لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ تهران ۰۱:۱۲

پيامد اعطاي جايزه نوبل صلح به شيرين عبادي: پيدايش محوري براي نيروي سوم خواهان دموکراسي و حقوق بشر در ايران


(rm) صدا |
چنين پيدا است كه تصميم كميته نروژي صلح نوبل در اعطاي جايزه صلح نوبل امسال به شيرين عبادي، موازنه قوا را در ايران به هم زده و براي نيروي سومي مستقل از دو جناح حكومتي كه خواهان پيشبرد دموكراسي و حقوق بشر است، يك محور و كانون جديد بوجود آورده كه اين محور همانا خانم عبادي است. محافظه كاران كه از همان ابتدا اهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي را تهديدي متوجه قدرت و امتيازهاي خود دانستند و با توجه به شيرين عبادي به عنوان يك فعال سياسي طرفدار حقوق بشر، دموكراسي و طرفدار جدايي دين از سياست احساس خطر كردند كه حضور يك چهره جهاني شده در محور مبارزات آزادي خواهي و دموكراسي در ايران مي تواند موجبات دردسر شديد آنها در آينده شود، همان مشكلي كه حاكمان نظامي برمه با آن سان سوچي، برنده جايزه صلح نوبل و رهبر جنبش دموكراسي در آن سرزمين دارند. آن سان سوچي به خاطر شهرت جهاني، عمدتا در پي دريافت جايزه نوبل، به محور نهضت آزاديخواهي و دموكراسي در كشورش تبديل شده و حاكمان نظامي مي دانند كه با از ميان برداشتن او با خشم پايان ناپذير جامعه جهاني روبرو خواهند شد و هزينه از ميان برداشتن برنده جايزه صلح نوبل، بيش از آن است كه نظاميان قدرتمند برمه قادر به پرداخت آن باشند. جناح طرفدار اصلاحات در حكومت ايران هم از پيروزي خانم عبادي در كسب جايزه صلح نوبل شادمان نشده و شاهد آن هم برخورد توام با سكوت و سرد محمد خاتمي و مهدي كروبي، يعني رهبراني است كه با راي مردم و عمدتا طرفداران دموكراسي روي كار آمده اند. محمد خاتمي به رغم درخواست فعالان سياسي،‌ حاضر نشد پيروزي درخشان يك زن ايراني در كسب صلح نوبل را به وي تبريك بگويد. ترس از واكنش محافظه كاران از يكسو و خودي ندانستن شيرين عبادي و جنبشي را كه از اين پس او رهبري خواهد كرد از سوي ديگر، اردوي اصلاح طلب داخل حاكميت را واداشت برخوردي سرد و توام با سكوت در اين باره نشان دهد. اما استقبال روشنفكران مستقل، فعالان سياسي، دانشجويان و روزنامه نگاران آزاديخواه، همه و همه نشان دهنده آن است كه جنبش دموكراسي و اصلاحات در ايران خاموش نشده و با سرخورده شدن از دوم خرداديها، در صدد جمع آوري نيروهاي مستقل و آغاز مبارزه به منظور پيشبرد خواستهاي خود است. كاري كه دانشجويان مبارز هم اكنون آغاز كرده اند. اعطاي جايزه صلح نوبل امسال به شيرين عبادي، موازنه قوا را در ايران به هم زد و براي نيروي سومي مستقل از دو جناح حكومتي كه خواهان پيشبرد دموكراسي و حقوق بشر است، يك محور و كانون جديد بوجود آورد، كه اين محور همانا خانم عبادي است. محافظه كاران از همان ابتدا اهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي را تهديدي متوجه قدرت و امتيازهاي خود دانستند. جناح طرفدار اصلاحات در حكومت ايران هم از پيروزي خانم عبادي در كسب جايزه صلح نوبل شادمان نشد و شاهد آن هم برخورد توام با سكوت و سرد محمد خاتمي و مهدي كروبي، يعني رهبراني است كه با راي مردم و عمدتا طرفداران دموكراسي روي كار آمده اند. ترس از واكنش محافظه كاران از يكسو و خودي ندانستن شيرين عبادي و جنبشي را كه از اين پس او رهبري خواهد كرد از سوي ديگر، اردوي اصلاح طلب داخل حاكميت را واداشت برخوردي سرد و توام با سكوت در اين باره نشان دهد. استقبال روشنفكران مستقل، فعالان سياسي، دانشجويان و روزنامه نگاران آزاديخواه، نشان دهنده آن است كه جنبش دموكراسي و اصلاحات در ايران خاموش نشده و با سرخورده شدن از دوم خرداديها، در صدد جمع آوري نيروهاي مستقل و آغاز مبارزه به منظور پيشبرد خواستهاي خود است.
XS
SM
MD
LG