بهره گيري ايان از كمك هاي بين المللي و مي گويد: ايران احتمالا نخواهد توانست از كمك هاي ساير كشورها استفاده كند. چون حتي اگر از ديد فني كار ايران مبتني بر همكاري باشد، نيت ايران چنين نيست. ايران قصد ندارد از اين تكنولوژي در مقاصد صلح آميز استفاده كند بلكه مي خواهد بمب اتمي بسازد. وي مي افزايد: مشكل است كسي گزارش سازمان بين المللي انرژي اتمي را بخواند و به اين جمعبندي نرسد كه ايران داراي برنامه پيشرفته اي است و دارد مواد مورد نياز جنگ افزارهاي هسته اي را توليد مي كند، برنامه اي كه مخفيانه اجرا مي شود. در پاسخ به اينكه اگر ثابت شود برنامه هسته اي ايران كاملا مسالمت آميز است آيا اميدي به كمك هاي تكنولوژيك آمريكا وجود دارد؟ آقاي سيرون سيونه مي گويد: خير امكان ندارد.
XS
SM
MD
LG