لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۱۹

نامه تبريک دانشجويان ايراني مقيم کانادا به شيرين عبادي: روز لبخند بعد از سال‌ها تلخي مداوم


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): در پي اهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي، اين خبر هنوز در صدر اخبار رسانه هاي کانادا قرار دارد. در همين زمينه دانشجويان ايراني مقيم کانادا با ارسال نامه اي اين افتخار را به خانم عبادي تبريک گفته اند. دانشجويان در اين مورد در نامه خود نوشته اند: امروز روز لبخند بعد از سال ها تلخي مداوم است، روزي است که شيرزني و مبارزي راستين از ديارمان، زني که سال ها است در کنار دانشجويان ايستاده است، به افتخار و سمبل حقوق پايمال شده ايران و ايراني تبديل شده است. مريم اقوامي از تورانتو گزارش مي دهد. مريم اقوامي (راديو فردا، تورانتو): در حالي که خبر اهداي جايزه صلح نوبل سال 2003 به دکتر شيرين عبادي، وکيل و فعال حقوق بشر ايراني هنوز موضوع مورد توجه روزنامه هاي رسمي کانادا است، دانشجويان ايراني مقيم کانادا با ارسال نامه اي اين افتخار را به وي تبريک گفته اند. اين دانشجويان در نامه خود آورده اند: قريب به قرني است که ملت ايران در تکاپوي دست يافتن به گوهر آزادي است. قريب به يک قرن است که رعايت حقوق بشر از سوي حاکمان، به آرزويي ملي بدل شده است. فرزندان ايران در دانشگاه ها، رسانه هاي مردمي، و نهادهاي مدني هزينه اين خواست هاي به حق را پرداخته و مي پردازند. امروز روز لبخند بعد از سال ها تلخي مداوم است. روزي است که شيرزني و مبارزي راستين از ديارمان در کنار دانشجويان ايستاده و به افتخار و سمبل حقوق پايمال شده ايران و ايراني تبديل شده است. در پي اهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي، اين خبر هنوز در صدر اخبار رسانه هاي کانادا قرار دارد. در همين زمينه دانشجويان ايراني مقيم کانادا با ارسال نامه اي اين افتخار را به خانم عبادي تبريک گفتند. اين دانشجويان در نامه خود آورده اند: قريب به قرني است که ملت ايران در تکاپوي دست يافتن به گوهر آزادي است. قريب به يک قرن است که رعايت حقوق بشر از سوي حاکمان، به آرزويي ملي بدل شده است. فرزندان ايران در دانشگاه ها، رسانه هاي مردمي، و نهادهاي مدني هزينه اين خواست هاي به حق را پرداخته و مي پردازند. امروز روز لبخند بعد از سال ها تلخي مداوم است. روزي است که شيرزني و مبارزي راستين از ديارمان در کنار دانشجويان ايستاده و به افتخار و سمبل حقوق پايمال شده ايران و ايراني تبديل شده است.
XS
SM
MD
LG