لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۳۰

احتمال ناتواني جمهوري اسلامي در گزارش مبدا خريد ابزار غني کردن اورانيم به دليل غير ممکن بودن رديابي واسطه‌هاي فروش


(rm) صدا |
علي اکبر صالحي، نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، گفت که تهران ممکن است نتواند در ضرب الاجل تعيين شده 31 اکتبر براي رفع ابهام از اهداف اتمي اش، دقيقا بگويد که مواد، عناصر و ابزار براي غني کردن اورانيم را از کجا وارد کرده است. نماينده ايران در يک مکالمه تلفني به خبرگزاري رويتر گفت که ابزاري داريم که به طور رسمي خريداري نشده اند. آنها از طريق واسطه ها خريداري شده اند و رديابي واسطه ها غير ممکن است. آقاي صالحي افزود که ما به آژانس بين المللي انرژي اتمي فهرستي را از اين ابزاري خواهيم داد که براي غني کردن اورانيم خريده ايم و محلي که ذخيره شده اند به آنها نشان خواهيم داد، زيرا که اين ابزار در جاهاي متعددي ذخيره شده اند. در هفته گذشته، يک هيات آژانس براي مذاکره و بازرسي، با هدف بررسي موضع ايران که مي گويد برنامه پيشرفته هسته اي اش فقط براي مقاصد توليد نيروي برق و نه بمب است، وارد تهران شده است. اين هيات کارشناسان انرژي اتمي، از امروز کار بازرسي از اماکني را که فهرست آنها توسط ايران در اختيار اين آژانس گذاشته شده است، آغاز کرد. اگر ابهام در اجلاس شوراي بعدي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي در ماه نوامبر، کماکان لاينحل باقي بماند، مساله ايران براي تحريم هاي احتمالي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد شد. آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته است که ارجحيت شماره يک آن سازمان در حال حاضر، اطلاع درباره شروع اوليه و آغاز فعاليت برنامه غني کردن اورانيم ايران است. اورانيم غني شده مي تواند به عنوان سوخت براي رآکتور انرژي اتمي به کار رود و اگر شديدا غني شده باشد، براي ساختن بمب از آن استفاده شود. در سال جاري، بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي در دو نقطه ايران ذرات اورانيم غني شده يافتند. تهران مدعي است که ذرات کشف شده اورانيم غني شده، از آلودگي قطعات وارد شده ناشي است و نه به عنوان مدرکي دال بر اينکه ايران مخفيانه در صدد توليد مواد اتمي است. يک ديپلمات مقيم وين گفت که از نظر تئوري، قابل تصور است که واسطه هايي که آن مواد و ابزار را در بازار سياه در دهه 1980 در طول جنگ ايران و عراق به ايران فروختند، ديگر قابل دسترسي نباشند. همين ديپلمات افزود: همزمان براي ايران حياتي خواهد بود که يک فهرست کامل از واردات و همه اسناد اوليه مربوط به آن واردات را ارائه دهد. چيزي کمتر از آن، کامل در نظر گرفته نخواهد شد. ايران از پذيرش الزام قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي که ضرب الاجل نهم آبان را تعيين کرده و از ايران نيز مي خواهد که فعاليت هاي غني کردن اورانيم را متوقف کند، سر باز مي زند. ولي نماينده ايران در سازمان بين المللي انرژي اتمي گفت که مقامات ايراني بر روي يک نقشه عمل براي بازديد مقامات آژانس بين المللي انرژي اتمي براي پاسخ به نگراني هاي برجسته آنها توافق کرده اند. آقاي صالحي افزود که تا به حال امور به خوبي پيش رفته و ما اميدواريم که به همان نحو ادامه يابد. يک ديپلمات غربي به خبرگزاري رويتر در وين گفت که ما به گزارشي از محمد البرادعي، سرپرست آژانس بين المللي انرژي اتمي نياز داريم، ولي فکر مي کنم احتمال اينکه شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي در ماه نوامبر در چندين مورد تشخيص خواهند داد که ايران از مقررات حاکم پيروي نمي کند، وجود دارد. علي اکبر صالحي، نماينده جمهوري اسلامي در آژانس بين المللي انرژي اتمي، گفت که تهران ممکن است نتواند در ضرب الاجل تعيين شده 31 اکتبر براي رفع ابهام از اهداف اتمي اش، دقيقا بگويد که مواد، عناصر و ابزار براي غني کردن اورانيم را از کجا وارد کرده است. وي گفت که ابزاري داريم که به طور رسمي خريداري نشده اند، آنها از طريق واسطه ها خريداري شده اند و رديابي واسطه ها غير ممکن است. آقاي صالحي افزود که ما به آژانس بين المللي انرژي اتمي فهرستي را از اين ابزاري خواهيم داد که براي غني کردن اورانيم خريده ايم و محلي که ذخيره شده اند به آنها نشان خواهيم داد، زيرا که اين ابزار در جاهاي متعددي ذخيره شده اند. اگر ابهام درمورد برنامه هسته اي حکومت ايران در اجلاس شوراي بعدي هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي در ماه نوامبر، کماکان لاينحل باقي بماند، مساله جمهوري اسلامي براي تحريم هاي احتمالي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد شد.
XS
SM
MD
LG