لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۴:۲۲

بررسي روزنامه هاي امروز ايران: بستن درهاي تفكر به روي انديشه هاي غرب، تلاش براي معاصر بودن در فرهنگ جهاني


(rm) صدا |
بهنام ناطقي (راديوفردا): روزنامه «شرق» بسته شدن درهاي ايران به روي پيشرفتهاي علوم انساني در غرب را عامل بحراني در ايران ميداند که آن را بحران نظريه نام داده است و در مطلبي از آقاي «فياض زاهد» مي نويسد:«درميان بحرانهائي که کشور ايران از انها رنج ميبرد، مهمترين بحران، بحران نظريه است.» از نظر نويسنده روزنامه «شرق» «ايران امروز در ساليان دراز گذشته به بيماري فكر دچار شده است. اين بيماري سبب شده كه حوزه هاي نظري در غفلت و تغافل به سر ببرند.» وي ميپرسد: «به راستي چند انديشمند مهم و قابل تأمل در سال هاي اخير در كشورمان ظهور كرده اند؟.. حتي آنهايي كه در داخل كشور از اندك توانايي براي نظريه پردازي بهره مند بوده اند، زماني كه در محيط هاي ديگر قرار گرفته اند همچون شمعي در برابر خورشيد نظريه پردازان غرب بدل شده اند.» نويسنده روزنامه شرق مينويسد:«يكي از مهمترين ضربه هايي كه در ساليان اخير به حوزه نظريه پردازي وارد شد، بستن در هاي دانشگاه هاي علوم انساني به سوي انديشه هاي غربي بوده است.» شرق ميافزايد: «تصور خام و ناصحيح اقناع در علوم انساني و كفايت كتب و انديشه هاي داخلي با اين فرض كه انقلاب فرهنگي ايران قدرت پاسخگويي به همه سئوالات بشري را دارد، امروز در مجموعه اي از تنوع فشارهاي فرهنگي قرار دارد. بسياري از متوليان امر، مجبور به انسداد و توقف راههاي ورود اطلاعات و يافته هاي آن سوي آب ها هستند؛ در حالي كه در طرح اوليه قرار بود آنها تحت تأثير انديشه هاي ما قرار بگيرند.» نويسنده ضعف در استراتژي و عمل را ناشي از ضعف در تئوري ميداند و مي نويسد بدون توجه به اين حوزه، قدم از قدم نميتوان برداشت. اما روزنامه «انتخاب» به توانائي ايران براي جهاني شدن باور دارد و در مقاله اي از آقاي علي اصغر حقدار مينويسد: «ايران زمين نيز ميتواند با عرضه کالاهاي فرهنگي خود بر معاصر بودن سهم خويش در فرهنگ جهاني مهر تائيد زده و با درک و دريافت روح زمانه و تامين نيازهاي واقعي اقشار مختلف جامعه، در پروسه گسترش يابنده جهاني شدن، مشارکت فعال داشته باشد.» نويسنده «انتخاب» بعد از برشمردن نمودهاي حرکت جهان به سوي جهاني شدن، مينويسد: «فرهنگ وجامکعه ايراني که نزديک به 200 سال پيش در روابط جهاني فرهنگ، اقتصاد وسياست وارد شده، امروز در يکي از حساسترين برهههاي سرنوشتساز خود قرار گرفته و گذار از اين مرحله بيش از هرچيز تدبير خردمندانه، شناخت و برنامه ريزي واقعبينانه ميطلبد.» روزنامه «آفتاب يزد» تائيد حکم اعدام افسانه نوروزي را با نقض احکام اعدام قاتلان محفلي کرمان مقايسه ميکند. آفتاب يزد به نقل از يک تلفن کننده به روزنامه ميپرسد: «آيا اعدام خانم افسانه نوروزي اين شائبه را در افکار عمومي به وجود نميآورد که قانون از متجاوزين به ناموس مردم حمايت ميکند؟ چگونه شخصي که از ناموس خود دفاع کرده و در مقابل متجاوز ايستاده بايد اعدام گردد؟» آفتاب يزد در پاسخ به اين تلفن کننده مينويسد: «ما جزئيات پرونده را نميدانيم، اما کارهائي نظير تائيد حکم اعدام خانم نوروزي يا نقض حکم اعدام قاتلان محفلي در کرمان، شائبه هائي به وجود آورده که بايستي براي جلوگيري از رواج هرج و مرج، توضيحات لازم توسط قوه قضائيه ارائه شود.» روزنامه شرق مينويسد:«يكي از مهمترين ضربه هايي كه در ساليان اخير به حوزه نظريه پردازي وارد شد، بستن در هاي دانشگاه هاي علوم انساني به سوي انديشه هاي غربي بوده است.» نويسنده ضعف در استراتژي و عمل را ناشي از ضعف در تئوري ميداند و مي نويسد بدون توجه به اين حوزه، قدم از قدم نميتوان برداشت. روزنامه «انتخاب» به توانائي ايران براي جهاني شدن باور دارد و در مقاله اي از آقاي علي اصغر حقدار مينويسد: «ايران زمين نيز ميتواند با عرضه کالاهاي فرهنگي خود بر معاصر بودن سهم خويش در فرهنگ جهاني مهر تائيد زده و با درک و دريافت روح زمانه و تامين نيازهاي واقعي اقشار مختلف جامعه، در پروسه گسترش يابنده جهاني شدن، مشارکت فعال داشته باشد.» روزنامه «آفتاب يزد» تائيد حکم اعدام افسانه نوروزي را با نقض احکام اعدام قاتلان محفلي کرمان مقايسه ميکند.
XS
SM
MD
LG