لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۴۵

رهبر جديد سپاه صحابه پاکستان شيعيان را متهم به به ترور رهبر سابق كرد


(rm) صدا |
جانشين يک رهبر اهل تسنن افراطي درپاکستان که روز سه شنبه به ضرب گلوله کشته شد، رهبران شيعه وايران را مسئول ترور وي دانست و وعده داد اقداماتي عليه اقليت شيعيان پاکستان به عمل آورد. امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): به گزارش خبرگزاري رويتر، مولانا اعظم طارق رهبر گروه اهل تسنن سپاه صحابه درپاکستان که فعاليت هاي آن ممنوع اعلام شده است، روز دوشنبه هدف رگباري ازگلوله درحومه اسلام آباد پايتخت پاکستان قرارگرفت وبه اتفاق دوتن از محافظان و راننده خود کشته شد. قتل او اين بيم را به وجود آورده است که به موج جديدي ازخشونت هاي فرقه اي درپاکستان دامن بزند. ترور مولانا اعظم طارق به دنبال موجي ازقتل هاي فرقه اي اخير درپاکستان، ازجمله حمله بي هدف به يک مسجد شيعيان درشهرکويته در ژوئيه گذشته که طي آن 50 نفرکشته شدند، صورت گرفت. مولانا محمد احمد لودهيانوي که روزسه شنبه به جانشيني اعظم طارق منصوب شد، روزچهارشنبه درمصاحبه اي با خبرگزاري رويتر اظهارداشت ما دلائلي دردست داريم که نشان مي دهد رهبران شيعه ويک مقام ايراني توطئه قتل مولانا اعظم طارق را طرح ريزي کردند. وي افزود ازنخستين روزي که سازمان ما بنيان گذارده شد، ما خواستارآن شديم که اعلام شود شيعيان مسلمان نيستند. مولانا لودهيانوي بدون آن که توضيحات بيشتري بدهد، گفت هواداران اعظم طارق عليه سه تن از رهبران ارشد شيعه ويک مقام ايراني درپاکستان شکايت کرده اند. رويتر درگزارش خود افزود فقط حدود 15 درصد ازجمعيت 149 ميليون نفري پاکستان را شيعيان تشکيل مي دهند. احزاب مذهبي وگروه هاي ستيزه جو درپاکستان که اکثرمردم آن سني هستند، نسبت به دست داشتن ايران درخشونت هاي فرقه اي پاکستان مظنون هستند. سپاه صحابه پاکستان که نام آن به ملت اسلامي تغييريافته است، با وجود آن که درجريان اقدامات پرويز مشرف رئيس جمهوري پاکستان درمورد سرکوبي گروه هاي افراطي غيرقانوني اعلام شده است، متهم به مشارکت درقتل هاي فرقه اي و داشتن ارتباطاتي با رژيم برکنارشده طالبان درافغانستان است. گروه ملت اسلامي خواستارآن شده است روزجمعه تظاهراتي درسراسرپاکستان دراعتراض به ترور مولانا اعظم طارق برگزارشود. ترور وي، تظاهرات خشونت باري را در چندين شهر پاکستان در دو روز گذشته درپي داشته است. درجريان خشونت هاي فرقه اي درپاکستان درسال هاي اخير، هزاران تن کشته شده اند. جانشين يک رهبر اهل تسنن افراطي درپاکستان که روز سه شنبه به ضرب گلوله کشته شد، رهبران شيعه وايران را مسئول ترور وي دانست و وعده داد اقداماتي عليه اقليت شيعيان پاکستان به عمل آورد. ترور مولانا اعظم طارق به دنبال موجي ازقتل هاي فرقه اي اخير درپاکستان، ازجمله حمله بي هدف به يک مسجد شيعيان درشهرکويته در ژوئيه گذشته که طي آن 50 نفرکشته شدند، صورت گرفت. مولانا محمد احمد لودهيانوي که روزسه شنبه به جانشيني اعظم طارق منصوب شد، روزچهارشنبه درمصاحبه اي با خبرگزاري رويتر اظهارداشت ما دلائلي دردست داريم که نشان مي دهد رهبران شيعه ويک مقام ايراني توطئه قتل مولانا اعظم طارق را طرح ريزي کردند. وي افزود ازنخستين روزي که سازمان ما بنيان گذارده شد، ما خواستارآن شديم که اعلام شود شيعيان مسلمان نيستند. سپاه صحابه پاکستان که نام آن به ملت اسلامي تغييريافته است، متهم به مشارکت درقتل هاي فرقه اي و داشتن ارتباطاتي با رژيم برکنارشده طالبان درافغانستان است.درجريان خشونت هاي فرقه اي درپاکستان درسال هاي اخير، هزاران تن کشته شده اند.
XS
SM
MD
LG